Aankondiging

Collapse
No announcement yet.

BD Challenge - Reglement

Collapse
Deze discussie is gesloten.
X
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Weergaveopties
 • Begin
Clear All
new posts

 • BD Challenge - Reglement

  De Challenge-of-the-Month is een door Belgiumdigital georganiseerde uitdaging, waarbij maandelijks (bij het begin van de maand) een te fotograferen onderwerp wordt opgegeven.

  Alle geregistreerde forumleden mogen deelnemen door maandelijks één foto in te zenden. Alle forumleden kunnen de ingestuurde foto’s tijdens de duur van de Challenge bekijken en er een waardering aan toekennen.
  Tot op één week vóór de einddatum van een Challenge kunnen foto’s worden ingestuurd.
  Het scoren kan tot het einde van de maand.

  HOE DEELNEMEN?

  De foto’s worden via een speciaal ontwikkelde software ingestuurd. Via dezelfde software wordt ook een waardering door de bezoekers van de Challenge-galerij in de vorm van een puntentelling bijgehouden. De naam van de inzender en eventuele andere gegevens worden pas na bekendmaking van de uitslag zichtbaar.

  Binnenkomende foto’s worden altijd eerst gevalideerd. Indien alles OK is, ontvang je een acceptatiemail. Bij niet naleven van de regels wordt de foto geweigerd, en ontvang je als inzender een e-mail met opgave van de reden daarvoor. Over deze beslissing is géén discussie mogelijk.

  Deelnemende foto’s moeten aan een aantal criteria voldoen:
  1. De foto moet binnen de opgegeven opdracht passen, maar kan naar eigen goeddunken en invulling worden gefotografeerd.
  2. De foto moet zijn gemaakt NADAT het opgegeven onderwerp bekend is gemaakt. Een foto uit je archief mag dus niet worden ingezonden.
  3. De ingestuurde foto moet een JPEG-bestand zijn met maximale grootte 1024 KB. De langste zijde van de foto moet minimaal 600 pixels en maximaal 1024 pixels bedragen.
  4. De naam van het bestand en de eventuele meegestuurde EXIF-data mogen geen directe of indirecte aanduiding bevatten over de identiteit van de inzender.
  5. De foto mag niet sterk worden bewerkt, er mogen bv. geen extra elementen worden toegevoegd (dus ook geen kaders). Montages, effectfilters en HDR bewerkingen zijn uitgesloten. Standaardcorrecties (zoals kleine aanpassingen van belichting, kleur etc.) worden niet als sterke bewerkingen beschouwd en zijn dus toegestaan. Het oordeel over al dan niet bewerkt zijn berust echter ten allen tijde bij de Challenge-moderator.
  6. De EXIF-data van de originele foto zijn altijd opvraagbaar door de BD Medewerkers of de Challenge-moderator.
  7. De foto mag niet aanstootgevend, beledigend of op andere wijze onwettelijk zijn.
  8. Er mag slechts één inzending zijn per persoon. Deelnemers die onder verschillende gebruikersnamen meerdere foto's insturen zullen uitgesloten worden bij volgende Challenges.
  9. De foto moet anoniem zijn. Dit wil o.a. zeggen dat er geen signatuur in de foto mag voorkomen en dat de foto niet op een andere plaats op het forum of op andere forums mag getoond worden vóór het bekendmaken van de resultaten.
  10. Een gevalideerde foto kan niet worden vervangen door een verbeterde of andere inzending. Een foto welke door de moderator wordt geweigerd en dus niet werd gevalideerd kan wel vervangen worden door een verbeterde versie of andere foto. Heel uitzonderlijk, met zeer gegronde reden en met expliciete toestemming van de Challenge-moderator kan een gevalideerde foto worden vervangen. In dergelijk geval vervalt uiteraard de score op de vorige foto of versie.

  Het is mogelijk dat voor een specifieke opdracht andere of bijkomende voorwaarden worden opgelegd; in dat geval zullen die duidelijk bij de opgave worden vermeld.

  Toegevoegd 21-01-2019:
  Indien Belgiumdigital en de Challenge-moderator van oordeel zijn dat een bepaalde Challenge geen normaal verloop kan hebben, bijvoorbeeld door een significant lager dan gemiddeld aantal geldige inzendingen, hebben zij het recht om de looptijd van die Challenge met één maand te verlengen. Het thema en de reeds ontvangen inzendingen blijven behouden. De beslissing (waartegen geen beroep mogelijk is) wordt genomen ten laatste 24 uur vóór het aflopen van de originele inzendtermijn, en duidelijk meegedeeld op het forum en de website.

  HOE BEOORDELEN?

  Alle forumleden kunnen aan elke ingezonden foto één waardering toekennen, in de vorm van een puntenscore tussen 1 (gewoontjes…) tot en met 10 (fantastisch!).

  Als je een foto erg goed vindt, dan geef je deze een hoog cijfer; als je een foto niet goed vindt, geef je deze een laag cijfer. Bedenk dat het dus niet de bedoeling is om met de cijfers 1 tot en met 10 een rangorde aan te geven. Als je een foto een 1 toekent omdat je deze het beste vindt (dus jouw nummer 1) dan benadeel je deze foto slechts aangezien het gemiddelde rapportcijfer de uiteindelijke rangorde bepaalt.

  Naast het toekennen van een cijfer is het mogelijk commentaar (of vragen) bij een foto te plaatsen. Ook voor deze commentaren geldt dat ze in de ‘geest van BD’ dienen te worden opgesteld. Eén week voor de sluitingsdatum van de Challenge sluit de inzendingstermijn voor de huidige sessie. Er kunnen dan geen nieuwe foto’s worden ingezonden, maar wel waarderingen worden toegekend of commentaar gegeven.

  WAT GEBEURT ER AAN HET EINDE?

  Bij het sluiten van de Challenge worden de gemiddelden automatisch berekend en wordt de ‘winnaar of winnares’ bekend gemaakt.
  Deze dient vervolgens naam, postadres en een maximaal 4 MB grote hoog-resolutieversie van de winnende foto naar moderator.challenge@belgiumdigital.com te sturen.
  Als prijs ontvangt de winnaar of winnares een kortingsbon voor een fotoproduct naar keuze van BD-partner CEWE België.
  De winnende foto verschijnt ook in het fotomagazine Shoot.

  TOT SLOT

  De termen Challenge, opdracht, uitdaging, winnaar, winnares, gemiddelde rapportcijfer en het feit dat er zelfs een prijs aan is verbonden, betekenen niet dat we deze Challenge-of-the-Month als een échte competitie zien. Deze Challenge is op verzoek van de forumleden gerealiseerd en we verwachten dan ook een respectvolle deelname en behandeling ervan.

  De moderator van dit forum en de BD- Medewerkers hebben het recht om personen bij ernstig misbruik uit te sluiten van verdere deelname aan toekomstige Challenges.

  Het forum wordt actief gemodereerd, maar wij kunnen uiteraard ook niet garanderen dat elke reply in elke topic wordt gelezen. Bij twijfel of vragen neem je gerust contact op met de Challenge-moderator LesC of met de forumleiding via de helpdesk.

  Laatst inhoudelijk bijgewerkt op 5 september 2012 bij activering van nieuwe Challenge software. Belangrijke wijzigingen zijn in het blauw weergegeven.
  Laaste detailaanpassing op 14 november 2016 - aanpassing omschrijving prijs.
  Last edited by RvB; 21 januari 2019, 22:41. Reden: Toevoegen bepaling
Working...
X