Onderhoud van een site is altijd het beste en dat betekent dan vaak ofwel een hakkelig werken of een totaal niet actief zijn van de site.
Maar, indien men dergelijke stappen onderneemt is het leuk...