Verslagje van een leuke namiddag in Lier, én de weergoden waren ons gunstig gezind

Foto 1Foto 2Foto 3Foto 4Foto 5Foto 6Foto 7Foto 8