Belgiumdigital.com in samenwerking met
Weergegeven resultaten: 1 t/m 1 van 1
 1. #1

  Exclamation 7. Wat is niet toegestaan op het Belgiumdigital-forum?

  7. Wat is niet toegestaan op het Belgiumdigital-forum?

  7.1 Waarom een User Policy, en wat is het?

  Op het Belgiumdigital-forum is veel toegestaan maar niet alles.

  In dit onderdeel van het reglement volgt een niet-limitatieve opsomming van zaken die niet toegestaan zijn, plus een aantal richtlijnen waaraan je je dient te houden.

  Indien bepaalde zaken niet specifiek vermeld worden, dan hebben de forumbeheerders alsnog het recht om een bindende beslissing ter zake te nemen. Indien je het echt niet eens bent met zo een beslissing, dan kan je de forumleiding contacteren via de Helpdesk, PB of e-mail (zie profielpagina).

  7.2 Ongepaste beelden

  Als liefhebbers en beoefenaars van fotografie en video hebben we geen moeite met smaakvolle foto's en video's van mooie dames of heren, of met een realistische afbeelding van de werkelijkheid rondom ons. Maar we houden het graag beschaafd en netjes. Bovendien moeten we als organisatie rekening houden met onze wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheden ter zake.

  7.2.1 Niet-toegelaten materiaal

  Onder geen enkel beding is het op het Belgiumdigital forum toegestaan foto’s, video's, illustraties of andere afbeeldingen te posten met:

  • beelden van duidelijke seksuele, erotische of pornografische handelingen, of met suggestie daarvan
  • beelden van of met nadruk op geslachtsdelen
  • seksueel suggestieve poses of onnatuurlijke scènes met minderjarigen (personen onder de 18 jaar).

  ‘Bewerkte’ foto’s/video's met dergelijke afbeeldingen zijn evenmin toegestaan.

  7.2.2 Schokkend materiaal

  Foto’s of video's met schokkende of gruwelijke inhoud zijn niet gewenst. Een link naar zo'n foto/video kan in uitzonderlijke gevallen verantwoord zijn, mits erg duidelijk staat aangegeven dat de content achter de link schokkend kan zijn.

  7.2.3 [NSFW] aanduiding

  Ook wat volgens de hierboven vermelde criteria op het forum toegelaten is, kan voor anderen moeilijk aanvaardbaar zijn, of is niet geschikt om bijv. in aanwezigheid van jonge kinderen of in een werkomgeving te bekijken.

  Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • al dan niet geposeerd naakt.
  • erotische of suggestieve beelden, incl. lingerie, SM en bondage
  • beelden van gruwelijke scènes met mensen, dieren enz.

  Gebruik daarom je gezond verstand en voeg de [NSFW] aanduiding toe aan de titels van topics die dergelijke beelden bevatten (zie 2.8). Je bewijst er een dienst mee aan diegenen die willen vermijden deze foto’s/video's onopzettelijk of ongewenst op het scherm te krijgen.

  De beheerders en moderators van het forum hebben op elk moment het recht om de [NSFW] aanduiding aan een topic toe te voegen, of te verwijderen (in geval van misbruik).

  7.2.4 Recht van moderatie

  Er bestaat geen wettelijk beperkende of algemeen aanvaarde sluitende definitie voor de hierboven gehanteerde begrippen. Wat voor sommigen perfect mogelijk moet zijn, is voor anderen ontoelaatbaar. Belgiumdigital beoogt in deze zaak op de best mogelijke manier de middenweg te bewandelen. Daarbij worden zowel de inhoud van een foto of film, als de context waarin en het doel waarmee deze gemaakt is in overweging genomen.

  De beheerder van het forum en de moderators hebben op elk moment het recht om ongepast geachte afbeeldingen en video's te verwijderen. Hun beslissing is bindend en kan niet betwist worden.

  Heb je twijfels over de toelaatbaarheid van bepaalde foto’s/video's, vraag dan best vooraf aan de forumleiding of de publicatie ervan op het forum is toegestaan.

  7.3 Spam

  Spam-berichten of het systematisch reclame maken voor een bepaalde website, product of dienst is niet toegestaan. Het vermelden van een weblink (URL) onder een post of bij een handtekening is dan ook vaak niet gewenst.

  Uitzondering wordt gemaakt voor links naar je eigen non-profit site(s) waar iedereen belang bij kan hebben. Commerciële sites promoten is verboden, ook als je zelf de eigenaar ervan bent.

  We maken ook een uitzondering als het posten van een URL juist erg zinvol is in de betreffende context. Denk aan topics over persoonlijke homepages, fotogalerijen, blogs of andere topics waarin informatie gevraagd wordt.

  Oproepen in een topic om te stemmen voor een welbepaalde foto of video in een wedstrijd zijn niet gewenst en worden als spam beschouwd.

  Ook hier staat de forumleiding steeds ter beschikking voor advies ingeval van twijfel.

  7.4 Petities en enquêtes

  Petities en enquêtes worden wel eens aanleiding tot oeverloze discussies. Daarom is het oproepen om petities te ondertekenen of het organiseren van enquêtes via het forum in regel niet toegestaan.

  Uitzondering wordt gemaakt voor enquêtes en polls (al dan niet op het forum zelf) die opgesteld worden door of uitgaan van de forumbeheerders, of wanneer deze als promotie dienen voor de www.belgiumdigital.com website en het Belgiumdigital forum of hun partners. Een verdere uitzondering kan gemaakt worden indien (digitale) fotografie/video het onderwerp uitmaakt van de petitie of de enquête. Vraag dan wel op voorhand toestemming aan de forumleiding.

  7.5 Flamewars

  Flamen is een Engelse term voor het doelbewust plaatsen van vijandige of beledigende berichten (flamebaits) op een forum, met als enige bedoeling boze reacties uit te lokken.

  Met de groei van het forum krijgen we steeds meer gebruikers online, elk met hun eigen mening. Die meningen willen in discussies nog wel eens botsen.
  Laat je nooit verleiden tot scheldpartijen, en raak niet verzeild in flamewars. Als je het niet eens bent met iemand anders, wacht dan een tijdje vóór je reageert. Probeer hem/haar vervolgens door middel van een goede argumentatie te overtuigen, en niet door kwaad te worden en te schelden, of door de tegenstander belachelijk te maken of te kwetsen.

  De forumbeheerders hebben op elk moment het recht topics die dergelijk ongewenst gedrag vertonen onmiddellijk te sluiten, en de post of het ganse topic te sluiten of te verwijderen.

  Bij herhaalde overtredingen kan de overtreder tijdelijk of permanent de toegang tot het forum ontzegd worden.

  7.6 Topics verwijderen

  De topics die je aanmaakt en de reacties die je post blijven op Belgiumdigital staan, óók indien je besluit om niet verder het Belgiumdigital-account te gebruiken. De forumbeheerders kunnen niet ingaan op verzoeken om alle posts of een gedeelte ervan te verwijderen. Denk daarom tweemaal na alvorens je te mengen in een discussie rond gevoelige onderwerpen.

  7.7 Discriminatie en racisme

  Discriminerende opmerkingen of openlijk racisme zijn logischerwijs (en wettelijk) niet toegestaan. Als dit geconstateerd wordt, dan wordt de betreffende topic onmiddellijk verwijderd.

  7.8 Maatschappelijke, politieke of religieuze discussies

  Belgiumdigital is op de eerste plaats een fotoforum. Wil je debatteren over politiek dan ben je hier niet aan het juiste adres. Dergelijke discussies draaien meestal uit in flamewars en persoonlijke aanvallen. Dit willen we absoluut vermijden en daarom zijn dit soort discussies niet toegestaan. Als deze toch worden opgestart, worden ze gesloten of verwijderd.

  7.9 Discussies met commerciële belangen of ten nadele van personen.

  Discussies ten nadele van (rechts)personen worden als persoonlijke aanvallen of flamebait beschouwd en daarom niet toegestaan. Wees je ervan bewust dat je als auteur van het bericht volledig verantwoordelijk blijft voor de inhoud ervan, en dus ook voor mogelijke klachten m.b.t. laster en eerroof.

  Handelaars zijn gebonden aan voor hen specifiek opgestelde regels. Iemand die een topic start met commerciële belangen wordt als handelaar beschouwd en dient zich daarom te schikken aan deze regels.

  7.10 Schendingen van reproductierechten en andere wettelijke bepalingen


  Het is verboden om op het Belgiumdigital forum links te plaatsen naar sites waar illegale software, muziek of films te verkrijgen zijn, of deze via het forum aan te bieden.

  Illegale software, warez, cracks, no-CD patches en dergelijke, MP3's met copyrighted inhoud, DivX films met copyrighted inhoud en URL’s die hiernaar verwijzen mogen niet in een topic voorkomen.

  Extra aandacht gaat naar het gebruik van beeldmateriaal (foto’s/video's). Enkel foto’s/video's die je zélf gemaakt hebt mogen op BD getoond worden. Gebruik je foto’s/video's van derden om iets te illustreren (bv. bij het aanbieden van fotomateriaal) dan kan dat enkel door middel van een link. Het onterecht en bewust doen alsof je een foto/video zelf gemaakt hebt, kan aanleiding geven tot het beëindigen van je account.

  De auteur van het bericht staat er voor in dat hij het volledige auteursrecht op het werk bezit en dat hij met zijn werk geen rechten van derden schendt.

  De auteur van het bericht zal Belgiumdigital vrijwaren voor alle vorderingen van derden wegens de plaatsing van het werk. Deze vrijwaring heeft ook betrekking op eventueel door de Auteur in zijn werk gebruikte foto’s, tekeningen of andere illustraties, muziek of geluidsbestanden en teksten, tenzij het auteursrecht uitdrukkelijk door de poster zelf is voorbehouden.

  Hoewel onderstaande foto’s in principe niet zijn toegestaan op Belgiumdigital, kan het gebeuren dat deze toch (zijn) blijven staan.

  Het tonen van soorten foto’s of video’s uit volgende niet-limitatieve lijst gebeurt steeds geheel en uitsluitend op eigen risico van de auteur van een bericht:

  • beelden waarvan je niet zelf de auteur bent
  • beelden waarvoor de auteur of eigenaar van het copyright geen toestemming heeft gegeven
  • beelden die het recht op privacy of het portretrecht van de afgebeelde persoon/personen schenden
  • beelden die aanstootgevend, beledigend of op andere wijze onwettelijk zijn
  • beelden van onderwerpen die op wettelijke gronden niet mogen gefotografeerd worden (bv. sommige militaire installaties)
  • beelden van onderwerpen waarop een copyright, eigendoms- of licentierecht bestaat (bv. sommige kunstwerken en architecturale realisaties, Atomium, verlichting Eiffeltoren…).
  • beelden van broedende vogels of vogels in of bij hun nest. (nestfotografie)

  Belgiumdigital en BD-medewerkers kunnen op geen enkele wijze alleen of medeaansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van dergelijke afbeeldingen.

  De beheerder van het forum en de moderators hebben op elk moment het recht om dergelijke afbeeldingen te verwijderen.

  Het niet-verwijderen van de foto’s en filmpjes kan echter op geen enkele wijze ingeroepen worden als bewijs van schuld, medeplichtigheid of instemming vanwege Belgiumdigital.

  Opmerking: Nestfotografie

  Het Koninklijk Besluit betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest verbiedt de nesten van bepaalde vogelsoorten opzettelijk te verstoren, weg te nemen of te vernielen (B.V.R. van 24 mei 1995, art. 2).

  Als gevolg daarvan is het eveneens verboden volwassen vogels op of nabij hun nest te fotograferen of te filmen of te trachten dit te doen, uitgezonderd bij de nesten die zich bevinden op een bewoond erf.

  7.11 Onwettelijke en criminele activiteiten

  Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanbieden van gestolen voorwerpen. Het mag duidelijk zijn dat dit absoluut niet is toegestaan.

  7.12 Belgiumdigital schade berokkenen

  Elke daad met de bedoeling schade toe te brengen aan Belgiumdigital op zich, het forum, de leden, de medewerkers, de forumbeheerders en de bestuurders van Belgiumdigital vzw of onderliggende structuren ervan, is ten strengste verboden en kan de onmiddellijke en definitieve beëindiging van je account tot gevolg hebben.

  7.13 Forumrichtlijnen en ongewenst gedrag

  7.13.1 Nettiquette

  Nettiquette is een samentrekking van de woorden netwerk en etiquette. Hiermee worden de gangbare omgangsnormen op het web bedoeld.

  Je mag uiteraard openlijk zeggen wat je van iemands werk vindt, maar doe dat wel op een eerlijke en vriendelijke manier. Kritiek is goed, zolang deze maar opbouwend is. Doe iedereen een plezier en behandel anderen zoals jij wil dat anderen met jou omgaan. Ook al zit je alleen achter het beeldscherm, aan de andere kant van de lijn bevinden zich wel degelijk mensen, met echte gevoelens en emoties.

  Voer discussies op een volwassen wijze, en vermijd dus persoonlijke aanvallen! Je kan ideeën en stellingen betwisten, maar niet de mensen zelf. Indien een gebruiker een andere gebruiker of een forumbeheerder aanvalt, getuigt dit van gebrek aan respect voor elkaar en voor de forumregels.

  Wanneer je foto's of video's plaatst, sta dan evenzo open voor tips ter verbetering. Dat kan wel eens confronterend werken. Doe echter je voordeel met de reacties; probeer ervan te leren. Overleg met jezelf of het een tip is waar je echt iets aan hebt (sommige tips kunnen ook persoonlijke smaak zijn), zoniet leg het dan gewoon naast je neer. Verwijder verder niet plots je werk omdat je niet genoeg of te weinig positieve reacties ontvangt, en verzin geen uitvluchten om fouten (bijv. m.b.t. overbelichting, bewegingsonscherpte, verkeerde compositie) goed te praten.

  Hebben mensen jou geholpen m.b.t. de foto's/video of vragen, wees dan zo attent en netjes om te laten blijken dat je dat waardeert. Bedank ze voor de genomen tijd en moeite en ga in op vragen van hun kant.

  En voor de andere partij: Als je een werk van iemand écht helemaal niks vindt, ga dan aan het topic voorbij en zeg er niets over, de maker van het werkt heeft weinig aan de mededeling dat iemand niet van een bepaalde foto/video houdt. Of vertel duidelijk waarom je er niets aan vindt.

  Wanneer je iemand ergens advies over wil geven, doe dat dan alleen als je kan vertellen hoe dat moet. Dus als je weet hoe dat te bewerkstelligen.

  Wanneer bovenstaande gedragsregels duidelijk niet worden gerespecteerd, kunnen en zullen de moderators ingrijpen. Dit kan betekenen dat je ongepaste reactie(s) gewist worden, en dat je bij verdere herhaalde overtredingen van het forum geband kan worden voor korte of langere tijd.

  7.13.2 Verwijzen naar de zoekfunctie

  Veel vragen zijn al vaker gesteld op dit forum. Wil je een ander forumlid op deze mogelijkheid wijzen, doe dat dan op een hoffelijke manier.

  7.13.3 Meerdere reacties achter elkaar in één topic posten

  Als je bijvoorbeeld meerdere mensen wilt quoten, is het gewenst dat je al die quotes in één reactie zet en niet verspreid over meerdere posts.
  Per ongeluk dubbelposten kan altijd gebeuren, maar probeer het te voorkomen door niet direct meerdere keren op de Post knop te drukken.
  Het is aan te raden om enkel het stukje tekst te quoten dat betrekking heeft op je reply. Telkens de volledige (soms lange) tekst quoten is niet noodzakelijk.

  7.13.4 Crossposten

  Het is niet toegestaan om dezelfde topic in meerdere forums aan te maken. Indien crossposten geconstateerd wordt zullen alle posts, op 1 na, verwijderd of afgesloten worden.

  7.13.5 HOOFDLETTERGEBRUIK

  Plaats nooit berichten of titels ervan geheel in hoofdletters en/of vetgedrukt. DAN LIJKT HET NAMELIJK ALSOF JE AAN HET SCHREEUWEN BENT!!!

  Het ‘creatief’ gebruik van hOoFdleTtErS en andere tekens in de teksten draagt niet bij tot de leesbaarheid van het forum en wordt stellig afgeraden.

  7.13.6 Off-topic reacties posten

  Probeer je reacties zoveel mogelijk on-topic te houden, blijf dus bij het onderwerp. Zo nu en dan een grappige reactie tussendoor is geen probleem maar verziek er geen topics mee a.u.b. Indien een moderator tussenkomt om je te vragen on-topic te blijven, doe dit dan ook.

  De moderatoren hebben steeds het recht om off-topic reacties te verwijderen.

  7.13.7 Voeder nooit de trol!

  Een trol is iemand die provocerende berichten plaatst in een forum om veel schreeuwerige reacties op te roepen. Een trol is gevaarlijk voor forumbezoekers omdat die vaak niet door hebben dat ze met een trol te maken hebben en zich laten meeslepen in een spiraal van negatieve reacties.

  Er zijn drie redenen waarom een trol een bericht plaatst. De eerste is aandacht vragen. De trol is vaak opgegroeid met het besef dat negatieve aandacht ook aandacht is. De tweede reden kan zijn dat hij discussies stuk wil laten lopen of (dit is de derde reden) hij is er op uit moedwillig problemen te veroorzaken.

  Opgelet dus voor mensen die

  • zelden een eigen bericht plaatsen, maar altijd klaarstaan om een ander op een fout te wijzen
  • een forumgebruiker systematisch uitdagen en zijn/haar berichten eindeloos analyseren
  • proberen discussies te kapen door over een totaal ander onderwerp te beginnen, waardoor het topic een hele andere kant opgaat.

  De forumleiding en de moderators kunnen dergelijke berichten meteen afsluiten of verwijderen, en desnoods de betreffende forumgebruiker tijdelijk of definitief bannen.

  7.13.8 Dubbelaccounts

  Je mag jezelf maar één keer registreren op het forum. Het aanmaken van een tweede account is absoluut verboden en kan er toe leiden dan bij ontdekking alle accounts worden geband. Pogingen om een ban te omzeilen door het aanmaken van een nieuwe account worden beschouwd als een ernstige inbreuk, en kunnen zonodig gemeld worden aan de internetprovider van de betrokken persoon.

  Indien je de logingegevens van je (oude)account niet meer weet kun je deze opvragen door je geregistreerde e-mailadres in deze pagina in te vullen.

  Zorg er dus voor dat je e-mailadres steeds up-to-date blijft.
  Forumleden die meerdere accounts aanmaken met de bedoeling om aldus discussies op het forum te starten of aan te wakkeren kunnen hiervoor definitief geband worden.

  7.13.9 Smiley-gebruik

  Smilies zijn leuk en vaak ook nuttig om emoties weer te geven, iets wat anders vrij moeilijk is via een medium als het internet. Gebruik ze echter wel met mate, 10 smilies achter elkaar is nergens goed voor. Ook is het belangrijk de juiste smilies te gebruiken. Verkeerd smiliegebruik zorgt er al gauw voor dat je verkeerd begrepen wordt.

  Als je niet vertrouwd bent met smilies, gebruik ze dan niet.

  7.13.10 Topics omhoog schoppen

  Als je een tijdje geen reacties krijgt in een net gepost topic zakt de topic al snel in de lijst. Een populaire methode om je topic weer onder aandacht te brengen is er zelf een post inzetten zodat hij weer stijgt, en dus je topic weer omhoog schoppen. Het is niet gewenst dat je dit al enkele uren na het openen van een topic doet, het wordt pas gedoogd nadat je topic niet meer in de actieve onderwerpenlijst staat mits het met mate gebeurt, dus niet dagenlang bezig blijven hiermee. Doe het alleen als je denkt dat het zinvol is. We vertrouwen hierbij op je gezond verstand.

  7.13.11 Signatures of Handtekeningen

  Je kan de handtekening die verschijnt onder iedere post in je gebruikersprofiel aanpassen.

  Om het forum aangenaam leesbaar te houden moeten handtekeningen beperkt blijven tot maximum drie lijnen tekst en dit in een lettertype dat niet groter is dan het standaard font van de berichten in het forum. We verzoeken iedereen om het kleurgebruik te beperken en felle kleuren te vermijden. Grafische signaturen van welke aard ook zijn niet toegestaan.

  Let op de spam-regels! Directe verwijzingen of weblinks naar commerciële activiteiten zijn ongewenst. Ook kwetsende, beledigende of op een andere wijze ongepaste uitspraken of citaten zijn niet toegelaten.

  Indien een forumbeheerder je verzoekt om je handtekening aan te passen, gelieve daar onmiddellijk gevolg aan te geven.

  7.13.12 Scherm- en profielafbeeldingen

  Het is niet toegelaten om aanstootgevende, beledigende of op een andere wijze ongepaste afbeeldingen als scherm- of profielafbeelding te gebruiken.

  Geanimeerde GIFs worden niet toegestaan als scherm- of profielafbeelding.
  Laatst gewijzigd door baloo; 19 januari 2021 om 11:10

Soortgelijke discussies

 1. niet toegestaan
  Door Dushi in forum Showcase Mensen & Straatfotografie
  Reacties: 2
  Laatste bericht: 29 december 2014, 21:51

Regels voor berichten

 • Je mag geen nieuwe discussies starten
 • Je mag niet reageren op berichten
 • Je mag geen bijlagen versturen
 • Je mag niet je berichten bewerken
 •