4. Bijzondere forums en forumonderdelen

4.1 Shooting Days

Shooting Days worden in het algemeen georganiseerd door onze forumleden voor andere forumleden.

Belgiumdigital heeft een draaiboek ontworpen als hulp om een geslaagde ontmoetingsdag op poten te zetten.

Bij een erkende SD biedt Belgiumdigital een gratis verzekering tegen lichamelijke schade aan de deelnemende vzw-leden (en desgevallend hun directe familieleden die eveneens deelnemen). Deelnemende niet-leden kunnen bij deze verzekering aansluiten mits betaling van een kleine onkostenvergoeding en registratie op de deelnemerslijst.

Een erkenning wordt tijdig aangevraagd via Persoonlijk Bericht of e-mail aan een lid van de werkgroep SD (voor de lijst: zie de link Bekijk forumleiding onderaan de hoofdpagina van het forum).

Is een SD erkend dan zal de organisator je vragen om bij het begin van de SD een deelnemerslijst in te vullen, als bewijs van je aanwezigheid.

Categorieën van SD's en hun specificaties vind je in het sticky 'Hoe organiseer ik een SD' in het forumdeel ‘Shooting Days’.

Als je een Shooting Day wilt organiseren, kan je een interessepeiling houden in het forumdeel ‘Shooting Days Polls’.

Voor verdere vragen over SD’s, de erkenning ervan en het aanvragen van een poll kan je steeds terecht bij de werkgroep SD. De leden daarvan vind je terug via de link Bekijk forumleiding op de hoofdpagina van het forum.

Als de Shooting Day doorgaat, open dan in het forumdeel ‘Shooting Days’ een nieuw topic.

Plaats vervolgens alles wat met deze specifieke SD te maken heeft als reply in datzelfde topic (aankondiging, het programma, de deelnemerslijst). Wanneer het aantal deelnemers groeit, plaats dan geen nieuwe reply, maar pas de eerdere reply aan en voeg de deelnemers toe.

Vermeld in de topictitel duidelijk datum en aard van het evenement en de locatie.
bv.: 14 mei - SD – Zoo Planckendael te Muizen (Mechelen)
of: 19 september - Voorstel trouwreportage – Middelheimpark, Antwerpen

Deelnemers van de SD die achteraf foto’s of albums willen tonen doen dit in het 'Shooting Days Foto’s' forumdeel in de Fotohoek, en geven in de topictitel duidelijk aan over welke SD het gaat.

Aantal toegelaten posts: 1 per kalenderdag, met maximaal 10 foto’s per topic. Wil je meer foto’s tonen, plaats dan bijkomend een link naar je webalbum.

4.2 Challenge of the Month

De Challenge of the Month is een door BD georganiseerde uitdaging, waarbij maandelijks een te fotograferen onderwerp wordt opgegeven. Alle leden mogen deelnemen door maandelijks één foto in te zenden (deze foto kan eventueel worden vervangen, maar daarbij vervalt de score en eventuele feedback van de vorige foto). Foto’s kunnen worden ingestuurd tot één week vóór de einddatum van een Challenge.

De termen challenge en uitdaging, en het feit dat er zelfs een prijs aan is verbonden, betekenen niet dat we deze Challenge-of-the-Month als een échte competitie zien. Deze Challenge wordt op verzoek van de forumleden georganiseerd en we verwachten dan ook een respectvolle deelname en behandeling ervan.

De foto’s worden via speciaal ontwikkelde software ingezonden. Met deze software worden de foto's gedurende de lopende periode anoniem vertoond, en worden ook de waarderingen (in de vorm van een puntentelling) verzameld en bijgehouden. Ingestuurde foto’s worden altijd eerst gevalideerd. Een foto die niet aan de gestelde voorwaarden voldoet wordt geweigerd, en daarover is geen discussie mogelijk. In dat geval ontvang je als inzender een e-mail. De naam van de inzender en het gebruikte cameratype worden pas na bekendmaking van de uitslag zichtbaar.

De winnende Challenge foto’s kunnen door de forumleiding geselecteerd worden voor vertoning op de homepage van de Belgiumdigital website en voor publicatie in het fotomagazine Shoot.

De gedetailleerde werkwijze voor een Challenge en de richtlijnen voor de deelnemende foto’s vind je in het desbetreffende forumsticky.

4.3 Portfolio’s (voorbehouden aan vzw-leden)

Betalende leden van Belgiumdigital vzw hebben de mogelijkheid een persoonlijke portfolio van hun allerbeste foto’s, opgedeeld in één of meer albums, op de Belgiumdigital servers te hosten voor de looptijd van hun lidmaatschap. Alle bezoekers aan www.belgiumdigital.com kunnen deze foto’s bekijken.

Let wel, Belgiumdigital wil hiermee niet echt een hosting dienst verzorgen. Evenmin is het de bedoeling om al je foto’s daar te plaatsen en dan ernaar te linken in gewone topics.

Na het beëindigen van het vzw-lidmaatschap worden de albums verwijderd.

4.3.1 Hosting op initiatief van vzw-leden

Vzw-leden kunnen hun persoonlijke albums aanmaken via de Gebruikersinstellingen / Afbeeldingen & Fotoalbums.
Er gelden een aantal regels voor het gebruik van deze mogelijkheid:

  • Elk vzw-lid krijgt 10 Mb disk space ter beschikking
  • Er kunnen maximaal 100 afbeeldingen geupload worden
  • Foto’s hebben een maximum grootte van 1920 pixels op 1920 pixels
  • Het aantal albums en foto’s per album is onbeperkt (de totale grootte van de opgeslagen foto’s bepaalt de limiet)
  • Alle foto’s moeten voldoen aan de gebruikelijke regels voor het forum; let in het bijzonder op de bepalingen voor ongepaste afbeeldingen (7.2).

Deze beperkingen kunnen afhankelijk van de noodzaak bijgestuurd worden.

Foto’s met gevoelige onderwerpen en/of [NSFW] aanduiding kunnen desgevallend door de forumleiding en moderators geweerd en verwijderd worden.

4.3.2 Hosting door Belgiumdigital

Foto’s die op de Belgiumdigital forums worden getoond kunnen door de forumleiding geselecteerd worden voor de ‘Hall of Fame’ en/of vertoning op de homepage van de website. Ze worden verder opgenomen in de albums-sectie van het forum.

Om te garanderen dat deze opmerkelijke foto’s zichtbaar blijven, worden deze foto’s door Belgiumdigital gehost. Vanzelfsprekend blijven de auteursrechten volledig bij de maker van de foto!

Foto’s met gevoelige onderwerpen of [NSFW] aanduiding kunnen eventueel hierbij weggelaten worden, op initiatief van forumleiding of moderators.