Belgiumdigital.com in samenwerking met
Pagina 2 van 2 EersteEerste 1 2
Weergegeven resultaten: 26 t/m 44 van 44
 1. #26
  Geregistreerd: 3 augustus 2008

  Standaard Re: Fotografie en de privacywet

  Re: Fotografie en de privacywet
  Weten jullie misschien hoe het zit met het fotograferen van politieagenten tijdens hun dienst? Laatst zag ik ze in hun flitswagen aan het werk, compleet in overtreding, geparkeerd op het fietspad. Ik dacht er nog aan een foto te trekken, maar ik wist niet of dat wel mocht. Om problemen te vermijden heb ik het maar niet gedaan.
  Iemand al ervaring mee?
  Dit gaat niet over privacy maar om politioneel recht .De foto's van het voorvan zouden kunnen leiden tot sanctie's tov. de agenten ,het is ook mogelijk van zulke praktijken aan te kaarten hetzij bij het comite P maar volgens mij is het aanspreken van de burgemeester nog afdoenlijker ,als ik me niet vergis worden de locaties in een logboek bijgehouden .

 2. #27

  Standaard Re: Fotografie en de privacywet

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door wataru Bekijk bericht
  Weten jullie misschien hoe het zit met het fotograferen van politieagenten tijdens hun dienst? Laatst zag ik ze in hun flitswagen aan het werk, compleet in overtreding, geparkeerd op het fietspad. Ik dacht er nog aan een foto te trekken, maar ik wist niet of dat wel mocht. Om problemen te vermijden heb ik het maar niet gedaan.
  Iemand al ervaring mee?
  Ik weet niet of dat mag, maar ik weet wel dat de politie een verkeersovertreding mag maken als ze op geen andere manier kunnen flitsen. M.a.w. ze mogen dus niet-reglementair geparkeerd staan om te kunnen flitsen.
  Canon 40D - Tokina 11-16 mm f2.8 AT-X Pro DX - Sigma 17-70 mm 2.8-4.5 DC - Canon EF 35 mm 2.0 IS USM - Canon EF 50 mm 1.8 II - Canon EF 100 mm 2.0 USM - Canon EF 70-200 mm 4.0 L IS USM - Kenko 1.4 MC4 DGX

 3. #28

  Standaard Re: Fotografie en de privacywet

  Voor wie belangstelling heeft
  (tekst is te lang om hier nogmaals te plaatsen)

  http://lampfotografie.blogspot.com/2...1_archive.html

  Lamp

 4. #29

  Standaard Re: Fotografie en de privacywet

  PORTRETRECHT
  Portretrecht - Privacy - Enkele voorvallen op een rijtje
  Bron : Joris Deene


  De voorzitter van de rechtbank van koophandel in Antwerpen boog zich vorig jaar over de vraag of er een portretrecht op huizen of landschappen geeist kan worden.


  Artikel 10 van auteurswet bepaalt dat de auteur of de eigenaar van een portret, dan wel enige andere persoon die een portret bezit of voorhanden heeft, niet het recht heeft het te reproduceren of aan het publiek mee te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na diens overlijden, zonder toestemming van de erfgenamen. Dit recht op afbeelding is geen auteursrecht, maar een persoonlijkheidsrecht dat onderdeel is van het recht op privacy. De vraag rijst of dit principe ook op afbeeldingen van huizen toegepast kan worden.
  Vorig jaar werd de voorzitter van de rechtbank van koophandel in Antwerpen met deze problematiek geconfronteerd, in een stakingsprocedure op grond van de handelspraktijkenwet. Onderneming A had bij onderneming B een houten bijgebouw geplaatst, en daarna in een brochure een foto van dat gebouw gebruikt. Onderneming B vorderde de stopzetting van de commercialisering van de afbeelding in publicaties, websites en boeken, op grond van artikel 22 Grondwet (recht op privacy), en in ondergeschikte orde op grond van het eigendomsrecht en het vennootschapsrecht. Volgens de onderneming had zij geen toestemming gegeven om de afbeeldingen te gebruiken.
  De voorzitter van de rechtbank van koophandel oordeelde dat de miskenning van de eigendomsrechten een inbreuk op de wet handelspraktijken kan uitmaken, als daardoor de rechten van een andere verkoper (virtueel) geschaad worden. De rechtbank verwees hiermee naar de rechtspraak die het reproduceren van prenten van voetbalspelers met een uitsluitend commercieel doel, in strijd met het recht op afbeelding van de betrokken spelers, kwalificeert als in strijd met de eerlijke handelspraktijken. Aangezien onderneming A niet kon aantonen dat onderneming B haar instemming verleend had voor het gebruik van de foto's, beval de voorzitter de staking van dit gebruik.

  Principieel afwijzen
  Het valt te betreuren dat de stakingsrechter niet dieper ingegaan is op de vraag of het recht op afbeelding van huizen het eigendomsrecht of het recht op privacy raakt. De verwijzing naar de rechtspraak over het recht op afbeelding van voetbalspelers is fundamenteel verschillend, aangezien het daar om natuurlijke personen gaat, en niet om onroerende goederen.
  Mijn inziens wordt best aangesloten bij de rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie (zie kader), dat het portretrecht op onroerende goederen principieel afwijst, behalve in het uitzonderlijke geval dat de eigenaar bijzondere schade zou ondervinden bij het gebruik van de afbeelding.
  Er moet namelijk een eind worden gesteld aan de neiging om beelden te monopoliseren, wat er toe zou kunnen leiden dat het publiek geen afbeeldingen van landschappen meer kan bekijken.

  (De auteur is assistent aan de Universiteit Gent en advocaat)

  Vz. Rb. Kh. Antwerpen, 9 maart 2006, AR 05/15246, onuitg.

  Ook in Franse en Nederlandse rechtbanken woedt de discussie
  Het Franse Hof van Cassatie oordeelde in 2004 dat er in beginsel geen recht op afbeelding op onroerende goederen kan bestaan. Enkel in geval van een "trouble anormal" erkende het Hof dat de eigenaar van het goed zich kan verzetten tegen de exploitatie van de afbeelding.
  In 2005 oordeelde het hof van beroep in Orleans dat de eigenaar van een bekende boot een "abnormale storing" ondergaat als een afbeelding van zijn vaartuig gereproduceerd wordt op souvenirs. De eigenaar had immers belangrijke kosten gemaakt om het vaartuig te onderhouden en er promotie voor te voeren. De verkoop van afbeeldingen van deze boot was voor hem een bron van inkomsten. Als derden dat zonder enige vergoeding ook zouden kunnen doen, was er volgens het hof sprake van parasitaire mededinging.
  In 2006 weigerde het hof van beroep in Parijs te erkennen dat het gebruik van de afbeelding van de Tour Montparnasse in een film een "abnormale storing" betekende voor de mede-eigenaars van de bekende wolkenkrabber.
  Ook in Nederland ontstond beroering over het portretrecht op huizen. Fortis Bank had in een brochure over hypotheken zonder toestemming van de eigenaar diens huis in vooraanzicht afgebeeld. Het huis was vanaf de openbare weg zichtbaar. Er waren geen privedelen afgebeeld.
  De kantonrechter in Amsterdam oordeelde in 2006 dat onder bepaalde omstandigheden het gebruik van zo'n afbeelding onrechtmatig kan zijn. De kantonrechter beklemtoonde enerzijds dat de woning geen koophuis was, nooit gehypothekeerd was en dat de bancaire context oneigenlijk was. Ook hadden de eigenaars volgens hem een sterke emotionele band met de woning. Volgens de kantonrechter kwam het er op neer ?dat de eigenaar van een particuliere woning toestemming moet geven voor een dergelijke wijze van verspreiding van de afbeelding van zijn woning. De redenen hiervoor zijn te scharen onder de termen ?eigendom? en "privacy". Fortis Bank stelde hoger beroep in en kreeg in 2007 gelijk van het Gerechtshof in Amsterdam.
  Fortis voerde aan dat zij op grond van artikel 10 EVRM het recht heeft haar reclame te voeren zoals zij dat wil. Het hof antwoordde hier onmiddellijk op dat dit recht op informatievrijheid onderworpen is aan beperkingen zoals het eigendomsrecht of het recht op privacy (artikel 8 EVRM). Maar het hof oordeelde dat niet bleek dat de handelingen van Fortis de eigenaars verhinderden het huis in kwestie overeenkomstig hun recht te gebruiken.
  Ook de tweede grondslag, de inbreuk op de privacy, werd verworpen. Zo bleek het huis door de familie stelselmatig te worden verhuurd, en had de familie in de procedure zelf aangegeven dat de publicatie niet al te herkenbaar of negatief naar de bewoners of eigenaars verwees. Volgens het hof was een inbreuk op de privacy nog moeilijk vol te houden.

 5. #30

  Standaard Re: Fotografie en de privacywet

  Met knip en plakwerk heb ik hier toch de tekst kunnen plaatsen
  Gelukkig bestaat deze mogelijkheid ... ik zie mij niet de volledige tekst over te typen

  Misschien hebben de forum gebruikers hier wat aan ...,
  Groten

  Lamp

 6. #31

  Standaard Re: Fotografie en de privacywet

  PORTRETRECHT
  Portretrecht - Privacy - Enkele voorvallen op een rijtje
  Bron : Joris Deene


  De voorzitter van de rechtbank van koophandel in Antwerpen boog zich vorig jaar over de vraag of er een portretrecht op huizen of landschappen geeist kan worden.


  Artikel 10 van auteurswet bepaalt dat de auteur of de eigenaar van een portret, dan wel enige andere persoon die een portret bezit of voorhanden heeft, niet het recht heeft het te reproduceren of aan het publiek mee te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na diens overlijden, zonder toestemming van de erfgenamen. Dit recht op afbeelding is geen auteursrecht, maar een persoonlijkheidsrecht dat onderdeel is van het recht op privacy. De vraag rijst of dit principe ook op afbeeldingen van huizen toegepast kan worden.
  Vorig jaar werd de voorzitter van de rechtbank van koophandel in Antwerpen met deze problematiek geconfronteerd, in een stakingsprocedure op grond van de handelspraktijkenwet. Onderneming A had bij onderneming B een houten bijgebouw geplaatst, en daarna in een brochure een foto van dat gebouw gebruikt. Onderneming B vorderde de stopzetting van de commercialisering van de afbeelding in publicaties, websites en boeken, op grond van artikel 22 Grondwet (recht op privacy), en in ondergeschikte orde op grond van het eigendomsrecht en het vennootschapsrecht. Volgens de onderneming had zij geen toestemming gegeven om de afbeeldingen te gebruiken.
  De voorzitter van de rechtbank van koophandel oordeelde dat de miskenning van de eigendomsrechten een inbreuk op de wet handelspraktijken kan uitmaken, als daardoor de rechten van een andere verkoper (virtueel) geschaad worden. De rechtbank verwees hiermee naar de rechtspraak die het reproduceren van prenten van voetbalspelers met een uitsluitend commercieel doel, in strijd met het recht op afbeelding van de betrokken spelers, kwalificeert als in strijd met de eerlijke handelspraktijken. Aangezien onderneming A niet kon aantonen dat onderneming B haar instemming verleend had voor het gebruik van de foto's, beval de voorzitter de staking van dit gebruik.

  Principieel afwijzen
  Het valt te betreuren dat de stakingsrechter niet dieper ingegaan is op de vraag of het recht op afbeelding van huizen het eigendomsrecht of het recht op privacy raakt. De verwijzing naar de rechtspraak over het recht op afbeelding van voetbalspelers is fundamenteel verschillend, aangezien het daar om natuurlijke personen gaat, en niet om onroerende goederen.
  Mijn inziens wordt best aangesloten bij de rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie (zie kader), dat het portretrecht op onroerende goederen principieel afwijst, behalve in het uitzonderlijke geval dat de eigenaar bijzondere schade zou ondervinden bij het gebruik van de afbeelding.
  Er moet namelijk een eind worden gesteld aan de neiging om beelden te monopoliseren, wat er toe zou kunnen leiden dat het publiek geen afbeeldingen van landschappen meer kan bekijken.

  (De auteur is assistent aan de Universiteit Gent en advocaat)

  Vz. Rb. Kh. Antwerpen, 9 maart 2006, AR 05/15246, onuitg.

  Ook in Franse en Nederlandse rechtbanken woedt de discussie
  Het Franse Hof van Cassatie oordeelde in 2004 dat er in beginsel geen recht op afbeelding op onroerende goederen kan bestaan. Enkel in geval van een "trouble anormal" erkende het Hof dat de eigenaar van het goed zich kan verzetten tegen de exploitatie van de afbeelding.
  In 2005 oordeelde het hof van beroep in Orleans dat de eigenaar van een bekende boot een "abnormale storing" ondergaat als een afbeelding van zijn vaartuig gereproduceerd wordt op souvenirs. De eigenaar had immers belangrijke kosten gemaakt om het vaartuig te onderhouden en er promotie voor te voeren. De verkoop van afbeeldingen van deze boot was voor hem een bron van inkomsten. Als derden dat zonder enige vergoeding ook zouden kunnen doen, was er volgens het hof sprake van parasitaire mededinging.
  In 2006 weigerde het hof van beroep in Parijs te erkennen dat het gebruik van de afbeelding van de Tour Montparnasse in een film een "abnormale storing" betekende voor de mede-eigenaars van de bekende wolkenkrabber.
  Ook in Nederland ontstond beroering over het portretrecht op huizen. Fortis Bank had in een brochure over hypotheken zonder toestemming van de eigenaar diens huis in vooraanzicht afgebeeld. Het huis was vanaf de openbare weg zichtbaar. Er waren geen privedelen afgebeeld.
  De kantonrechter in Amsterdam oordeelde in 2006 dat onder bepaalde omstandigheden het gebruik van zo'n afbeelding onrechtmatig kan zijn. De kantonrechter beklemtoonde enerzijds dat de woning geen koophuis was, nooit gehypothekeerd was en dat de bancaire context oneigenlijk was. Ook hadden de eigenaars volgens hem een sterke emotionele band met de woning. Volgens de kantonrechter kwam het er op neer ?dat de eigenaar van een particuliere woning toestemming moet geven voor een dergelijke wijze van verspreiding van de afbeelding van zijn woning. De redenen hiervoor zijn te scharen onder de termen ?eigendom? en "privacy". Fortis Bank stelde hoger beroep in en kreeg in 2007 gelijk van het Gerechtshof in Amsterdam.
  Fortis voerde aan dat zij op grond van artikel 10 EVRM het recht heeft haar reclame te voeren zoals zij dat wil. Het hof antwoordde hier onmiddellijk op dat dit recht op informatievrijheid onderworpen is aan beperkingen zoals het eigendomsrecht of het recht op privacy (artikel 8 EVRM). Maar het hof oordeelde dat niet bleek dat de handelingen van Fortis de eigenaars verhinderden het huis in kwestie overeenkomstig hun recht te gebruiken.
  Ook de tweede grondslag, de inbreuk op de privacy, werd verworpen. Zo bleek het huis door de familie stelselmatig te worden verhuurd, en had de familie in de procedure zelf aangegeven dat de publicatie niet al te herkenbaar of negatief naar de bewoners of eigenaars verwees. Volgens het hof was een inbreuk op de privacy nog moeilijk vol te houden.
  http://lampfotografie.blogspot.com/
  Lamp

 7. #32

  Standaard Re: Fotografie en de privacywet

  Na net een domper te hebben gekregen door de topic over auteursrechten te lezen val ik nu bijna in zwijm bij de eerste zinnen van dat document van CBPL.

  "Vooraleer men een foto neemt dient men in de beginsel aan deze persoon toestemming te vragen ..."

  Zo kan ik niet werken zé, ik zie iets en dat moment wil ik vastleggen. De kunst is dan om zo snel mogelijk de juiste kader te zetten en te klikken. Als ik eerst toestemming moet vragen krijg ik een totaal andere situatie. Als ik mensen wil laten poseren voor mijn camera zal ik wel een model vragen, want dat is wat je krijgt als je mensen eerst de toestemming vraagt. Iemand ne camera kopen?

 8. #33

  Unhappy Re: Fotografie en de privacywet

  Persoonlijk vind ik dat het soms wat ver gaat :
  Onlangs werd ik aangesproken omdat ik foto's nam in een kerkhof. Ik hou van oude, verweerde figuren en verkleurd brons of koper.
  De redenering was dat er geen namen op de foto mogen. Is dan iemand die enkel naamloze details opneemt, strafbaar ? Hoe lost men dat op ?
  Ik nam dus contact op met de schepen voor Patrimonium ... tot hietoe geen antwoord.
  Canon G15, 7D en 1000D + Katzeye, met 17-55 2.8, 100-400 4.5-5.6 L + 1.4 ext III, 70-200 2.8 L II, 100 Macro 2.8 L, Carl Zeiss 1.4 50, Sigma 8-16 4.5-5.6, Lensbaby Composer, Speedlite 430 EXII, Manfrotto's

 9. #34
  Geregistreerd: 6 maart 2008

  Standaard Re: Fotografie en de privacywet

  En weet iemand hoe het zit met objecten? Meer bepaald vliegtuigen.
  Ik heb foto's gemaakt die worden gebruikt in een vliegtuigmagazine.
  Nu doet de eigenaar van dat toestel moeilijk. Volgens hem moest er eerst toestemming aan hem gevraagd worden.
  Het gaat hier zelfs om foto's waarop enkel 'delen' van het vliegtuig te zien zijn, niet in z'n geheel, en waar niets van het registratienummer te zien is.
  Het is ook geen 'speciaal' geval, het gaat om een toestel recht uit de fabriek.
  ...
  Als dit niet meer mag, dan kan je toch inderdaad nergens meer foto's van maken?!
  Iemand ervaring hiermee?
  Ik heb een fotografisch geheugen... alleen het afdrukken geeft soms problemen.

 10. #35

  Standaard Re: Fotografie en de privacywet

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door X-off Bekijk bericht
  En weet iemand hoe het zit met objecten? Meer bepaald vliegtuigen.
  Ik heb foto's gemaakt die worden gebruikt in een vliegtuigmagazine.
  Nu doet de eigenaar van dat toestel moeilijk. Volgens hem moest er eerst toestemming aan hem gevraagd worden.
  Vlgens mij is dit een dubbeltje op zijn kant.
  1) je zit in een privé-omgeving en je neemt er foto's in. Je publiceert die en je hebt er geldgewin bij. De vliegtuigeigenaar kan inderdaad eisen dat je van hem een goedkeuring hebt als je voorwerpen van binnen het toestel gebruikt en openbaar maakt.
  2) De foto's die je doorheen het raam neemt ...
  Buiten de geldende regels over luchtfotografie, heeft de vliegtuigeigenaar hier geen houvast. Indien er nergens stond geschreven dat je geen fototoestel mocht meenenmen en gebruiken kan hij niets inbrengen dat je een bepaalde foto publiceert die je per toeval doorheen het venster van zijn eigendom hebt genomen. Hij kan altijd proberen te bewijzen dat die foto doorheen zijn vliegtuigraampje werd getrokken. Ik vrees dat dit hem zeer moelijk zal vallen.

  Dus, ik ken niet duidelijk de situatie maar als het gaat om interieurfoto's heeft hij wel gelijk, in het ander geval niet, maar ben je wel gebonden aan de luchtfoto-reglementen

  3) Als het echter gaat om het vliegtuig zelf, van buitenaf geftotografeerd dan zie ik niet in waarom je dat niet mag fotograferen tenzij er een auteursrecht op dat vliegtuig staat (denk aan Atomium, Horta-gebouwen, ...), maar ik geloof daar nu in deze situatie niet in.
  https://www.fotospotter.be
  1% van iets is meer dan 100% van niets - koplopers in een kudde lopen zelden in de str*nt

 11. #36
  Geregistreerd: 6 maart 2008

  Standaard Re: Fotografie en de privacywet

  Bedankt voor je reactie Purlut.
  Ter verduidelijking; het zijn foto's op de grond genomen van de buitenkant (neus, motor, propeller, vleugel zichtbaar) met breedhoek, en dan ook nog een hdr bewerking erop.
  Ik heb een fotografisch geheugen... alleen het afdrukken geeft soms problemen.

 12. #37

  Standaard Re: Fotografie en de privacywet

  Wow, dit moet ik nog grondig lezen, er even heel snel over gegaan.
  dus mensen moeten toestemming geven vooraleer je hun foto maakt of verspreidt?
  Amai, als Tom Boonen (of zoveel andere 'BV's') even hun kop door de deur steken en wat teveel op hebben kan je die foto's meteen in elk boekje zien, en doen ze heel het verhaal af alsof het hier gaat om de grootste dronkenlap aller tijden :-)
  Vreemd dat zoiets geen probleem is maar als je dus op een kerkhof foto's maakt krijg je wel opmerkingen lees ik hier van iemand.
  What a strange world

 13. #38

  Standaard Re: Fotografie en de privacywet

  Iets anders : ik deed eens mee aan een toegelaten betogingske. We waren met 4.
  Er waren meer anonieme agenten dan betogers.

  De agenten vroegen onze id-kaarten (wat mag) en namen ongevraagd foto's van ons met hun gsm. Mag dat laatste ?
  Laatst gewijzigd door johan de man; 2 augustus 2010 om 09:56
  Canon-man. Concerten en natuur.
  Foto's : http://www.flickriver.com/photos/23084668@N07/sets/

 14. #39

  Standaard Re: Fotografie en de privacywet

  @ Johan: Dat hangt er natuurlijk vanaf, maar als jij aan een betoging deel neemt, ik veronderstel op openbaar domein, dan mag men van die betoging foto's maken waarbij de betogers herkenbaar zijn, dat valt onder nieuwsgaring.

  @ Gilles: Toch best alles lezen, normaal moet eenieder toestemming geven, dat staat in het recht op afbeelding. Maar voor bekende personen, politici etc geld er dat zij tijdens hun functie sowieso mogen gefotografeerd worden. Die personen tijdens hun vrije tijd fotograferen is dan weer niet toegelaten zonder toestemming.

  Dus zo heel simpel en zwart wit kijken is het allemaal niet, je hebt verschillende zaken en alles dient in zijn context bekeken te worden.
  Als fotograaf moet je beseffen dat je met een medium bezig bent dat heel veel kan vertellen, je kan iets of iemand omhoog prijzen maar ook teniet doen.

  "Een camera is een machtig iets, het is deels stradivarius en deels scalpel"
  Vriendelijke groeten,Raf

  www.rafvandenbogaert.be

 15. #40

  Standaard Re: Fotografie en de privacywet

  Zeg, en in verband met de vernieuwing van die privacywet op 25 mei dit jaar ? Die gaat dus heel binnenkort in werking, iemand al gevonden wat er veranderd betreffende foto's nemen? Ik ben er al eens doorheen gegaan, ook in verband met de restricties voor nieuwsbrieven voor mijn bedrijfsactiviteit maar het is erg ingewikkeld allemaal. Als iemand die wet kan uitleggen in simpele woorden...

 16. #41

  Standaard Re: Fotografie en de privacywet

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Pierrr Bekijk bericht
  Zeg, en in verband met de vernieuwing van die privacywet op 25 mei dit jaar ? Die gaat dus heel binnenkort in werking, iemand al gevonden wat er veranderd betreffende foto's nemen? Ik ben er al eens doorheen gegaan, ook in verband met de restricties voor nieuwsbrieven voor mijn bedrijfsactiviteit maar het is erg ingewikkeld allemaal. Als iemand die wet kan uitleggen in simpele woorden...
  Simpele woorden: wees voorzichtig.
  De wet is hopeloos ingewikkeld, wees voorzichtig met foto's van kinderen, baby's, kortom alles wat minderjarig is. Je kan best een ondertekende goedkeuring van de ouders voorleggen.


 17. #42

  Standaard Re: Fotografie en de privacywet

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Lieven Lema Bekijk bericht
  Simpele woorden: wees voorzichtig.
  De wet is hopeloos ingewikkeld, wees voorzichtig met foto's van kinderen, baby's, kortom alles wat minderjarig is. Je kan best een ondertekende goedkeuring van de ouders voorleggen.
  Dat heeft niets te maken met de nieuwe GDPR wetgeving. Die heeft het vooral over het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens en de beveiliging er van. Je mag bv. niet zomaar mailings sturen zonder uitdrukkelijke toestemming, je mag niet zo maar alle informatie verzamelen, je moet ook duidelijk melden wat je verzameld en waarom en hoe de gegevens gebruikt worden. Iedereen heeft het recht om de data op te vragen je je van hen hebt en om deze te verbeteren of te laten verwijderen (tenzij er een goede reden is om de data toch bij te houden). Je kan bv. bij het wisselen van provider, bij de oude vragen om al je gegevens te wissen maar aangezien de wet providers verplicht om je surf/bel geschiedenis bij te houden kunnen ze daar niet op in gaan tot die termijn verstreken is.
  De belastingen vragen om je gegevens te wissen zal ook niet werken

  Er zitten nogal wat tegenstrijdigheden in de wet en na 25/5 zullen er waarschijnlijk hier en daar al van die dingen opduiken wanneer mensen gebruik gaan maken van de nieuwe wet.

  Wat mailinglists betreft heeft een groot Belgisch bedrijf al een kemel geschoten die vanaf 25/5 veel geld had kunnen kosten. Om zich in orde te stellen werd een mailing gestuurd om hun abonnement te bevestigen, zo niet zouden ze, an het ingaan van GDPR geen mails meer krijgen. De fout was dat er ook naar oude, reeds uitgeschreven adressen gemaild werd wat dus strict verboden is. Human error, maar toch...
  bye, Maurice
  https://on4bam.com/
  Nikon D7500

 18. #43

  Standaard Re: Fotografie en de privacywet

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door on4bam Bekijk bericht
  Dat heeft niets te maken met de nieuwe GDPR wetgeving. Die heeft het vooral over het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens en de beveiliging er van. Je mag bv. niet zomaar mailings sturen zonder uitdrukkelijke toestemming, je mag niet zo maar alle informatie verzamelen, je moet ook duidelijk melden wat je verzameld en waarom en hoe de gegevens gebruikt worden. Iedereen heeft het recht om de data op te vragen je je van hen hebt en om deze te verbeteren of te laten verwijderen (tenzij er een goede reden is om de data toch bij te houden). Je kan bv. bij het wisselen van provider, bij de oude vragen om al je gegevens te wissen maar aangezien de wet providers verplicht om je surf/bel geschiedenis bij te houden kunnen ze daar niet op in gaan tot die termijn verstreken is.
  De belastingen vragen om je gegevens te wissen zal ook niet werken

  Er zitten nogal wat tegenstrijdigheden in de wet en na 25/5 zullen er waarschijnlijk hier en daar al van die dingen opduiken wanneer mensen gebruik gaan maken van de nieuwe wet.

  Wat mailinglists betreft heeft een groot Belgisch bedrijf al een kemel geschoten die vanaf 25/5 veel geld had kunnen kosten. Om zich in orde te stellen werd een mailing gestuurd om hun abonnement te bevestigen, zo niet zouden ze, an het ingaan van GDPR geen mails meer krijgen. De fout was dat er ook naar oude, reeds uitgeschreven adressen gemaild werd wat dus strict verboden is. Human error, maar toch...
  Wat je verzamelT is ondermeer afbeeldingen, en die restrictie staat er wel degelijk in, maar je doet maar. Elk bepaalt zijn risico's en jij niet die van een ander. ;-)


 19. #44

  Standaard Re: Fotografie en de privacywet

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Lieven Lema Bekijk bericht
  Wat je verzamelT is ondermeer afbeeldingen, en die restrictie staat er wel degelijk in, maar je doet maar. Elk bepaalt zijn risico's en jij niet die van een ander. ;-)
  Tof dat je een typo gevonden hebt. Je doet ook maar, IK loop geen risico, jij blijkbaar wel.
  bye, Maurice
  https://on4bam.com/
  Nikon D7500

Pagina 2 van 2 EersteEerste 1 2

Soortgelijke discussies

 1. Avondcursussen (digitale SLR) fotografie
  Door -=SRS=- in forum Algemeen
  Reacties: 5
  Laatste bericht: 24 juni 2008, 07:53
 2. Reacties: 14
  Laatste bericht: 15 maart 2006, 11:07
 3. cursus digitale fotografie
  Door Tatjana in forum Algemeen
  Reacties: 11
  Laatste bericht: 27 augustus 2005, 14:01
 4. Zomerworkshop Fotografie voor Jongeren
  Door Annetje in forum Algemeen
  Reacties: 0
  Laatste bericht: 30 juni 2005, 20:46
 5. Fotografie please - geen verhitte discussies
  Door pieterbie in forum Algemeen
  Reacties: 17
  Laatste bericht: 24 augustus 2003, 18:52

Regels voor berichten

 • Je mag geen nieuwe discussies starten
 • Je mag niet reageren op berichten
 • Je mag geen bijlagen versturen
 • Je mag niet je berichten bewerken
 •