Kort samengevat:

  • Een upgrade van onze software is noodzakelijk voor een veilige en stabiele werkomgeving;
  • De migratie naar nieuwe forumsoftware wordt verschoven tot (na) de zomer;
  • We heropenen de Challenge (met de bestaande) software voor (alvast) de maand mei.

Wij danken jullie allemaal voor jullie begrip en geduld!
________________________________________

Waarover gaat het?

De online werking van Belgiumdigital steunt op heel wat software. Niet alleen voor de ‘zichtbare’ toepassingen – zoals de website, het forum en de Challenge – maar ook voor het inschrijven voor activiteiten, het vzw-ledenbeheer en onze gebruikersondersteuning (helpdesk). Al die programma’s draaien op een performante en complexe serverinfrastructuur bij onze hosting partner.

Zowat een jaar geleden startten we met een grondige vernieuwing van die hele softwareomgeving. Een behoorlijk complexe opdracht, zo blijkt ondertussen, die ruim langer aansleept dan we ingeschat hadden. Gelukkig blijven onze huidige configuraties zo lang als nodig beschikbaar!

Waarom veranderen?

Onze huidige forumsoftware wordt sinds 2017 niet meer actief verder ontwikkeld, maar voldoet in het algemeen nog steeds aan onze noden. Meer problematisch is dat die niet langer compatibel is met recentere versies van het onderliggende servers ‘platform’ (besturingssysteem, webserver en web tools, database). En juist die moeten up-to-date blijven zodat we regelmatig o.m. veiligheidsupdates kunnen installeren, en om een degelijke 24/7 ondersteuning te garanderen.

Wat was het initiële plan, en wat doen we nu?

Samen met onze hosting provider werd in de lente van 2020 een stappenplan opgesteld om de huidige forumsoftware (via een aantal kunstgrepen) toch op recentere platformomgeving te laten draaien. In de herfst moesten we helaas vaststellen dat dit plan niet kon worden uitgevoerd, omdat een aantal tussenliggende softwareversies niet langer beschikbaar bleken. We hadden daarom geen andere keus dan over te stappen op een geheel nieuwe generatie forumsoftware, van dezelfde leverancier (zodat de historiek van berichten en gebruikers niet verloren gaat). Dat alleen vereist een hoop (deels manueel) werk.

Waarom duurt het allemaal zo lang?

In de nieuwe versie zijn de forumfuncties een onlosmakelijke deel van een uitgebreider geheel (met ook andere toepassingen waar Belgiumdigital geen gebruik van zal maken). De interne architectuur voor scripting, data-organisatie en gebruikersinterface werd daarvoor grondig hertekend. Er verdwenen zelfs enkele forumfuncties waar wij net wél gebruik van maken. Een aantal BD-medewerkers werkt al enkele maanden samen met externe IT-experts om zoveel mogelijk de vertrouwde forumlook en -functies beschikbaar te stellen –

Wat met andere applicaties, zoals de Challenge?

De Belgiumdigital website gebruikt van meet af aan een aparte server en WordPress software: hier zijn geen aanpassingen nodig of voorzien.

De software voor de Challenge en voor ons administratief beheer zijn wel verouderd, en helemaal niet compatibel met actuele serverversies. Voor beide werken we aan een volledig vernieuwde oplossing, eveneens gebaseerd op een WordPress-onderbouw.
Die plannen we nu vrijwel gelijktijdig met de vernieuwde forumapplicatie online te brengen. Dan zal je o.m. aanmelden (en zo nodig betalen) voor Shooting Days, workshops en andere BD- activiteiten, en ook je vzw-lidmaatschap regelen.

Wat zijn nu de vooruitzichten?

We hebben nog wel enkele weken nodig voor de laatste technische ontwikkelingen, en om al dat nieuws grondig te testen en te documenteren. We willen jullie immers een vlotte overgang naar betrouwbare applicaties aanbieden!
In het ideale scenario kan de overgang gebeuren binnen een tweetal maanden. Als dat niet zou lukken, moeten we alles over de zomervakantie heen tillen zodat de nodige technische en gebruikersondersteuning voorzien kunnen worden.

We houden jullie via het forum verder op de hoogte van de exacte vorderingen en vooruitzichten.

We rekenen op jullie begrip, geduld en steun: het eindresultaat wordt de moeite waard, en zal Belgiumdigital nog vele jaren ‘draaiend’ houden!