Omdat de Challenge-leiding ontoelaatbare onregelmatigheden heeft vastgesteld, wordt de winnaar van de augustus 2010 Challenge "Mens in actie" gediskwalificeerd,
en wordt filipo de nieuwe winnaar met "Samen in actie..."

Uiteraard heeft een en ander ook invloed op de jaarrangschikking 2010.

Namens de Challenge-leiding