PDA

Volledige versie bekijken : Foto's van -18 jarigenCODA-gfx
12 maart 2007, 16:40
Vermits het onderdeel 'algemeen' nog gesloten is, open ik hier even een nieuwe topic.

Ik heb topic: http://www.belgiumdigital.com/forum/showthread.php?t=50652 als eens doorgenomen.

Nu word hier gesproken over -16 jarigen die toestemming nodig hebben van beide ouders.


De zaak is nu dat ik met een 17-jarige dame zit, die graag foto's zou willen, op zich niets mis mee, ware het niet dat ze ook graag zou poseren in lingerie, bedekt topless, en gewoon topless. Geen full nudity!


Is er in de wetgeving ook een bepaalde regeling van kracht voor heren en dames tussen de 16 en de 18 jaar ?

Ik ben al eens gaan rondzoeken op het internet voor eventuele contracten tussen fotografen en modellen, om desnoods hieruit informatie te putten om zelf iets op te stellen.


Iemand meer informatie of reeds ervaring met dit soort foto-shoots ?

alvast bedankt
S.

Walt
12 maart 2007, 17:19
Mijn manier van werken:

- 16 jaar: komen gewoon de studio niet in voor poseerwerk. Uitzonderlijk voor een portretje of familiefoto. Steeds met contract, en in aanwezigheid van beide ouders.

+16, maar -18: Steeds met contract, dat ik persoonlijk door de ouders laat ondertekenen. Nooit naakt of semi-naakt.

Misschien loop ik zo modellen mis, maar in deze tijden primeert voor mij de zekerheid!

momentopname
13 maart 2007, 08:59
-18 moet van mij wachten tot hune verjaardag (als ze de 17 al voorbij zijn, anders nog langer)

heb maar eens voor dat de ouders in vechtscheiding gaan, en om elkaar den duvel aan te doen, betrekken ze plots de fotograaf die 2 jaar ervoor hun toenmalige minderjarige dochter fotografeerde in een toestand die één van de ouders dan voor de rechter als laakbaar omschrijft, en die beschuldigt de andere met oog op bv. hoederecht af te nemen en de allimentatie van de nu studerende kinderen te krijgen .. 't minste dat er dan zal gebeuren is dat de federale politie uw kot komt overhoop halen op zoek naar bewijs van eventueel laakbare praktijken waar de beschuldiging over gaat, ze gaan u serieus ondervragen, je PC's in beslag nemen voor "onderzoek" .. je zal minstens enkele weken niet kunnen werken (met je eigen PC's) .. de buren zullen wel te weten komen waarvoor je werd opgepakt, en je naam als fotograaf is door het slijk gehaald .. en als ze na hun onderzoek niets incriminerend gevonden hebben, mag je blij zijn met een informele sorry .. maar da's dus al in't beste geval :clown:

Digipics357
13 maart 2007, 09:15
Het is geen probleem om modellen van -18 te fotograferen, maar nooit als er ook maar iets van "naakt" bij komt kijken. ook geen bedekt naakt, maakt niet uit nooit doen ! Gewoon NOOIT DOEN !

Dit is een goede raad dat ik U geeft, want ooit heb ik in het verleden al is iets meegemaakt met een model van 17, die zelfs niet binnen was geweest en waar ik nooit één foto van genomen heb. Maar die mijn woonst en infrastructuur wat schamel vond, en uit reden van het uitzicht van mijn huis dacht ze dat het bij mij niet te vertrouwen was, ze zette geen stap binnen en was vergezeld van 2 volwassenen, Nu geen probleem tot daar, maar ze vond het wel nodig om aan de Federale te gaan vertellen dat dat bij die Ceuppens ni pluis was . Resultaat een verhoor van 2.30 uur op " Den Bureau " en een huiszoeking met toestemming zowel in de studio als op de PC en bureau.

Zes weken later was het onderzoek afgesloten, en ook de sorry bleef achterwege, wat de hoofdinspecteur zei " ja man dat is nu het "post Dutroux tijdperk" .

Heel dit verhaal is hier reeds gepost en voor de goede zoekers zeker terug te vinden, ikzelf ga het niet meer zoeken maar voor diegene die het willen lezen ....


MVG, Jeff

Triker
13 mei 2007, 09:13
Yips Jeff, jouw verhaal gebruik is als voorbeeld voor anderen die onder de 18 willen fotograferen!!!

Fotofolio
18 mei 2007, 08:07
Het antwoord is simpel: (copy & paste uit een ander forum)


M.B.T. MINDERJARIGEN

Foto's nemen van minderjarigen zonder schriftelijke toestemming + aanwezigheid van de ouders is strafbaar.
Wanneer modellen zichzelf aanbieden, is dit op zich niet strafbaar.
(Bron: andere jurist)

“Art.34.De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te beschermen tegen alle vormen van sexuele exploitatie en sexueel misbruik. Hiertoe nemen de Staten die partij zijn met name alle passende nationale, bilaterale en multilaterale maatregelen om te voorkomen dat :...c) kinderen worden geëxploiteerd in pornografische voorstellingen en pornografisch materiaal.”(Verdrag Rechten van het Kind 20 november 1989).

“Art.383...Met dezelfde straffen wordt gestraft:Hij die, met het oog op de handel of de verspreiding...afbeeldingen of prenten, die strijdig zijn met de goede zeden, vervaardigt...Art.383bis.§ 1. Onverminderd...wordt hij die...foto's...die houdingen of seksuele handelingen met pornografisch karakter voorstellen waarbij minderjarigen betrokken zijn of worden voorgesteld...met het oog op...de verspreiding vervaardigt...gestraft met opsluiting...”(Strafwetboek).
=> Dit artikel werd (niet door mij) gesnoeid, indien interesse kan ik het volledig artikel wel posten.

‘Om te beslissen dat prenten strijdig zijn met de goede zeden,moet de rechter vaststellen dat zij het schaamtegevoel van de doorsnee burger kwetsen;hij kan dus niet wettig beslissen dat prenten strijdig zijn met de goede zeden op grond dat deze prenten het schaamtegevoel van slechts enkele personen kwetsen’(Cass. 28 september 1977,Pas. 1978,I,119).
=> Rechtspraak Hof van Cassatie


M.B.T. MODELLEN + VERSPREIDING FOTO DOOR FOTOGRAAF


Wet - 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten
Art. 10: "De auteur of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een portret bezit of voorhanden heeft, heeft niet het recht het te reproduceren of aan het publiek mede te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na diens overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden."

‘Een toelating tot het maken van een afbeelding impliceert geen toelating tot het verspreiden en gebruiken van de afbeelding‘(Rb.Mechelen AR.15791,29 maart 1983,R.W. 1984-85,62-63)

pol parasol
18 mei 2007, 23:36
Foto's nemen van minderjarigen zonder schriftelijke toestemming + aanwezigheid van de ouders is strafbaar.

Kom nou, waar haal je dat uit?

Fotofolio
21 mei 2007, 08:51
Kom nou, waar haal je dat uit?


Eerste zin van mijn post:

Het antwoord is simpel: (copy & paste uit een ander forum)

Ik heb dit niet geschreven, er zijn blijkbaar anderen met deze materie bezig op juridisch vlak te onderzoeken en dit was alvast een eerste samenvatting daar.