PDA

Volledige versie bekijken : Zaterdag 31 maart - Militair Hospitaal Antwerpen - RFCPagina's : [1] 2

Fullator
9 februari 2007, 18:44
30/3 13:50
Last minute arrangements.

Mogen we aan de BD-leden vragen hun lidkaart mee te brengen om als badge te gebruiken? Ze krijgen dan een extra insert voor het event.

Wie gaat er eieren naar de Clarissen brengen om voor het goed weer te zorgen? In Mechelen zijn er geen Clarissen meer, alleen nog een Arme Clarenstraat.

We zijn er klaar voor.

Leon
__________________________________________________ __________________________________________________ ________________
29/3 16:49
Het begint te korten.
De model release die we bijvoegen is uitsluitend bedoeld voor fotografen die niet met hun eigen model(len) werken. Hij is zo ruim mogelijk opgevat, omdat we niet teveel regels willen opleggen, en we hebben ons beperkt tot het noodzakelijkste.

Hier de tekst:
Model Release (collectief)

Tussen de hieronder vermelde fotografen enerzijds
en
de hieronder vernoemde modellen anderzijds
wordt overeengekomen als volgt:

1. De fotomodellen verklaren meerderjarig te zijn
2. De fotomodellen werken tegen een vergoeding op FTP/FTCD basis.
3. De fotomodellen staan alle rechten op hun foto’s af voor niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat de opnamen niet aanstootgevend zijn of schadelijk voor hun imago. Een bijkomende voorwaarde is dat de foto’s niet essentieel in hun bestemming worden gewijzigd.
4. De fotografen verbinden zich ertoe een selectie van minstens 5 van hun beste foto’s aan elk van de modellen te bezorgen, op maximale kwaliteit en minstens een resolutie van 200 dpi. Deze foto’s zullen aangeleverd worden op CD of DVD, ten laatste binnen een maand na de opname ervan.
5. De fotografen verbinden zich ertoe bij elk toekomstig commercieel gebruik van de foto’s met het model te overleggen en een billijke vergoeding af te spreken.
6. Deze contractuele overeenkomst is alleen geldig voor de opnamen gemaakt op 31 maart 2007 en nietig daarbuiten.

Antwerpen, 31 maart 2007 (volgt naam- en handtekeningenlijst).


Enkele wijzigingen:
De visagiste Daniella Marien is op het laatste moment wegens persoonlijke redenen verhinderd.
__________________________________________________ __________________________________________________ _______________
27/3 12:57
Sorry voor de wat korte toon, maar mijn dochter zit vast in Sri Lanka met de Tamil bombardementen en ik heb dus even andere dingen aan het hoofd.

Het heeft geen enkele zin om te proberen nog in te schrijven. Vanmorgen kreeg ik nog vijf spijtoptanten en ik verlies daar enorm mijn tijd mee om hen duidelijk te maken dat alles is afgesloten. Aandringen heeft dan ook geen enkele zin: de lijsten liggen bij de security en kunnen niet meer worden gewijzigd. Het modellenrepertorium is gedrukt, samen met de andere documentatie.

Voortaan zal ik niet meer reageren op PM's met vragen om laattijdig in te schrijven, ook al lijkt dat ongemanierd.
__________________________________________________ __________________________________________________ _______________
27/3 11:47

Laatste berichten:
De toegang is zeer belangrijk: om veiligheidsredenen worden de poorten gesloten om 10.15u. Wie later komt belt naar mij (0475/492528) om te worden binnengelaten. Dit zorgt voor veel overlast, dus we vragen iedereen zeer uitdrukkelijk op tijd te komen. Na 11u wordt alleen voor JP nog een uitzondering gemaakt, tenzij je me weet om te kopen en voor minder dan een goed objectief beweeg ik me niet.

Ingang is uitsluitend aan de Marialei en NIET aan de hoek Marialei/Boomgaardstraat (dus zowat 100m verder). Alle andere ingangen, ook Lange Leemstraat, zijn gesloten. Opgelet: Marialei heeft éénrichtingsverkeer in de voor ons verkeerde zin.

Om 13u is er een levering van broodjes en drank. Hiervoor dien je bij de registratie in te schrijven.

Registratie van elke deelnemer is verplicht. Ze gebeurt aan de ingang (dokterswoning), de weg is aangegeven met bewijzering. Belangrijk: er dient ook uitgecheckt te worden bij het verlaten van het terrein (voorzien om 17u). Wie dan niet is uitgecheckt wordt door de veiligheidsdiensten opgespoord - de honden zijn niet vriendelijk.

Er zijn drie visagistes voorzien: de derde is Pabla Williams (met excuses voor het weglaten van de vermelding). Visagistes hebben een blauwe badge.
__________________________________________________ __________________________________________________ ________________

26/3 15:14u

Groen licht:

Zojuist kregen we van de projectleiders het groene licht voor de toegang tot het terrein.

De bijeenkomst (10 uur stipt) gaat door in de dokterswoning vooraan (licht en elektriciteit voorhanden). Volg de pijlen. Daar volgt een briefing
en worden de inschrijvingen geregeld.
Vanaf 10.30u kunnen de terreinen betreden worden.

Voor de urban shooters: er is van de dienst Monumentenzorg en Architectuur uitdrukkelijk gevraagd of wij hen gevelfoto's van de gebouwen kunnen bezorgen + interieuropnamen. Ook foto's van merkwaardige ramen, stijlen enz.

Als foto's achteraf commercieel gebruikt worden, zal een vergoeding voorzien worden, eventueel ook voor de modellen.

Mogelijk komt VT4 een kijkje nemen.

Er is parking op het domein mogelijk.

Er wordt een mobiel toilet geplaatst aan de ingang.

__________________________________________________ __________________________________________________ ___________
26/3 11:54

Er zullen twee visagistes aanwezig zijn: Marloes Rijnders en Daniëlla Mariën. De laatste staat alvast beschikbaar voor alle modellen die dit wensen - vergoeding nog overeen te komen.

Coördinatie en administratie:
We zijn gelukkig te kunnen melden dat enkele BD-medewerkers belangeloos hun diensten hebben aangeboden om alles zeer vlot te laten verlopen.

- Hesy: onthaal en administratie
- Ajuin: onthaal en administratie
- Svenmichiels: coördinatie fotografen en modellen

Verder kan je een beroep doen op:
- Ivo Jansegers: alles wat de site zelf aangaat. Dus interessante plaatsen, parking, de ondergrondse ...
- Fullator: organisatie, inlichtingen.

Voor de hongerigen: we voorzien broodjes en frisdrank. Bij de inschrijving aan het onthaal te bestellen.
Niet vergeten dat er ook een gezellig avondmaal is: er zijn nog enkele plaatsen open.

De definitieve instructies en docu volgen zodra we van de projectleider de laatste info hebben gekregen.
__________________________________________________ __________________________________________________ _________________
20/3 8:30

Enkele last minute wijzigingen met aanvullingen op de valreep: 5 nieuwe modellen. De lijst is dus gewijzigd en is binnen een half uurtje opvraagbaar op de site.

Een frituur op het terrein is niet mogelijk. We gaan nu een broodjeszaak contacteren.
Er zal ook een visagiste aanwezig zijn: Marloes Rijnders.

We benadrukken dat de verzekering alleen geldt voor ongevallen op het terrein. De fotografen nemen de volle verantwoordelijkheid voor de modellen die ze meebrengen. Problemen achteraf met model releases of contracten zullen naar de begeleidende fotograaf worden teruggespeeld. Die wordt verondersteld met de modellen vooraf de nodige afspraken te hebben gemaakt.

Er wordt voor de dag zelf een globale model release opgesteld, die door alle modellen wordt ondertekend. De fotografen houden uiteraard hun copyright, de modellen hun portretrecht, met dien verstaande dat de foto's vrij mogen worden verspreid voor elk niet-commercieel doel.
In het andere geval dient met het model een billijke vergoeding te worden afgesproken.

__________________________________________________ __________________________________________________ _________________
De inschrijvingen zijn afgesloten.

Er staan 36 modellen ingeschreven. Het register van de modellen kan je raadplegen op: http://www.chronax.be/nuttig.html. Kijk rechts bij "Downloads" naar het onderste item (Modellenlijst MHA). Omdat alle foto's zijn bijgesloten is het een heftige file van bijna 2 MB. En als je dan toch bezig bent: laadt meteen de "Gids voor het beginnend model" op. Je zal er je modellen een plezier mee doen.

Er staan exact 70 fotografen op de lijst. Samen met vergezellende partners en medewerkers dus 110 personen op het terrein.

Iedereen heeft betaald voor de verzekering en waarborg. De administratie is volledig.

Donderdag is er een finale bespreking voor het uitvoerend werk.
Er zijn nog steeds plaatsen in het Colmar restaurant beschikbaar. Afsluiting van de inschrijvingen hiervoor op 25 maart.
Wie niet kan blijven eten: we proberen een frituur op het terrein te krijgen, maar hebben nog geen bevestiging.

Het begint te korten. We kijken met spanning uit naar de einddatum.__________________________________________________ __________________________________________________ _______________
LAATSTE BERICHTEN:

We staan op het punt de inschrijvingen af te sluiten. Morgen is de laatste dag!
Iedereen: stuur zo snel mogelijk volledige naam + foto's van de modellen op voor het repertorium. Iedereen krijgt dit, en dan kan je dadelijk zien met welke modellen je hebt gewerkt.

Enkele mensen hebben nog niet betaald. Snel doen!

Direct na de afsluiting beginnen we met de aanmaak van de documentatiemappen.

Er zijn nog een 10-tal plaatsen vrij in het restaurant!

De lijst der inschrijvingen is aangevuld.
__________________________________________________ __________________________________________________ ________________
OPGELET!!

Alleen fotografen die vergezeld zijn van een of meerdere modellen kunnen zich nog inschrijven. De verhouding fotografen:modellen is veel te laag om nog onvergezelde fotografen toe te laten. Wie nu nog inschrijft zonder model, krijgt onmiddellijk zijn inschrijving teruggestort, met verwijzing naar deze post. Het is voor de modellen niet aangenaam om vijf fotografen rond zich heen te hebben.

De inschrijvingslijst wordt heden bijgewerkt: we zijn de 65 inschrijvingen al even gepasseerd, met 26 modellen...

BELANGRIJK!
Vele gegevens komen onvolledig of verkeerd toe. Naast de nickname moeten we ook de echte naam hebben. En die zien we ook graag vermeld op het overschrijvingsformulier. Daarnaast vergeten velen hun GSM-nummer/lidmaatschapsnummer of deelname aan het avondetentje te vermelden. Breng dit aub snel in orde, het is nu al chaotisch genoeg. Driekwart van mijn tijd gaat naar het contacteren van personen die geen juiste gegevens hebben vermeld.

Modellen:
Voor de verzekering moeten we de volledig naam van de modellen hebben. Ook willen we voor 20 maart van elk model een foto, om de fotografen in staat te stellen hun modellen te identificeren.

Vergezellende partners:
Enkele fotografen komen met hun partner. Ook hiervoor dient 2€ verzekering betaald te worden + de volledige naam opgeven!
__________________________________________________ __________________________________________________ _________________

Vandaag hebben we een micro-shoot gedaan in het Militair Hospitaal te Antwerpen, om het terrein te verkennen. We kregen een bijzondere toestemming van de projectleiders om er ons vrij te bewegen.

Binnenkort worden grote delen van het complex afgebroken. We hebben het dan ook gedaan gekregen dat we met een grote hoeveelheid fotografen nog voor die tijd alles mogen gaan fotograferen, mét modellen.

We krijgen overal toegang: de ziekenzalen, de stookplaatsen, het klooster en de kapel, de onderaardse gangen, ... Het is immens groot (even groot als het Warandepark).

Dit lijkt me een buitenkans. En we hebben nog een viertal andere urban shoots in het vooruitzicht!

UPDATE:
We zijn definitief begonnen!

Zoveel reacties hadden we niet verwacht, en we willen ons zeker beperken tot hoogstens 100 deelnemers (fotografen) en een 70-tal modellen.

We volgen hierbij strikt de regels van het BD-draaiboek. Dus:

1. Alle modellen meerderjarig, geen naakt, lingerie of bikini.
2. Iedere fotograaf betaalt 20€ waarborg, die wordt teruggestort als de modellen hun foto's hebben gekregen en gaat naar de modellen als dit niet binnen de maand is gebeurd
3. Niet leden van BD (en ook de modellen!) betalen 2€ voor de verzekering. Geef hiertoe uw juiste naam op.
4. Het is ten strengste verboden als fotograaf de kleedkamers van de modellen te betreden!

Inschrijving:
1. Storting van 20€ waarborg op rekening 406-1009541-72 van Volders Leon, 2800 Mechelen. Aanvullend: 2€ per te verzekeren persoon, indien geen BD-lid.
2. Een PM - alleen via BD - naar mij verwijzend naar de storting met:
-naam
-BD-lidnummer indien beschikbaar
-naam én foto van elk model (komen op een lijst)
-eventuele deelname aan het groepsavondmaal in restaurant Colmar (te verrekenen met het restaurant)
- het GSM-nummer waaronder u op het terrein te bereiken bent - communicatie is zeer belangrijk gezien de uitgestrektheid van het domein.

3. Er kan niet meer worden ingeschreven ter plaatse.

4. Slechts de eerste honderd inschrijvingen van fotografen komen in aanmerking. We trachten naar een evenwicht met het aantal modellen.
Resterende aanvragen komen op een wachtlijst. Indien er onverwacht een inschrijving wegvalt, wordt die hieruit aangevuld.

5. Slechts als aan alle formaliteiten is voldaan, komt de naam op de inschrijvingslijst.


De shooting day
1. Bijeenkomst hoek Marialei-Boomgaardstraat ten laatste om 10 uur. Daarna gaan we in groep naar de briefing room (coördinatiezaal) waar alle activiteit wordt gecentraliseerd, de inschrijvingen gecheckt en de documentatie verdeeld. Ajuin verzorgt de algemene coördinatie hiervan. BD-leden dragen hun lidkaart. Niet-leden krijgen een badge. Die zijn nodig omwille van de identificatie door de security.
Er zullen wegwijzers staan naar het coördinatiecentrum.
2. Er worden verschillende programma's voorzien, terwijl men ook beschikt over een vrij programma. Men is vrij om aan om het even welk programma deel te nemen.
3. Het terrein is niet ongevaarlijk: glasscherven, kapotte trappen, half-open putten en zelfs kamers met asbest. We vragen van iedereen de grootste voorzichtigheid te betrachten. Zeker als men de onderaardse tunnels wil betreden.
4. In principe is er geen water, elektriciteit, verwarming of toilet. We proberen hierin te voorzien in de mate van het mogelijke. Misschien moeten we hiervoor een meerprijs rekenen. We proberen minstens in en rond de coördinatiezaal enig comfort te voorzien.
5. Er zou belangstelling zijn van de televisie om dit unieke en bijzondere evenement vast te leggen voor het avondnieuws. Als dit blijkt, proberen we de hinder voor de fotografen zo beperkt mogelijk te houden.
6. Het einde is voorzien rond 17 uur. Daarna is er een facultatieve en gezellige groepsmaaltijd voor iedereen die wil napraten of gewoon contacten wil leggen of vernieuwen.

Logistiek:
1. We zoeken nog naar kandidaten die eventueel voor catering kunnen zorgen, vb. door het openhouden van een kantine of cafetaria. Over de mogelijkheden kan onderhandeld worden.
2. We staan open voor elke nuttige suggestie die ons kan helpen van deze dag een succes te maken.
3. We vragen aan de fotografen zich te melden als ze het peterschap van een beginnend fotograaf op zich willen nemen. Op die wijze verkleinen ze de drempel voor degenen die voor het eerst aan een shoot deelnemen.

En tenslotte: we hebben de projectleiders omgekocht.
Ze verwachten van ons in ruil voor de openstelling van het terrein en het toezicht dat ze extra moeten leveren een reeks keurfoto's van het oude militair hospitaal, voor het wordt afgebroken. Laat ons hen niet teleurstellen en hen vergasten op het beste materiaal dat we kunnen leveren.

Vanaf nu post ik hier dagelijks de vorderingen die we maken en de programma's die we voorzien. Volg dus deze draad!

Mijn groeten en dank aan iedereen die dit mee helpt mogelijk maken!

Officiële deelnemerslijst:

1. Fullator (als eerste ingeschreven :D )
2. Ivo Jansegers
3. Roland Cuypers
4. Vindesign
5. Edwin1974
6. Seppuku
7. mir
8. pdeco
9. tijgerhaai
10. alainD
11. y0ze
12. Tedere Tijger
13. James71
14. Stengil
15. PhotoGraf
16. Ksaelen
17. Bogey
18. Lohad
19. Kincaid
20. Eefke
21. LJTom
22. Vanquisher
23. Sugar
24. Kazan
25. Spanjaart
26. SpanjaartE
27. EukaryootAB+
28. EukaryootE
29. René Hoppenbrouwers
30. Schanske
31. witam77
32. JePe
33. Cdirk
34. belga1
35. VCS
36. Nat
37. Komjewok
38. Fotofolio
39. Walt
40. Picasso
41. KevinLiekens
42. eeweep
43. easygirl
44. Merces
45. HuysDirk
46. PatrickG
47. Eliejse
48. GeertC
49. otof
50. JP
51. Jan D.
52. RubenVS
53. Zunoel
54. KarenR
55. TimD
56. DD
57. Sallypaparazzi
58. H. Bruijn
59. Rambo60. Linda 16093
61. watertoren
62. An De Maersschalck
63. Fightertown
64. Antonius
65. Mr. White
66. Tom Robbrecht
67. Soetkin
68 didgeX
69. Fotograaf Jacobs
70. F4-2grapher

De avondmaaltijd: gaat door in Restaurant Colmar. Volledig diner voor 21€, alles inbegrepen. Er zijn momenteel nog 17 plaatsen over.

We stellen voor dat de fotografen met hun modellen overleggen voor het avondmaal. Het zou prettig zijn dat de vergezellende modellen het etentje door hun fotograaf aangeboden krijgen. We wilden dit eerst als regel vooropstellen, maar er zijn teveel praktische bezwaren.

Er werd ons gemeld door de projektleiders dat 31 maart de laatste dag is dat buitenstaanders nog op het domein worden toegelaten. Het is dus letterlijk de laatste kans!

sloefke
9 februari 2007, 19:34
Dacht dat 24 maart VZW SD Dendermonde is ?

Vicky
9 februari 2007, 19:34
:eek: 24 maart lijk mij geen goede datum want dan is er van de VZW Belgiumdigital ook de algemene vergadering en shooting voor radio Klare in Dendermonde. Als je een andere datum kan kiezen zal je waarschijnlijk meer volk krijgen, waaronder ook ik ;)

sloefke
9 februari 2007, 19:35
:eek: 24 maart lijk mij geen goede datum want dan is er van de VZW Belgiumdigital ook de algemene vergadering en shooting voor radio Klare in Dendermonde. Als je een andere datum kan kiezen zal je waarschijnlijk meer volk krijgen, waaronder ook ik ;)

Was jou net voor:D

Vicky
9 februari 2007, 19:39
Was jou net voor:D


Ge zijt ne rappe zulle :eek: Afgeklokt allebei op 20u34 en toch nog voor zijn. :D :rolleyes: :cool:

sloefke
9 februari 2007, 19:48
Ge zijt ne rappe zulle :eek: Afgeklokt allebei op 20u34 en toch nog voor zijn. :D :rolleyes: :cool:

hoezo ben al niet van de snelste:rolleyes:(Priorpostzegel)

SD-Dinant
9 februari 2007, 20:06
Sorry Vicky en Sloef(ke) ge zijt trage mannekes, euh vrouwkes, euh, menskes.
Ik weet al van in Mechelen dat op 24 maart ALV in Dendermonde doorgaat :D :D :D :D :clown:
@Fullator
Kan dat aub op een andere dag ? Sterk geïnteresseert, maar ik kan niet kiezen. Heb me geëngageerd voor uitvoering Dendermonde en dus kan ik daar niet mankeren zoals vele anderen trouwens ...

ik zie dat ik onder SD-Dinant izt, juist update gedraaid ...
't is wel purlut, of magda niet van magda ?

ksaelen
9 februari 2007, 20:25
Zeker interesse in een shoot daar. Hou me op de hoogte.


Kris.

photogRAF
9 februari 2007, 20:30
ik heb zeer sterke interesse in een shoot aldaar.
Maakt niet uit welke datum.

sloefke
9 februari 2007, 20:43
Sorry Vicky en Sloef(ke) ge zijt trage mannekes, euh vrouwkes, euh, menskes.
Ik weet al van in Mechelen dat op 24 maart ALV in Dendermonde doorgaat :D :D :D :D :clown:
@Fullator
Kan dat aub op een andere dag ? Sterk geïnteresseert, maar ik kan niet kiezen. Heb me geëngageerd voor uitvoering Dendermonde en dus kan ik daar niet mankeren zoals vele anderen trouwens ...

ik zie dat ik onder SD-Dinant izt, juist update gedraaid ...
't is wel purlut, of magda niet van magda ?

Ja dat wist ik ook,dus ben ik eingelijk ook niet traag:D maar of da nu mag of nie mag moet ik aan magda vragen:green: :D

Fullator
9 februari 2007, 21:32
Dacht dat 24 maart VZW SD Dendermonde is ?

Ik overleg of het naar 31 maart kan.

sloefke
9 februari 2007, 21:50
Zal dit in het oog houden:G

komjewok
9 februari 2007, 22:24
Hier ook interesse, ik blijf het volgen.:G

nete
9 februari 2007, 22:33
Ik heb daar ooit nog 14 dagen gezeten met de rode hond, tijdens mijn legerdienst, dus zeker geïnteresseerd.
Ik was nogal laat met mijn "kinderziekten", want daarna, na mijn legerdienst, heb ik nog mazelen gehad..... :green:

Maar het heeft geen sporen nagelaten, want ik heb dan nog redelijk mijn streng getrokken op atletiekgebied. :D

FilMar
9 februari 2007, 23:38
Ook interesse, wel afhankelijk van datum...

DD
10 februari 2007, 00:46
Afhankelijk van de datum zie ik het ook wel zitten :)

jan.brouwers
10 februari 2007, 04:25
En ik zou ook wel mee willen als de datum past. ;)

witam77
10 februari 2007, 06:25
Voor mij is er geen probleem. Ik kom af (24ste of 31ste)


Trouwens bedankt voor de kans!

Franciskine
10 februari 2007, 07:02
Lijkt me een goed idee . . . maar niet op 24 maart . . . ik kan er wat herinnerngen bovenhalen want ik heb daar mijn legerdienst doorgebracht ;)

alainD
10 februari 2007, 08:32
Ik heb zeker interesse, maar kan wel niet op 24 maart.

Alain

edwin1974
10 februari 2007, 10:13
hier ook zeker intresse
je mag me noteren

Fullator
10 februari 2007, 10:26
We wachten op antwoord voor 31 maart. Zelfs Sevillana had de vraag gesteld, want zij zit tot dan in Sri Lanka en wou er zeker bij zijn. De reservedatum is 7 april.

Het MHA wordt nog gebruikt voor evenementen. Zo is een deel van de "Matrousjkas" daar gedraaid en de resten van de set staan er nog.

Het is de bedoeling dat dit een geleide shoot zou zijn, in drie delen van ongeveer 2,5 uur. Dan wisselen de groepen.

Er zijn totaal oninteressante delen, naast werkelijke uitdagingen. Er zal worden voorzien in een cafetaria en een coördinatieruimte. Plannen worden beschikbaar gesteld (zonder loop je verloren) in een mapje. Er is ruim parkeerplaats binnen.

Voor modellen de kans van hun leven op een unieke portfolio. Er is een afgesloten kleedruimte op meerdere plaatsen. Als er vraag naar is, voorzien we ook (betalende) visagiste(s).

Uiteraard kosteloos, maar we zouden wel een waarborg van 25€ willen vragen om te vermijden dat de modellen hun foto's niet krijgen. Die wordt teruggestort als ze hun foto's hebben. Hebben ze hun foto's niet op tijd, dan wordt het geld verdeeld onder de modellen.

Enfin, ik begin er meer en meer zin in te krijgen, nu jullie nog. Zodra er minstens 25 inschrijvingen zijn, vertrekt de officiële vraag naar het BD-bestuur. We sluiten af als het aantal van 100 is bereikt.

Ook zouden we graag nu al weten wie er modellen gaat meebrengen (alleen meerderjarigen). Ik probeer alvast te zorgen voor Marietta, Sevillana, Katia en Nina.

Lohad
10 februari 2007, 10:53
Ik heb ook wel interesse :G

Leonidas
10 februari 2007, 11:01
Als er vraag naar is, voorzien we ook (betalende) visagiste(s).Als er betalende visagistes komen heb ik wellicht ook interesse, ik ben de 31e toch in de buurt. Weet iemand hoeveel ze betalen?

Fullator
10 februari 2007, 11:07
Als er betalende visagistes komen heb ik wellicht ook interesse, ik ben de 31e toch in de buurt. Weet iemand hoeveel ze betalen?

Wanneer is de 31e? Of bedoel je 31ste?

Fullator

Leonidas
10 februari 2007, 11:29
Wanneer is de 31e? Of bedoel je 31ste?Google is your friend.

1e: 1.510.000 hits
1ste: 1.480.000 hits

31e: 167.000 hits
31ste: 95.900 hits

http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/2/

Fullator
10 februari 2007, 11:48
Google is your friend.

1e: 1.510.000 hits
1ste: 1.480.000 hits

31e: 167.000 hits
31ste: 95.900 hits

http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/2/

Bedankt voor je zeer constructieve bijdrage aan het oorspronkelijke topic. Je bent het levende bewijs dat ook mierenneukers en muggenzifters zich tot de fotografie kunnen aangetrokken voelen. Al leggen zij in dit geval hun prioriteiten wél even verkeerd.

No hard feelings, komma's zijn belangrijk... binnen een context. Als ik me niet vergis ging het hier om een SD. Inhoud vóór de vorm. Je bent er alweer prima in geslaagd de boel te verzieken en off topic te gaan. Ach, de goden moeten hun getal hebben.


PS ik wist dat je op de provocatie zou ingaan, maar wou je toch de gelegenheid geven te laten zien dat je meer bent dan een schoolfrikkerige taalpurist. Nou ja, we weten nu waar je leven om draait. Het is -gelukkig- mijn leven niet.

Rogier
10 februari 2007, 11:59
Ik wil hier ook wat foto's:D Ik heb interresse voor de SD:G

Leonidas
10 februari 2007, 11:59
PS ik wist dat je op de provocatie zou ingaanEn zo wist ik dat je op mijn eerste reactie zou ingaan.

Jammer genoeg kwam je met een voor jou verkeerd uitpakkende strategie. Je had erbij kunnen laten, maar je hebt er zelf aan meegewerkt dat het in off-topic-geneuzel terecht kwam. Ik zal er dan maar als eerste mee ophouden... :green:

komjewok
10 februari 2007, 16:18
Als't kan liefst op 31 maart.
'k Kan eventueel 2á3 modellen meebrengen.

zunoel
10 februari 2007, 20:34
Ik kom ook als de datum past (niet de 24ste).

Fullator
10 februari 2007, 23:08
Nog even een smaakmakertje. Dit soort dingen mag je verwachten...1. De kapel vanop de eerste verdieping. Tien seconden belicht.
http://www.chronax.be/BD/sized0911.JPG

2. Aan de hoofdingang
http://www.chronax.be/BD/sized0917.JPG

3. De olieopslag: 7 citernen van 50.000 liter
http://www.chronax.be/BD/sized0929.JPG

Om tot hier te geraken moet je door een ondergrondse tunnel waar water in staat. Geen licht. Avontuurlijk. De hele ondergrondse structuur is trouwens de moeite waard, maar fotografisch nogal moeilijk.

seppuku
10 februari 2007, 23:21
Lijkt me een interessante locatie, met of zonder modellen.

Je mag me als kandidaat noteren. Alle drie de datums, 24 maart, de 31e en de 31ste zijn nog vrij. :p


seppuku.

Fullator
10 februari 2007, 23:26
Lijkt me een interessante locatie, met of zonder modellen.

Je mag me als kandidaat noteren. Alle drie de datums, 24 maart, de 31e en de 31ste zijn nog vrij. :p


seppuku.

Je bent welkom. Binnenkort gaan we de lijsten opmaken.

Leon

Spanjaart
10 februari 2007, 23:34
Ik wil erbij zijn, Eline en Wouter komen ook mee denk ik.
Bij voorkeur de 31e maart en de 7e april
24 maart krijgen we ook wel geregeld maar heeft niet de voorkeur.

James71
11 februari 2007, 00:44
Als de datum me uitkomt, mag je me ook verwachten.

24ste heb ik al voor Dendermonde gereserveerd
31ste zou moeten lukken

Hoop spoedig de definitieve datum te vernemen

fotograaf jacobs
11 februari 2007, 01:59
Heb ook intresse lijkt me een koele plek
ik stel me kandidaat:p

GroovBird
11 februari 2007, 07:23
Ik zal er dan maar als eerste mee ophouden... :green:

Oh de ironie..

Terug on-topic: Ik ben zeker en vast geinteresseerd, als het na 24 maart is. Dan wordt mijn dochtertje 1 jaar.

Dave

wernwatt
11 februari 2007, 09:00
Ik stel me graag kandidaat - is een shoot zonder modellen ook mogelijk (dus enkel voor het MH zelf?) - beide datums kunnen

tijgerhaai
11 februari 2007, 11:46
Locatie ziet er goed uit zeg! (ik woon echt in het verkeerde land) lijkt mij ook wel wat. Mag je ook je eigen model mee nemen en daarmee werken? Of is het de bedoeling zoals de sd Waterschei?

KevinLiekens
11 februari 2007, 11:47
hier ook interesse....

Fullator
11 februari 2007, 13:18
Locatie ziet er goed uit zeg! (ik woon echt in het verkeerde land) lijkt mij ook wel wat. Mag je ook je eigen model mee nemen en daarmee werken? Of is het de bedoeling zoals de sd Waterschei?


Alle formules zijn mogelijk. Met model, zonder model en met eigen model. We gaan in dat opzicht niet overorganiseren, want de ervaring leert dat men zich toch niet aan de schema's kan houden. We maken wel een 'pool' van fotografen en modellen, zodat iedereen ruim aan bod kan komen.

Momenteel bekijken we nog de mogelijkheden van een kantine. Of er ook eventueel een gezamenlijke avondmaaltijd wordt gehouden hangt af van de belangstelling. Op het eerste zicht vonden we nog geen nabijgelegen restaurantje dat aan onze eisen van grootte, gezelligheid en betaalbaarheid voldoet.

Ines
11 februari 2007, 14:04
heb ook wel interesse, wel afhankelijk van de datum

JePe
11 februari 2007, 14:20
Zet me maar op de lijst, lijkt me een unieke gelegenheid.:G
Maar dus niet op 24 of 25/03 want dan is er nog een SD in Gent.

tijgerhaai
11 februari 2007, 14:21
Heb je misschien nog meer foto’s van de locatie? De 1e en 2e foto vind ik interessant. Ik wil graag even een beeld vormen van wat daar is. Kan ik het mogelijke model en mua ook ff een link sturen.

Wat bedoel je precies met de pool? Ik denk dat ik met een eigen model de dag wel door kom.

grtx Johan

bogey
11 februari 2007, 14:33
Ik ben ook wel geinterresseerd in deze shoot en wil zeker op de hoogte gehouden worden vqn de verdere plannen

Bogey

Roland Cuypers
11 februari 2007, 14:56
Je mag mij alvast inschrijven.
Ik doe al het mogelijke om erbij te zijn.

mvg,


Roland

Fullator
11 februari 2007, 15:08
Heb je misschien nog meer foto’s van de locatie? De 1e en 2e foto vind ik interessant. Ik wil graag even een beeld vormen van wat daar is. Kan ik het mogelijke model en mua ook ff een link sturen.

Wat bedoel je precies met de pool? Ik denk dat ik met een eigen model de dag wel door kom.

grtx Johan

Je wordt op je wenken bediend:

http://www.chronax.be/BD/sized0912.JPG

http://www.chronax.be/BD/sized0922.JPG

http://www.chronax.be/BD/sized0925.JPG

Met die 'pool' bedoel ik dat we lijsten van de modellen maken, met foto. De fotografen kunnen dan vrij kiezen met wie ze willen werken. Met een eigen model onbeperkt (uiteraard) met een ander model hoogstens een of twee uur, zodat iedereen een kans krijgt. We zorgen er ook voor dat niemand zonder model of fotograaf valt. Natuurlijk zullen er wel modellen tussenzitten die iedereen voor de lens wil krijgen - de vier of vijf die we zelf meebrengen, behoren tot de top.

tijgerhaai
11 februari 2007, 15:24
A, duidelijk. Kortom als je je eigen model meeneemt ga je maar lekker je gang.

Tnx voor de extra foto’s. Maar waar ik meer benieuwt naar ben is de kapel. En meer van dat soort locaties. Het ketelhuis ed. heeft niet mijn interesse. (wat een zeur hè?)

Fullator
11 februari 2007, 15:57
A, duidelijk. Kortom als je je eigen model meeneemt ga je maar lekker je gang.

Tnx voor de extra foto’s. Maar waar ik meer benieuwt naar ben is de kapel. En meer van dat soort locaties. Het ketelhuis ed. heeft niet mijn interesse. (wat een zeur hè?)

De officiële kapel staat centraal, maar valt wat tegen: alle (prachtige) brandramen zijn met hout afgedekt om verder vandalisme te voorkomen. Bovendien hebben de duiven er nogal huisgehouden.

Maar de kloosterkapel is de moeite en ze is nog in redelijk tot goede conditie. Er staat wel een kale boom in het midden en die staat echt in de weg.

Ivo, die erbij was, gaat straks nog wel wat materiaal plaatsen. Ik heb voor vandaag mijn limiet bereikt.

Godi
11 februari 2007, 16:03
4 keer heb ik geprobeerd dat pand te betreden, en 4 keer hebben duitse schepers mijn aanwezigheid opgemerkt met een vriendelijk verzoek tot "oprotten" als gevolg... en jullie maken er doodleuk een SD van :clown: :clown: :clown:

Count me in please...

lieven lens
11 februari 2007, 16:08
Ons ( Marijke en ik ) mag je er ook bij rekenen :G

( tot zover passen alle vooropgestelde datums )

Fullator
11 februari 2007, 17:09
4 keer heb ik geprobeerd dat pand te betreden, en 4 keer hebben duitse schepers mijn aanwezigheid opgemerkt met een vriendelijk verzoek tot "oprotten" als gevolg... en jullie maken er doodleuk een SD van :clown: :clown: :clown:

Count me in please...

We hebben de bewakingsfirma ditmaal aan onze zijde :G :G
Maar we moeten wel een lijst van de deelnemers indienen. En geen badge = geen inkom.

alex from holland
11 februari 2007, 17:17
Zet mij er ook maar bij.

alex

stengil
11 februari 2007, 17:25
Je mag mij ook er bij zetten voor een SD.
Heerlijk plek, nu het nog kan voor de gebouwen afgebroken worden.
Fullator, prachtige locatie, en knap dat je dit klaargespeeld hebt. :G

linda16093
11 februari 2007, 17:29
Ik zou er ook graag bijzijn, tenminste als de datum past, maar heb de indruk dat we al hééél talrijk zijn....

NeQo
11 februari 2007, 18:34
.....

seppuku
11 februari 2007, 19:04
4 keer heb ik geprobeerd dat pand te betreden, en 4 keer hebben duitse schepers mijn aanwezigheid opgemerkt met een vriendelijk verzoek tot "oprotten" als gevolg... en jullie maken er doodleuk een SD van Duitse schepers? Volgens mij was dat Nete zijn rode hond (http://forum.belgiumdigital.com/showpost.php?p=1288076&postcount=14).


seppuku.

otof
11 februari 2007, 19:14
Heb interesse, hangt wel van datum af.

grt, otof

Lucky Luc
11 februari 2007, 19:19
Heb ook interesse, alleen de 24ste komt mij jammer genoeg niet goed uit :(

Maar de 31 ste :G :G :G

Ook nog herinneringen aan dat gebouw :D

PatrickG
11 februari 2007, 19:29
Hallo,
Ik wil zeker ook mee gaan.
Is wel de eerste keer dat ik aan activiteit deelneem.
Hoe gaat het verder ?

Groeten
PatrickG

zimbru
11 februari 2007, 19:58
Lijkt me een unieke locatie.
Ik heb ook interesse, alle data voorlopig nog OK.

StevenVH
12 februari 2007, 10:55
Wat een prachtige locatie: indien de datum past: count me in!!!!!

vanslycken
12 februari 2007, 11:32
ik heb ook interesse, minder voor modellen, meer voor het gebouw.

jansegers ivo
12 februari 2007, 11:48
Ivo zal vanavond wat proberen te posten.gisteren lukte me het niet.:(

facehugger
12 februari 2007, 12:01
Ik heb ook interesse voor shoots van het gebouw.
Modellen hoeft voor mij niet.

Maar ik kan enkel op 7 april, want van 12 maart - 31 maart
doe ik een shoot in Cuba ... :D :D :D

TravelToy
12 februari 2007, 15:25
Ook hier interesse.

Mvg,
TravelToy.

paepke
12 februari 2007, 16:27
Hier ook intresse, zet me maar op de lijst.

sloefke
12 februari 2007, 16:33
Ik zou er ook graag bijzijn, tenminste als de datum past, maar heb de indruk dat we al hééél talrijk zijn....

Och als gij er niet zijt valt het wel mee:D :D
Tenzij ge mijn model wilt zijn.:green:

linda16093
12 februari 2007, 16:54
Och als gij er niet zijt valt het wel mee:D :D
:confused:
Tenzij ge mijn model wilt zijn.:green:
als gij tevreden zijt met een Rubensmodel:rolleyes:

sloefke
12 februari 2007, 17:04
als gij tevreden zijt met een Rubensmodel:rolleyes:

Waaaw, maar zonder leesbril dan:D :G
Trouwens dat zijn de mooiste.

TedereTijger
12 februari 2007, 17:47
Hee, dees lijkt me ook wel leuk, maar 'k zal me waarschijnlijk 'n breedhoek moeten aanschaffen.
Voor mij gaan zowel 31ste als 7de.

parakiet
12 februari 2007, 18:54
heb ook interesse!

jansegers ivo
12 februari 2007, 19:32
hier zijn er dan enkele
http://users.telenet.be/fotodigitaal/DSC_9945nxweb15.jpg
http://users.telenet.be/fotodigitaal/DSC_9924nxweb15.jpg
http://users.telenet.be/fotodigitaal/DSC_9918nxweb15.jpg
http://users.telenet.be/fotodigitaal/DSC_9878nxweb15.jpg
http://users.telenet.be/fotodigitaal/DSC_9886nxweb15.jpg

een heel werkje om dit allemaal klaar te spelen.bedoel het posten van de foto's

ivo

marcelv
12 februari 2007, 19:37
Heb ook interesse!

tijgerhaai
12 februari 2007, 19:42
hier zijn er dan enkele

een heel werkje om dit allemaal klaar te spelen.bedoel het posten van de foto's

ivo

tnx, ziet er goed uit ga mijn model vragen of ze zin heeft in een dagje Antwerpen.

F40fan
12 februari 2007, 21:47
Ik ben zeer geinteresseerd! Momenteel ben ik bezig een een projectje op poten te zetten waarbij ik modellen zou fotograferen in verlaten gebouwen dus alle ervaring die ik vooraf kan opdoen is meer dan meegenomen! Dus indien de datum me past en ik ook ter plekke raak: count me in! :G :)

belga1
13 februari 2007, 12:19
Hier ook intresse, zet me maar op de lijst;)

svc
13 februari 2007, 12:24
Leon,

Ik ben eveneens geïnteresseerd. Je mag mijn naam ook toevoegen aan de lijst! Leuk initiatief, bedankt daarvoor :G.

Kvanlang
13 februari 2007, 12:48
Ik ben eveneens kandidaat deelnemer.
goed initiatief, bedankt daarvoor

Walt
13 februari 2007, 15:36
Mij mag je ook bij de lijst van geïnteresseerden plaatsen.
(Heb er in 1974 een drietal weken "vertoefd", en wil het wel eens terugzien!)

sloefke
14 februari 2007, 15:39
[quote=sloefke;1290742]Och als gij er niet zijt valt het wel mee:D :D


BIJ SOMMIGE MENSEN ZOU DEZE REAKTIE MISSCHIEN VERKEERD OVER KOMEN(Was of is eigenlijk als een grapje bedoelt)

SORRY LINDA

linda16093
14 februari 2007, 16:56
[quote=sloefke;1290742]Och als gij er niet zijt valt het wel mee:D :D


BIJ SOMMIGE MENSEN ZOU DEZE REAKTIE MISSCHIEN VERKEERD OVER KOMEN(Was of is eigenlijk als een grapje bedoelt)

SORRY LINDA

t'is al lang ok, had toch gezegd zand erover;)

JP
14 februari 2007, 17:36
meld mij hierbij ook aan
als de datum past, ik zie wel
en kan het ook alleen s'namiddags, 's voormiddags werken :green: :green:

en als't moet zoek ik ook nog de gekende modellekes

grtz

tijgerhaai
14 februari 2007, 18:46
Ben je er al uit welke datum het gaat worden? Mijn model heeft ook interesse om hier een shoot te doen, maar wij zitten met de planning. (modellen hebben het druk):D onze voorkeur gaat uit naar 31 maart.

Jumpingjacquesflash
14 februari 2007, 19:00
Ik heb ook interesse voor shoots van het gebouw met of zonder eigen model.

Echter alleen op 7 april,
van 14 maart - 31 maart zit ik in Ghana ...

easygirl
14 februari 2007, 20:17
Ik zie dat ook wel zitten :eek: ! alle datums zijn goed voor mij :G :D

Laat mij maar iets weten hoor. onderaardse hangen enzo, klinkt aanlokkelijk, hihi......

Zet me maar op de lijst!

grtz Rosita

komjewok
14 februari 2007, 20:56
Al een vaste datum?

Fullator
15 februari 2007, 11:37
Al een vaste datum?

Probleem is dat ik nog geen toestemming heb van BD en we dus nog niets definitiefs kunnen plannen. Volgens het draaiboek zou J. Bowie dat doen, maar hij is blijkbaar niet meer actief. Ik probeer iemand anders van het Bestuur te bereiken.

seppuku
15 februari 2007, 11:51
Probleem is dat ik nog geen toestemming heb van BD en we dus nog niets definitiefs kunnen plannen. Volgens het draaiboek zou J. Bowie dat doen, maar hij is blijkbaar niet meer actief. Ik probeer iemand anders van het Bestuur te bereiken.Tegenwoordig moet je daarvoor bij Ludo zijn.


seppuku.

Fullator
15 februari 2007, 14:22
Tegenwoordig moet je daarvoor bij Ludo zijn.


seppuku.

De mail is naar hem verstuurd. Ik wacht op reactie. Tot die komt kunnen we niets met zekerheid plannen.

Jammer dat ze hun draaiboek niet meteen hebben aangepast. Nu is het echt niet duidelijk wie je daarvoor moet aanspreken, en hebben we al een week verloren.

Eefke
15 februari 2007, 17:33
Hallo Leon,


Kan ik er ook nog bij?


Hartelijk dank,


Evi

Fotofolio
16 februari 2007, 16:09
Ik kom wss. ook eens langs, moet leuk zijn om MHA "legaal" te betreden, het is een nieuwe wending in mijn werkwijze :D

linda16093
17 februari 2007, 09:58
Ik kom wss. ook eens langs, moet leuk zijn om MHA "legaal" te betreden, het is een nieuwe wending in mijn werkwijze :D
dat gaat gij niet spannend vinden:D

angelbracket_
17 februari 2007, 18:04
ik heb ook wel interesse x)

Vanquisher
17 februari 2007, 19:47
Ik heb ook wel interesse, onder voorbehoud van de datum (en de voortgang van mijn thesis :) )

beer78
18 februari 2007, 11:44
zet mij ook maar op de lijst, maar zou je misschien wat meer duidelijkheid kunnen geven. Want met 85 man die basis op lijkt me niet echt geslaagd toch???

Kortom, stel wat regeltjes op en maak een lijst

paparazzi
18 februari 2007, 11:49
Leuk idee, leuke locatie, maar mij lijkt zo'n bijeenkomst al snel veel te massaal worden. Op zulke uitgestorven locaties moet je met hooguit 'n handjevol mensen tegelijk rond struinen, niet met zo'n grote groep.

Fullator
19 februari 2007, 00:08
Leuk idee, leuke locatie, maar mij lijkt zo'n bijeenkomst al snel veel te massaal worden. Op zulke uitgestorven locaties moet je met hooguit 'n handjevol mensen tegelijk rond struinen, niet met zo'n grote groep.

De locatie is zo uitgebreid dat je ze nauwelijks zult terugvinden. Denk eraan dat er in Winterslag op de SD ook 100 fotografen waren en dat was een van de grootste BD-successen. En in Winterslag waren het er al niet veel minder.

Maar binnen 14 dagen gaan we idd met een beperkte groep van 5 fotografen en 5 modellen nog even in klein comité werken. Die groep valt niet onder de auspiciën van BD omdat er mogelijk ook artistiek naakt wordt geschoten.

Enfin, van BD hebben we een principiële toestemming, maar de officiële moet nog volgen. Inmiddels zijn we toch al aan de voorbereidingen begonnen. Onder geen voorwaarde zullen er meer dan 100 fotografen deelnemen: het moet ergens beheersbaar blijven en de kosten (badges, documentatiemappen, plattegronden, ...) moeten niet teveel de pan uitrijzen.

We denken ook aan een avondafsluiting in restaurant Colmar, voor degenen die nog wat willen napraten bij een etentje.

maGuy
19 februari 2007, 05:06
dat gaat gij niet spannend vinden:D
Jawel, hij kickt op asbest en radioactiviteit :toxic: , dus zal op zijn wenken bediend worden :p

easygirl
19 februari 2007, 09:40
Dat klinkt goed, ik volg het op......

Trouwens als je binnen trekt met sluitertijd open op statief, ga je toch enkel maar schaduwen zien, dat maakt het spookachtig :D

Niet te negatief zijn he mensen, dat loopt wel los.
Ik zie het zitten hoor :p

grtz

hds
19 februari 2007, 10:19
Ik heb ook interesse, als er nog plaats is. Liever niet de 7de april, ik moet dan werken, maar misschien kan ik dat nog verleggen.

Chrisly
20 februari 2007, 22:48
k heb ook interesse! ... als de datum past

chrisly

Fotofolio
21 februari 2007, 14:55
Jawel, hij kickt op asbest en radioactiviteit :toxic: , dus zal op zijn wenken bediend worden :p

MHA is nu niet zo een "gevaarlijke" locatie waar ik op kick :D

Eukaryoot AB+
21 februari 2007, 18:28
Mogen er ook twee amateurs mee? : o Eventueel met een model.

Fullator
22 februari 2007, 00:30
MHA is nu niet zo een "gevaarlijke" locatie waar ik op kick :D

Hij heeft niet helemaal ongelijk: er zijn kamers waar je beter niet binnengaat, omdat het asbest uit het plafond komt hangen. Radioactiviteit? Zou kunnen. In elk hospitaal wordt met radio-isotopen gewerkt.

zunoel
22 februari 2007, 07:50
Mogen er ook twee amateurs mee? : o Eventueel met een model.

iedereen is welkom :)

DD
22 februari 2007, 08:41
Is er nu eigenlijk al een datum vastgelegd, of zie ik iets over het hoofd? :confused:

jansegers ivo
22 februari 2007, 08:58
Leo had al enkele datums voor ogen. Alleen hoop ik dat we alles op tijd in kannne en kruiken hebben. Ik had graag wat meer tijd genomen om eerst alles wat in kaart te brengen .Maar Leo wil er geen gras laten overgroeien hi En gelijk heeft hij!!!Gisteren nog eens een mailtje gestuurd naar wouter(de projectontwikkelaar)met de vraag voor de sleutels te krijgen in een weekend.
Ik wacht nu op een antw..

Fullator
22 februari 2007, 21:23
Is er nu eigenlijk al een datum vastgelegd, of zie ik iets over het hoofd? :confused:

Ik probeer in het weekend voor de grote aankondiging te zorgen. We hebben de sleutels en onbeperkte toegang, al heeft het wat onderhandelen gekost!

En de datum staat vast: 31 maart.

tijgerhaai
22 februari 2007, 21:35
tof! ik zet het in de agenda. Mag ik ook nog een visa meenemen? of zijn er visagisten?

Chrisly
22 februari 2007, 21:37
ai jammer.. k kan niet...

easygirl
22 februari 2007, 22:10
Cool!!!!! Het staat in mijn agenda gegrift :D

Ik volg het verder op.......

grtz

jan.brouwers
23 februari 2007, 03:47
Voor mij kunnen jullie dat ook noteren, staat op m'n kalender. :G

photogRAF
23 februari 2007, 04:19
Staat ingepland, ik zal aanwezig zijn.

GroovBird
23 februari 2007, 05:44
Ik ga moeten afhaken, 'k heb die nacht al een serieuze shoot te doen en ik wil mijn krachten sparen.

In ieder geval veel plezier iedereen, en ik hoop op een herhaling.

Dave

witam77
23 februari 2007, 06:05
Staat genoteerd.. 31 maart. Nog eens bedankt om dit alles te regelen. :G

edwin1974
23 februari 2007, 06:50
ik kom ook, vermoedelijk met een model

Roland Cuypers
23 februari 2007, 07:19
Al dagen kijk ik er naar uit op welke datum deze shoot doorgaat.
Wel 31 maart past perfekt in mijn agenda.
Schrijf me dan maar in.

Overigens, een zeer lovend initiatief!

mvg,


Roland

zunoel
23 februari 2007, 07:27
Als de Roland komt dan kom ik ook :D :clown:

TedereTijger
23 februari 2007, 08:14
Ook genoteerd, count me in! :G (tegen dan zal 'k wel al budget gevonden hebben voor 'n breedhoek....of fish-eye, 'k twijfel nog)

wernwatt
23 februari 2007, 10:05
Hier ook nog een amateur die graag mee wil...

Vanquisher
23 februari 2007, 14:58
de 31ste past perfect voor mij. Je mag mij ook verwachten

kazan
23 februari 2007, 16:07
even in mijn agenda gekeken en die zegt dat het OK is.
dus zet mij er ook maar bij :G

JePe
23 februari 2007, 16:19
Ik weet nog niet of vrij ben maar schrijf me toch almaar in. ;)

otof
23 februari 2007, 16:30
Met dank aan de organisatoren. Op 31 maart staan hier alle lichten op groen dus schrijf mij ook maar in.

grt, otof

StevenVH
23 februari 2007, 16:43
31 maart, geen probleem, zal wel verlof vragen!

schrijf mij maar in!

NeQo
23 februari 2007, 17:17
.....

alainD
23 februari 2007, 18:09
Noteer mij ook maar voor 31 maart.

Alain

komjewok
23 februari 2007, 20:24
Jajajaja, zet mij ook maar op uw lijst voor 31 maart, 'k breng 2 modellen mee.

stengil
23 februari 2007, 21:53
Ik zal er zijn op 31 maart.
Thanks. :G

pdeco
24 februari 2007, 11:17
Als er zich ondertussen geen hindernissen meer voordoen wil ik er ook wel bijzijn.

Patrick

EVA
24 februari 2007, 11:43
31 maart is nog vrij, bij deze ga ik dus graag in op de uitnodiging om deel te nemen aan de shoot.

fotograaf jacobs
24 februari 2007, 14:31
heb je mij ook al toegevoegt:G

easygirl
25 februari 2007, 10:58
En mij? :D
Is er ergens een lijst met de deelnemers?

grtz

Fullator
25 februari 2007, 15:32
We zijn definitief begonnen!

Zoveel reacties hadden we niet verwacht, en we willen ons zeker beperken tot hoogstens 100 deelnemers (fotografen) en een 70-tal modellen.

We volgen hierbij strikt de regels van het BD-draaiboek. Dus:

1. Alle modellen meerderjarig, geen naakt, lingerie of bikini.
2. Iedere fotograaf betaalt 20€ waarborg, die wordt teruggestort als de modellen hun foto's hebben gekregen.
3. Niet leden van BD (en ook de modellen!) betalen 2€ voor de verzekering.
4. Het is ten strengste verboden als fotograaf de kleedkamers van de modellen te betreden!

Inschrijving:
1. Storting van 20€ waarborg op rekening 406-1009541-72 van Volders Leon, 2800 Mechelen. Aanvullend: 2€ per te verzekeren persoon.
2. Een PM naar mij verwijzend naar de storting met:
-naam
-BD-lidnummer indien beschikbaar
-naam én foto van elk model (komen op een lijst)
-eventuele deelname aan het groepsavondmaal in restaurant Colmar (te verrekenen met het restaurant)
- het GSM-nummer waaronder u op het terrein te bereiken bent - communicatie is zeer belangrijk gezien de uitgestrektheid van het domein.
3. Er kan niet meer worden ingeschreven ter plaatse.
4. Slechts de eerste honderd inschrijvingen van fotografen komen in aanmerking. We trachten naar een evenwicht met het aantal modellen.
Resterende aanvragen komen op een wachtlijst. Indien er onverwacht een inschrijving wegvalt, wordt die hieruit aangevuld.
5. Slechts als aan alle formaliteiten is voldaan, komt de naam op de inschrijvingslijst.


De shooting day
1. Bijeenkomst hoek Marialei-Boomgaardstraat ten laatste om 10 uur. Daarna gaan we in groep naar de briefing room (coördinatiezaal) waar alle activiteit wordt gecentraliseerd, de inschrijvingen gecheckt en de documentatie verdeeld. Ajuin verzorgt de algemene coördinatie hiervan. BD-leden dragen hun lidkaart. Niet-leden krijgen een badge. Die zijn nodig omwille van de identificatie door de security.
Er zullen wegwijzers staan naar het coördinatiecentrum.
2. Er worden verschillende programma's voorzien, terwijl men ook beschikt over een vrij programma. Men is vrij om aan om het even welk programma deel te nemen.
3. Het terrein is niet ongevaarlijk: glasscherven, kapotte trappen, half-open putten en zelfs kamers met asbest. We vragen van iedereen de grootste voorzichtigheid te betrachten. Zeker als men de onderaardse tunnels wil betreden.
4. In principe is er geen water, elektriciteit, verwarming of toilet. We proberen hierin te voorzien in de mate van het mogelijke. Misschien moeten we hiervoor een meerprijs rekenen. We proberen minstens in en rond de coördinatiezaal enig comfort te voorzien.
5. Er zou belangstelling zijn van de televisie om dit unieke en bijzondere evenement vast te leggen voor het avondnieuws. Als dit blijkt, proberen we de hinder voor de fotografen zo beperkt mogelijk te houden.
6. Het einde is voorzien rond 17 uur. Daarna is er een facultatieve en gezellige groepsmaaltijd voor iedereen die wil napraten of gewoon contacten wil leggen of vernieuwen.

Logistiek:
1. We zoeken nog naar kandidaten die eventueel voor catering kunnen zorgen, vb. door het openhouden van een kantine of cafetaria. Over de mogelijkheden kan onderhandeld worden.
2. We staan open voor elke nuttige suggestie die ons kan helpen van deze dag een succes te maken.
3. We vragen aan de fotografen zich te melden als ze het peterschap van een beginnend fotograaf op zich willen nemen. Op die wijze verkleinen ze de drempel voor degenen die voor het eerst aan een shoot deelnemen.

En tenslotte: we hebben de projectleiders omgekocht.
Ze verwachten van ons in ruil voor de openstelling van het terrein en het toezicht dat ze extra moeten leveren een reeks keurfoto's van het oude militair hospitaal, voor het wordt afgebroken. Laat ons hen niet teleurstellen en hen vergasten op het beste materiaal dat we kunnen leveren.

Vanaf nu post ik hier dagelijks de vorderingen die we maken en de programma's die we voorzien. Volg dus deze draad!

Mijn groeten en dank aan iedereen die dit mee helpt mogelijk maken!

Leon.

Fullator
25 februari 2007, 15:37
Bis repetita placent, zegt men, maar dit was één bericht te veel (dubbel).

Fullator
25 februari 2007, 16:42
Officiële deelnemerslijst:

1. Fullator (als eerste ingeschreven :D )
2. Ivo Jansegers
3. Roland Cuypers
4. Vindesign
5. Edwin1974
6. Seppuku
7. mir
8. pdeco
9. tijgerhaai
10. alainD
11. y0ze
12. Tedere tijger
13. James71
14. Stengil
15. PhotogRaf
16. ksaelen
17. bogey
18. Lohad
19. Kincaid

Eefke
25 februari 2007, 16:55
Hallo Leon,


Ik zou ook graag deelnemen aan deze shoot.

Dienen de fotografen die enkel de lokatie willen fotograferen eveneens de waarborg te storten?Bedankt voor de info,


Evi

komjewok
25 februari 2007, 17:07
Als ik mijn eigen modellen meebreng en daar de ganse dag mee werk, andere fotografen zonder model ook welkom, hoef ik dan ook die 20 euro te betalen???
't Is maar een vraagje hoor.

Fullator
25 februari 2007, 17:12
Hallo Leon,


Ik zou ook graag deelnemen aan deze shoot.

Dienen de fotografen die enkel de lokatie willen fotograferen eveneens de waarborg te storten?Bedankt voor de info,


Evi


Dag Evi,

Het is in de eerste plaats een modellendag, dus geven we voorrang aan de fotografen die een model meebrengen of willen fotograferen.
Dan volgen de fotografen die niet met modellen werken. We zouden het niet fair vinden als ze dan toch mee modellen gaan schieten, want op die manier lopen modellen foto's mis voor hun portfolio. En daar kunnen we geen toezicht op houden.

Wie alleen de gebouwen fotografeert, betaalt overigens ook dezelfde waarborg. We hebben de projectleiders immers beloofd dat ze foto's van de gebouwen krijgen als compensatie. Wie die foto's levert, krijgt uiteraard zijn waarborg terug.

edwin1974
25 februari 2007, 17:32
Ik kom uit Sint-Niklaas als er mensen zijn die graag meerijden laat het maar weten via PM

Groeten


Edwin

mir
25 februari 2007, 18:34
Mij mag je ook opschrijven samen met mijn partner (is dit toegrlaten?Is mijn eerste deelname?).
Het is maar een idee maar waarom geen 2 shooting days?Eentje voor modellen en eentje zonder modellen?
Zo krijg je 2 kleinere groepen.


mir

tijgerhaai
25 februari 2007, 19:14
Even een vraag van een Hollander (’t zal ook niet) als je met je eigen model werkt ook de borg? Verzekering is natuurlijk geen probleem. (goed geregeld!) En mag je een eigen visagist mee nemen of zijn er visa’s aanwezig?

pdeco
25 februari 2007, 19:21
Leon

PM met mijn inschrijving is verstuurd.


Patrick

Eefke
25 februari 2007, 19:38
Dag Evi,

Het is in de eerste plaats een modellendag, dus geven we voorrang aan de fotografen die een model meebrengen of willen fotograferen.
Dan volgen de fotografen die niet met modellen werken. We zouden het niet fair vinden als ze dan toch mee modellen gaan schieten, want op die manier lopen modellen foto's mis voor hun portfolio. En daar kunnen we geen toezicht op houden.

Wie alleen de gebouwen fotografeert, betaalt overigens ook dezelfde waarborg. We hebben de projectleiders immers beloofd dat ze foto's van de gebouwen krijgen als compensatie. Wie die foto's levert, krijgt uiteraard zijn waarborg terug.


Aangezien ik er zeker bij wil zijn, waag ik me bij deze aan mijn eerste modelshoot. :p

Groetjes,

Evi

y0ze
25 februari 2007, 20:48
pm is weg

Fullator
25 februari 2007, 21:08
Aangezien ik er zeker bij wil zijn, waag ik me bij deze aan mijn eerste modelshoot. :p

Groetjes,

Evi

Welkom!

Wel niet vergeten een PM met al je gegevens te zenden. En niet te lang wachten, ze komen heel snel binnen!

Leon

vanslycken
25 februari 2007, 21:10
Ik heb interesse getoond maar kan er niet bij zijn. Jammer... maar veel succes gewenst!

Fullator
25 februari 2007, 21:13
Als ik mijn eigen modellen meebreng en daar de ganse dag mee werk, andere fotografen zonder model ook welkom, hoef ik dan ook die 20 euro te betalen???
't Is maar een vraagje hoor.

Ik vrees van wel. Als we beginnen met uitzonderingen te maken, zetten we de weg wijdopen voor misbruiken, vb. fotografen die tóch modellen schieten maar geen foto's afgeven.

We kunnen modellen goed gebruiken. Er is verhoudingsgewijs te weinig respons. Als dat zo blijft, dan wordt na nummer 80 alleen nog ingeschreven voor fotografen die modellen meebrengen.

Fullator
25 februari 2007, 21:14
Ik heb interesse getoond maar kan er niet bij zijn. Jammer... maar veel succes gewenst!

Jammer, maar we plannen nog SD's. Onder meer in het Justitiepaleis van Antwerpen. Misschien daar dan!

Leon.

Fullator
25 februari 2007, 21:19
Mij mag je ook opschrijven samen met mijn partner (is dit toegrlaten?Is mijn eerste deelname?).
Het is maar een idee maar waarom geen 2 shooting days?Eentje voor modellen en eentje zonder modellen?
Zo krijg je 2 kleinere groepen.


mir

We hebben nog 4 andere SD's in gedachten. Iedereen zal wel eens aan bod kunnen komen. De organisatie vraagt enorm veel werk en er rest niet veel tijd meer (het MHA wordt binnenkort afgebroken). Daarom dat we nu wat 'comprimeren'.

komjewok
25 februari 2007, 21:40
Ik vrees van wel. Als we beginnen met uitzonderingen te maken, zetten we de weg wijdopen voor misbruiken, vb. fotografen die tóch modellen schieten maar geen foto's afgeven.

We kunnen modellen goed gebruiken. Er is verhoudingsgewijs te weinig respons. Als dat zo blijft, dan wordt na nummer 80 alleen nog ingeschreven voor fotografen die modellen meebrengen.
Ok, geen probleem, ik wacht alleen nog de definitie bevestiging van mijn modellen af ( was geen probleem een week geleden) waarna ik onze inschrijving zal in orde maken.

TedereTijger
25 februari 2007, 21:53
Schrijf mij maar mee in. Ik heb 'n pm gestuurd en de overschrijving gedaan.
Jammer, geen model. :o Maar aan degene die 'n model meebrengen, als ik toch enkele fotos mee maak, dan zal ik iemand's (model of fotograaf) coordinaten vragen zodat ik 'n cd kan opsturen. :G


We zouden het niet fair vinden als ze dan toch mee modellen gaan schieten, want op die manier lopen modellen foto's mis voor hun portfolio.

James71
25 februari 2007, 23:41
Heb me zopas ingeschreven.
Ik heb pm gestuurd met de gevraagde info en de overschrijving gedaan.

Tot den 31ste in Antwerpen :G

ksaelen
26 februari 2007, 10:42
Cool we (bogey en ik) staan al op de lijst. Nu nog even wachten op bevestiging van de modellen...

JP
26 februari 2007, 15:58
Leon,
zoals je weet werk ik in de voormiddag, is het mogelijk alleen de namiddag de troepen te vervoegen, indien te moeilijk laat dan maar, ik heb begrip voor de moeilijkheden bij dergelijke organisatie

grtz

jp

easygirl
26 februari 2007, 16:49
Dus moet ik nu om de gebouwen te fotograferen ook 20 euro betalen? En als ik foto's inlever krijg ik die 20 euro terug? Het is ingewikkeld voor mij, 'k ben niet geinteresseert in modellen.......

IK wil gewoon een normale shooting day zoals in leuven toen :D

Grtz Rosita

Fullator
26 februari 2007, 17:07
Dus moet ik nu om de gebouwen te fotograferen ook 20 euro betalen? En als ik foto's inlever krijg ik die 20 euro terug? Het is ingewikkeld voor mij, 'k ben niet geinteresseert in modellen.......

IK wil gewoon een normale shooting day zoals in leuven toen :D

Grtz Rosita

Geen probleem, de waarborg wordt terugbetaald zodra we de foto's (modellen, gebouwen) ontvangen...

Fullator
26 februari 2007, 17:09
Leon,
zoals je weet werk ik in de voormiddag, is het mogelijk alleen de namiddag de troepen te vervoegen, indien te moeilijk laat dan maar, ik heb begrip voor de moeilijkheden bij dergelijke organisatie

grtz

jp

Moet kunnen JP. We zouden je gezelschap niet graag willen missen.
Het zou kunnen dat de hoofdingang dan gesloten is, maar een eenvoudig GSMmetje lost dan alles op. Die info wordt allemaal nog verstuurd op het moment dat de laatste inschrijvingen zijn afgesloten. Dat is ten laatste op 20 maart, maar waarschijnlijk veel eerder.

sugar
26 februari 2007, 19:27
Je mag mij bijvoegen op de deelnemerslijst...(als ik mee mag doen tenminste)

komjewok
26 februari 2007, 20:07
Leon
Mijn modellen vragen of ze elk een vriendin mogen meebrengen???
Die vriendinnen zouden nog nie veel ervaring hebben.
Hoeveel modellen zijn er op dit moment reeds ingeschreven ??

easygirl
26 februari 2007, 21:18
Hoe komt het feitelijk dat het hier plotseling een modellenshoot geworden is, ik dacht dat het eerder verlaten gebouwen trekken was???

We gaan daar met een pak mensen zijn man! Allez ik wil niet zagen, maar ik denk dat het wat uit de hand loopt hier.
70 modellen????? amaai nie.....

we gaan daar op elkaar lopen en dan nog met asbest er bij.......
Ik had vooral interesse in het "abandoned place" gevoel, maar ik heb het 'gevoel' dat het daar eerder een modellenblad-shoot gaat worden met kleedcabines en ze willen nog foto's ook van mij :confused:

Neem het niet verkeerd op, maar mijn interesse is vervlogen.

Dan liever niet hoor, jammer van de sfeer.....ik had er graag geweest zonder modellen, en echt 'abandoned'.

Groetjes, Rosita

Fullator
26 februari 2007, 21:31
Leon
Mijn modellen vragen of ze elk een vriendin mogen meebrengen???
Die vriendinnen zouden nog nie veel ervaring hebben.
Hoeveel modellen zijn er op dit moment reeds ingeschreven ??

Veel te weinig. Ze zijn dus zeer welkom. Denk wel aan de verzekering!

mvg

Leon

Fullator
26 februari 2007, 21:38
Hoe komt het feitelijk dat het hier plotseling een modellenshoot geworden is, ik dacht dat het eerder verlaten gebouwen trekken was???

We gaan daar met een pak mensen zijn man! Allez ik wil niet zagen, maar ik denk dat het wat uit de hand loopt hier.
70 modellen????? amaai nie.....

we gaan daar op elkaar lopen en dan nog met asbest er bij.......
Ik had vooral interesse in het "abandoned place" gevoel, maar ik heb het 'gevoel' dat het daar eerder een modellenblad-shoot gaat worden met kleedcabines en ze willen nog foto's ook van mij :confused:

Neem het niet verkeerd op, maar mijn interesse is vervlogen.

Dan liever niet hoor, jammer van de sfeer.....ik had er graag geweest zonder modellen, en echt 'abandoned'.

Groetjes, Rosita

Verlaten gebouwen en modellen gaan heel goed samen. Mogelijk heb je de shoots in Winterslag en Waterschei niet meegemaakt. Daar was minstens evenveel volk en deze ruimte is veel groter. Die 70 modellen zal je nauwelijks zien.

Die foto's zijn ofwel voor de portfolio van de modellen - ze worden op die manier 'betaald' - of voor de projectleider als het om de gebouwen gaat. Er zijn namelijk niet zoveel foto's van het MHA in het stadsarchief. Onder die voorwaarden mochten we er komen fotograferen.

Denk dus niet dat ik een verzamelaar van andermans werk ben. Integendeel, ik heb er hopen en hopen werk mee.

Wat het asbest betreft: tsja, dat hoort bij het abandoned. Maar het staat duidelijk aangegeven en je krijgt geen toegang tot die lokalen.

De sfeer is gratis. En het etentje achteraf was steeds een groot succes, al moesten we soms op onze biefstukken wachten.

In feite gaat alle eer naar Mic. Via hem ben ik met een SD van BD in aanraking gekomen. En ik ben er aan blijven hangen...

NeQo
26 februari 2007, 23:28
.....

jan.brouwers
27 februari 2007, 04:26
Klopt niet met de oorspronkelijke urban gevoel. :B

Ik haak hier af, ook al bij het feit dat ik mijn foto's moet afgeven om het inschrijvingsgeld terug te krijgen. Ik krijg er een verkeerd gevoel bij.
Rare manier van SD... spijtig :(
Sorry, maar hier kan ik in meegaan dus ik haak ook af.
Ik zal op die dag wel een urbanlocatie bezoeken op een wat kleinere schaal. ;)

vindesign
27 februari 2007, 10:33
Je hoeft toch geen model te fotograferen als je niet wil. Geen urban gevoel ? en urban modelling dan :) nee ik vind het ook wel wat te grootschalig maar ik denk dat MHA groot genoeg is om toch nog alleen in rond te lopen.

JrV
27 februari 2007, 10:35
Aanwezig (onder voorbehoud).

Waarschijnlijk ga ik een uurtje of twee modellen shoot doen. Het is te zeggen als ik een model kan vastkrijgen.

De rest van de dag ga ik met koplamp (en als het echt nodig is, met alpinisme uitrusting) rondlopen en fotokes maken op het domein. Maw projectleiders zijn voor niets omgekocht. Als er iets speciaal op foto moet vastgelegd worden, mag je me dit via pm melden.

By the way, graag een goed plan van dat terrein.

Gr.
JrV

StevenVH
27 februari 2007, 12:08
Sorry, maar hier kan ik in meegaan dus ik haak ook af.
Ik zal op die dag wel een urbanlocatie bezoeken op een wat kleinere schaal. ;)


And so do I, ik haak ook af, had graag verlaten gebouwen gefotografeerd maar met giechelende meisjes erbij :B nope, spijtig want dit was een unieke kans.

sugar
27 februari 2007, 12:21
Dan liever niet hoor, jammer van de sfeer.....ik had er graag geweest zonder modellen, en echt 'abandoned'.

Groetjes, Rosita


And so do I, ik haak ook af, had graag verlaten gebouwen gefotografeerd maar met giechelende meisjes erbij :B nope, spijtig want dit was een unieke kans.


Mijn reactie was eigenlijk: Hoe? Modellen?
Dit was in miijn ogen een schitterend idee, alleen een beetje spijtig van het uiteindelijke resultaat.
Klopt niet met de oorspronkelijke urban gevoel. :B


Een echte urban shoot wordt niet georganiseerd, zeker niet met pasjes :clown:

Dat je toegang krijgt op voorwaarde dat je wat foto's afstaat kan ik ook best begrijpen. Op zo'n shoots werken modellen typisch volgens time for print basis. De ervaring leert dat de deelnemers aan zo'n shoots niet altijd even vlot die foto's leveren, die waarborg helpt dan.

Aan StevenVH en NeQo : als je zoiets wil organiseren, is er niets dat je in de weg staat om dat te doen.

Aan Fullator : :G

Fullator
27 februari 2007, 16:05
Ik moet me aansluiten met easygirl. Heb net hetzelfde gevoel over de modellenshoot.
Mijn reactie was eigenlijk: Hoe? Modellen?
Dit was in miijn ogen een schitterend idee, alleen een beetje spijtig van het uiteindelijke resultaat.
Klopt niet met de oorspronkelijke urban gevoel. :B

Ik haak hier af, ook al bij het feit dat ik mijn foto's moet afgeven om het inschrijvingsgeld terug te krijgen. Ik krijg er een verkeerd gevoel bij.
Rare manier van SD... spijtig :(

Er is geen sprake van inschrijvingsgeld, wel van een waarborg, die je terugkrijgt als je je foto's binnenbrengt. Dat is namelijk de tegenprestatie die we leveren voor de projectmanagers en de modellen. Daarbij is het onbelangrijk of je modellen of gebouwen fotografeert.

Ik denk niet dat je het normaal vindt dat modellen hun tijd, middelen, vervoer, eten... gratis ter beschikking stellen. Wat mij betreft: ik breng een viertal professionele modellen mee. Als die alleen maar hun tijd aanrekenen ben je voor hen alleen die dag meer dan 2000€ kwijt. Je mag dus niet klagen...

Overigens: het domein is zo groot dat een paar modellen meer of minder niet gaan opvallen. En het staat volledig vrij om je te beperken tot de locatie alleen (urban setting). Je kan in de gangen uren rondwandelen zonder iemand tegen te komen.

Wat ik even kwijtwil: dit kost me onnoemelijk veel tijd en ook geld. Ik doe dit om mijn collega's een plezier te doen, omdat ik besef wat ik er zelf aan gehad heb. Je suggestie ("verkeerd gevoel") lijkt me dan ook ongepast.

Ook niet vergeten dat je op jezelf die kans nooit zal krijgen: we hebben lang moeten onderhandelen om die toegang te krijgen. En binnenkort wordt de boel afgebroken.

Hetzelfde met onze volgende SD in het oude Justitiepaleis van Antwerpen. Als we dat kunnen in orde krijgen, zullen we een boel mensen blij maken. Spijtig dat sommige mensen die inspanningen niet appreciëren.

Mijn voorstel: richt zelf maar eens iets van deze grootte-orde in. Of probeer maar gewoon officieel toegang te krijgen.

Fullator
27 februari 2007, 16:10
Aanwezig (onder voorbehoud).

Waarschijnlijk ga ik een uurtje of twee modellen shoot doen. Het is te zeggen als ik een model kan vastkrijgen.

De rest van de dag ga ik met koplamp (en als het echt nodig is, met alpinisme uitrusting) rondlopen en fotokes maken op het domein. Maw projectleiders zijn voor niets omgekocht. Als er iets speciaal op foto moet vastgelegd worden, mag je me dit via pm melden.

By the way, graag een goed plan van dat terrein.

Gr.
JrV

We hebben al plannen van het terrein. Zonder loop je verloren.
Er komt voor de deelnemers een documentatiemap met de interessantste locaties, mét omgevingsplan.

Fullator
27 februari 2007, 16:19
Na de verkenningsshoot van verleden maand hebben we nu zaterdag een previewshoot, met enkele geselecteerde fotografen en modellen (toegang voor 12 personen). Op dat moment zijn er ook outdoor filmopnamen op de locatie, dus is er iets minder bewegingsvrijheid.

De foto's zullen we hier publiceren, nog voor de megashoot. Kwestie van een idee te geven.

Modellen: Sevillana, Malina, Nina, Katia, Marietta. En daar is geen enkele "giechelende trien" bij, allemaal professioneel.

easygirl
27 februari 2007, 16:30
Sorry maar die modellen zijn er te veel aan, anders had dit geweldig geweest!
Je kan toch niet zeggen dat je met zo'n 170 man niemand gaat tegen komen in de gangen?

Het is mij te bombastisch geworden, maar ik wens jullie veel plezier verder.

Ik zei niet dat ik het niet apprecieer, maar dat het een modellen-dag geworden is met inkom te betalen of foto's af te leveren ipv echte URBAN zonder verplichtingen........

Dit was gewoon mijn mening hier over, dus diep ontgoocheld feitelijk :(

Grtz

Fullator
27 februari 2007, 16:59
Sorry maar die modellen zijn er te veel aan, anders had dit geweldig geweest!
Je kan toch niet zeggen dat je met zo'n 170 man niemand gaat tegen komen in de gangen?

Het is mij te bombastisch geworden, maar ik wens jullie veel plezier verder.

Ik zei niet dat ik het niet apprecieer, maar dat het een modellen-dag geworden is met inkom te betalen of foto's af te leveren ipv echte URBAN zonder verplichtingen........

Dit was gewoon mijn mening hier over, dus diep ontgoocheld feitelijk :(

Grtz

Als je het draaiboek van BD bekijkt, dan zie je dat we ons strikt aan de regels houden. Die waarborg is door hen vooropgesteld en het is zeker geen inkom. Bovendien zorgt BD dat je voor een habbekrats - of gratis - verzekerd bent. En foto's afleveren (FTP/FTCD) is nogal gebruikelijk. Iemand moet toch de modellen betalen of een tegenprestatie leveren voor de projectbeheerders. Die laatste hebben uitdrukkelijk gevraagd naar de foto's als tegenprestatie (voor het stadsarchief).

Dus, lees eerst de richtlijnen en geef dan pas commentaar. Dit is zeker niet het eerste mega-evenement van BD en hopelijk ook niet het laatste. Als je dat nog niet hebt meegemaakt ben je eigenlijk nauwelijks in een positie om commentaar te geven.

Enfin, ik ga me niet blijven herhalen - het staat hier allemaal al enige malen.

Ludo
27 februari 2007, 18:23
Dus, lees eerst de richtlijnen en geef dan pas commentaar. Dit is zeker niet het eerste mega-evenement van BD en hopelijk ook niet het laatste. Als je dat nog niet hebt meegemaakt ben je eigenlijk nauwelijks in een positie om commentaar te geven.

Enfin, ik ga me niet blijven herhalen - het staat hier allemaal al enige malen.


Door de grootschalige aanpak en de fouten die we gezien hebben in het verleden vragen de organisator een vorm van zekerheid, zoals voorzien in het draaiboek. Een bedrag van 20€ is geen onoverkomelijk bedrag, daarenboven krijg je het integraal terug als je de belofte nakomt en de foto's bezorgt op het afgesproken adres.

Deze SD is in de eerste plaats een modellenshoot en dit op een unieke lokatie.
Fullator, alvast bedankt voor de inzet, zoals de zaken er nu uitzien zal het een toffe ervaring worden voor de deelnemers :G

Fullator
27 februari 2007, 18:23
Voor wie enig idee wil hebben over ligging, grootte en mogelijkheden: de coördinaten van de ingang zijn: 51°12' 04"22 NB en 4°25'25"10 OL.

Met deze gegevens kan je het makkelijk in Google Earth localiseren. Het domein ligt volledig ten noorden van de ingang.

jan.brouwers
27 februari 2007, 18:42
Maar dit staat toch duidelijk in de openingspost van dit topic :

Is er geen belangstelling, dan gaan we met een groepje van een tiental fotografen met de eigen modellen er een eigen initiatief van maken.

Dus ging ik ervan uit dat er alleen een modellenshoot van zou worden gemaakt bij te weinig belangstelling,
maar nu is alles omgedraaid en dan pas ik dus.
Veel plezier voor de rest wat wel aanwezig zal zijn.

JePe
27 februari 2007, 19:37
Maar dit staat toch duidelijk in de openingspost van dit topic :

Is er geen belangstelling, dan gaan we met een groepje van een tiental fotografen met de eigen modellen er een eigen initiatief van maken.

Dus ging ik ervan uit dat er alleen een modellenshoot van zou worden gemaakt bij te weinig belangstelling,
maar nu is alles omgedraaid en dan pas ik dus.
Veel plezier voor de rest wat wel aanwezig zal zijn.

Jan, Ik heb mij ook ingeschreven. Mijn hoofdbedoeling is ook om een verkenning in het gebouw te doen en eens een 'konijn' te schieten. Het pand is blijkbaar groot genoeg om mekaar niet in de weg te lopen.

Je zal dus niet enige zijn die niet enkel voor de modellen komt.

Je krijgt je waarborg van 20 Eur terug als je foto's inlevert, er staat toch niet bij dat er dit 200 moeten zijn.

Nat
27 februari 2007, 19:39
Ik schrijf me bij deze ook in.
Betreffende de 20 euro waarborg : Ik wacht nog steeds op foto's van bepaalde fotografen van de laatste modellen SD (Oeselgem) die ik georganiseerd heb. Ik heb van verschillende andere fotografen pas na herinnering de foto's gekregen. Ik heb de waarborg niet gevraagd, maar wel beloofd aan de eigenaars om de foto's ter beschikking te stellen. Ik ben geleerd. Bij een volgende organisatie komt er ook waarborg bij kijken....

Fullator
27 februari 2007, 20:07
Maar dit staat toch duidelijk in de openingspost van dit topic :

Is er geen belangstelling, dan gaan we met een groepje van een tiental fotografen met de eigen modellen er een eigen initiatief van maken.

Dus ging ik ervan uit dat er alleen een modellenshoot van zou worden gemaakt bij te weinig belangstelling,
maar nu is alles omgedraaid en dan pas ik dus.
Veel plezier voor de rest wat wel aanwezig zal zijn.

Foute premisse. Bij aandachtig lezen had je daarboven zien staan:
Binnenkort worden grote delen van het complex afgebroken. We hebben het dan ook gedaan gekregen dat we met een grote hoeveelheid fotografen nog voor die tijd alles mogen gaan fotograferen, mét modellen.

Het zal regenen, het zal koud zijn en er is geen comfort. Maar het zal reuze worden.

Ludo
27 februari 2007, 20:10
Het zal regenen, het zal koud zijn en er is geen comfort. Maar het zal reuze worden.

Heu, naar BD gewoonte gaat de zon schijnen, let maar op :D :G

komjewok
27 februari 2007, 20:17
drie van de vier modellen die ik wou meenemen hebben reeds hun bevestiging geven om er bij te zijn.( pas op 't zijn geen profs, maar hebben wel al enige ervaring,en 'k ben er bijna voor 100% zeker van ,dat ze er zullen voor gaan)
Ik wacht nog efkes op de laatste alvorens definitief in te schrijven. ( Zal wel geen probleem zijn).

sugar
27 februari 2007, 20:56
ipv echte URBAN zonder verplichtingen........

Grtz

Een echte Urban? Die gebeurt zonder aanvraag:clown: :clown:

Spanjaart
27 februari 2007, 23:34
@ Sugar
Als jij ook maar komt want we staan hier te trappelen!
Zeker leuk als jij ook van de partij bent!

@Easygirl
Menige urban shoot ben ik weggejaagd door de "Gestapo" (in Duitsland tenminste ;). dus ik vind dit initiatief zeer toe te juichen, alleen had ik liever een dag met en een zonder modellen gehad.

sugar
27 februari 2007, 23:43
@ Sugar
Als jij ook maar komt want we staan hier te trappelen!
Zeker leuk als jij ook van de partij bent!

Tuurlijk ben ik van de partij... modellen, vervallen gebouw en modellen. Ik zou niet weten wat je meer moet hebben om gelukkig te zijn :D
@Easygirl
Menige urban shoot ben ik weggejaagd door de "Gestapo" (in Duitsland tenminste ;). dus ik vind dit initiatief zeer toe te juichen, alleen had ik liever een dag met en een zonder modellen gehad.

jan.brouwers
28 februari 2007, 04:31
Menige urban shoot ben ik weggejaagd door de "Gestapo" (in Duitsland tenminste ;)
......een belachelijke en ongepaste opmerking. :B

Fullator
28 februari 2007, 09:33
Maar dit staat toch duidelijk in de openingspost van dit topic :

Is er geen belangstelling, dan gaan we met een groepje van een tiental fotografen met de eigen modellen er een eigen initiatief van maken.

Dus ging ik ervan uit dat er alleen een modellenshoot van zou worden gemaakt bij te weinig belangstelling,
maar nu is alles omgedraaid en dan pas ik dus.
Veel plezier voor de rest wat wel aanwezig zal zijn.

En in de zin daarboven staat:
Binnenkort worden grote delen van het complex afgebroken. We hebben het dan ook gedaan gekregen dat we met een grote hoeveelheid fotografen nog voor die tijd alles mogen gaan fotograferen, mét modellen.

Er is dus geen verwarring mogelijk.

Naschrift: er zijn blijkbaar wat problemen met mijn berichten van en naar BD. Dit bericht had ik eerder gepost maar niet teruggevonden. Nu staat het er toch. Ook Sugar wees me erop dat hij soms blanke berichten van me krijgt. Mogelijk komt dit door het zeer grote aantal PMs dat ik heb gekregen én beantwoord. Mijn excuses daarvoor.

ksaelen
28 februari 2007, 13:33
Leon,

Kan je ons al een idee geven van de programma's die voorzien worden?

En wat de modellen betreft: heb je naast naam en foto nog info van hen nodig? Is het de bedoeling dat fotograaf bij "zijn" modellen blijft, of wil je net zoals destijds in Waterschei en Winterslag een rotatie systeem invoeren?


Bedankt, Kris.BTW: misschien is het ook handig om de deelnemerslijst op de 1ste pagina aan te vullen, inclusief het aantal modellen die een fotograaf meebrengt.

Fullator
28 februari 2007, 14:44
Leon,

Kan je ons al een idee geven van de programma's die voorzien worden?

En wat de modellen betreft: heb je naast naam en foto nog info van hen nodig? Is het de bedoeling dat fotograaf bij "zijn" modellen blijft, of wil je net zoals destijds in Waterschei en Winterslag een rotatie systeem invoeren?


Bedankt, Kris.BTW: misschien is het ook handig om de deelnemerslijst op de 1ste pagina aan te vullen, inclusief het aantal modellen die een fotograaf meebrengt.

Komt voor mekaar. Als ik vanavond even tijd heb, vlieg ik erin.

y0ze
28 februari 2007, 16:25
Misschien kan er rekening gehouden worden met het programma. Dat een gedeelte "urban" is en een ander "model", terwijl dat in de middag net andersom is. Zo kan iedereen ongestoord zijn gang gaan.

lieven lens
28 februari 2007, 16:48
Sommige reacties snap ik niet goed ...
Zelfs al zou Leon die 20 € voor zich houden, wat is nu 20€ ?

Hebben julie er enig idee van hoeveel werk in zo'n organisatie kruipt ?
Ik denk het niet.
Leon steekt niet alleen zijn nek uit voor iedereen, hij zet alles op poten voor ons.
We moeten enkel maar op het knopje drukken.

Hij steekt al zijn vrije tijd in een SD. En zal nog maanden na de SD boze mails krijgen van modellen die hun CD-Rom niet gekregen hebben.
Ik ben er zeker van dat Leon het niet zal doen met 1000 mails en PB'tjes.
Ik durf er voor te wedden dat Leon nu al bijna niks anders moet doen dan antwoorden op PB's en antwoorden op vragen van ons.

Ik heb de indruk dat voor sommige mensen echt alles uit één richting moet komen. Willen ze deelnemen aan iets dan moeten ze er straks nog voor betaald worden...

Leon, laat je niet ontmoedigen door zulke reacties hoor !!

En ik zou het zelfs nog niet meer dan normaal vinden dat als we Leon ( en andere organisatoren ) zijn/hun eten betalen (savonds) als dank voor de organisatie...

LJ Tom
28 februari 2007, 17:25
Misschien kan er rekening gehouden worden met het programma. Dat een gedeelte "urban" is en een ander "model", terwijl dat in de middag net andersom is. Zo kan iedereen ongestoord zijn gang gaan.

Als dit practisch mogelijk is, vind ik dit nog niet zo een slecht idee, vermits er toch ook foto's van enkel de gebouwen van MHA moeten zijn als tegenprestatie.

Fullator
28 februari 2007, 17:35
Sommige reacties snap ik niet goed ...
Zelfs al zou Leon die 20 € voor zich houden, wat is nu 20€ ?

Hebben julie er enig idee van hoeveel werk in zo'n organisatie kruipt ?
Ik denk het niet.
Leon steekt niet alleen zijn nek uit voor iedereen, hij zet alles op poten voor ons.
We moeten enkel maar op het knopje drukken.

Hij steekt al zijn vrije tijd in een SD. En zal nog maanden na de SD boze mails krijgen van modellen die hun CD-Rom niet gekregen hebben.
Ik ben er zeker van dat Leon het niet zal doen met 1000 mails en PB'tjes.
Ik durf er voor te wedden dat Leon nu al bijna niks anders moet doen dan antwoorden op PB's en antwoorden op vragen van ons.

Ik heb de indruk dat voor sommige mensen echt alles uit één richting moet komen. Willen ze deelnemen aan iets dan moeten ze er straks nog voor betaald worden...

Leon, laat je niet ontmoedigen door zulke reacties hoor !!

En ik zou het zelfs nog niet meer dan normaal vinden dat als we Leon ( en andere organisatoren ) zijn/hun eten betalen (savonds) als dank voor de organisatie...

Het is nog veel erger :p

Het geld dat niet wordt terugbetaald (doordat de fotograaf het vertikt foto's door te sturen) ga ik verdelen onder de modellen - want zij zijn de dupe.

Inmiddels al 387 PMs gehad en haast alle beantwoord. In die mate zelfs dat van het bestuur van BD wordt gesuggereerd dat ik over mijn limiet zit.

Het is een volle dagtaak geworden.

Enfin, jij kan er van meepraten: 2x Ronse kruipt ook niet in je kouwe kleren :D

Vraag je eens af wie al die aanmaak- en portkosten voor het versturen van een zeventigtal DVD's gaat betalen... Ik hoop op een milde bijdrage van BD en Ludo is uiterst bereidwillig met faciliteiten. Het gaat nog lukken...

Fotofolio
28 februari 2007, 19:15
Ik kom ook, met model, maar heb je (Fullator) hier een pm voor gezonden. Ik zou een ganse dag alleen met mijn model werken in de locatie. Ik wil gerust die €20 storten, maar aangezien ik géén foto's zal nemen van andere modellen is dit dan nog nodig?

komjewok
28 februari 2007, 20:31
Leon
U zopas een Pm gezonden met mijn inschrijving plus de 4 modellen die ik meebreng.Storting ook reeds uitgevoerd.
Hoe krijg ik hun foto's op uw lijst?
Kan dat via een bijlage met een pm??
Hun namen heb ik vermeld via de pm.

zunoel
28 februari 2007, 21:52
Voila, ik heb me ook aangemeld voor actieve dienst :D

Daarmee is de bende van het Hageland weer compleet en op pad. ;) :cool:

Walt
1 maart 2007, 18:54
Hierbij wil ik me ook inschrijven.PM en betaling volgt.

mvg,
Walt

Arousal
1 maart 2007, 20:40
Heb net gestort, zet me er maar bij :G

Nat
1 maart 2007, 21:13
Ook net gestort. Ik breng 2 modellen mee.

sugar
1 maart 2007, 21:21
Mijn centen zijn ondertussen ook al 24 uur over het www richting jouw rekening aan 't bewegen

kazan
1 maart 2007, 21:37
net gestort :G maar zonder madammen ;)

stroedel
2 maart 2007, 07:43
is er iemand welke mij zou willen begeleiden en mijn peter zou willen zijn?
Zoja.. let me know !

Indien ik iemand kan vinden dat mij beetje uitleg kan geven wil ik zeker aan dit evenement meedoen.. maar ik wil er niet tussen komen lopen om in de weg te lopen ... daarom dat ik de hulp inroep van iemand met ervaring..

mocht ik komen.. heb nog 3-4 plaatsen vrij vanuit regio vl-brabant (asse) / oost-vl (aalst)..

zou tamron 28-75 f2.8 voldoende zijn? (kan objectief van schoonpa wel gebruiken)
of kan ik met 50mm en D70 kitlens ook uit de voeten?

Arousal
2 maart 2007, 09:38
is er iemand welke mij zou willen begeleiden en mijn peter zou willen zijn?
Zoja.. let me know !

Indien ik iemand kan vinden dat mij beetje uitleg kan geven wil ik zeker aan dit evenement meedoen.. maar ik wil er niet tussen komen lopen om in de weg te lopen ... daarom dat ik de hulp inroep van iemand met ervaring..

mocht ik komen.. heb nog 3-4 plaatsen vrij vanuit regio vl-brabant (asse) / oost-vl (aalst)..

zou tamron 28-75 f2.8 voldoende zijn? (kan objectief van schoonpa wel gebruiken)
of kan ik met 50mm en D70 kitlens ook uit de voeten?

Dat objectief is perfect voor de modelshoot :G Misschien iets minder om echte groothoeken van het domein te maken...

Fullator
2 maart 2007, 10:02
Even een korte bevriezingsperiode. Morgen doen we een laatste proefshoot en dan komen er nog enkele foto's op de site. Tevens stellen we dan het programma op en maken de deelnemerslijsten. Maandag zijn we startklaar.

Intussen hebben we nog geen kandidaten die een mobiel cafetaria willen opzetten. Leuke bijverdienste voor ondernemende jonge mensen - ze mogen de winsten houden.

Let erop: alle inschrijvingen worden afgesloten als het aantal van 100 fotografen is bereikt of op 20 maart (wat eerst komt). Momenteel heb ik hier zo'n 60 inschrijvingen.

BD zal dit weekend beraadslagen over zijn participatie en de reikwijdte ervan.

Maandag neem ik opnieuw contact. Intussen wordt er achter de schermen verdergewerkt.

Roland Cuypers
2 maart 2007, 13:09
Even een korte bevriezingsperiode. Morgen doen we een laatste proefshoot en dan komen er nog enkele foto's op de site. Tevens stellen we dan het programma op en maken de deelnemerslijsten. Maandag zijn we startklaar.

Intussen hebben we nog geen kandidaten die een mobiel cafetaria willen opzetten. Leuke bijverdienste voor ondernemende jonge mensen - ze mogen de winsten houden.

Let erop: alle inschrijvingen worden afgesloten als het aantal van 100 fotografen is bereikt of op 20 maart (wat eerst komt). Momenteel heb ik hier zo'n 60 inschrijvingen.

BD zal dit weekend beraadslagen over zijn participatie en de reikwijdte ervan.

Maandag neem ik opnieuw contact. Intussen wordt er achter de schermen verdergewerkt.

Goeiedag,

Deze SD urban-modellendag wordt een mega-projekt!

Mag ik het team-organisatoren veel moed toewensen;
dit vraagt een enorme inzet en organisatietalent.

Het spreekt voor zich dat dit geappreciëerd moet/zal worden.

Bij deze alvast gefeliciteerd met dit lovend initiatief!

Roland

Sallypaparazzi
3 maart 2007, 17:41
Hey Fullator,

Als er nog vrije plaatsen zijn,dan kom ik met heel veel plezier nog eens langs...
Dus count me in :G

Grtz
<<Sallyp>>


Ps:de overschrijving volgt volgende week,...

merces
4 maart 2007, 11:51
PM gestuurd met inschrijving

hopelijk ist ok

groeten

PierreVanHoof
5 maart 2007, 05:56
Hey,


sinds gisteren ben ik nieuw op deze site

Er staan zoveel berichten over dit omderwerp dat ik de draad een beetje
kwijt ben

graag wat hulp

vraag 1 is er nog plaats vrij voor een fotograaf wellicht met model

vraag 2 bij wie / waar moet ik zijn voor de fiananciele regeling

alvast bedankt

Pierre
msn pierre.vanhoof@hotmail.com

y0ze
5 maart 2007, 06:35
eerste post in dit topic is actueel...

seppuku
5 maart 2007, 06:36
Alle nodige info staat in de openingspost (http://forum.belgiumdigital.com/showpost.php?p=1287781&postcount=1).


seppuku.

TedereTijger
5 maart 2007, 12:07
Tiens, is die deelnemerslijst in post 1 actueel ? :confused:
Lijkt me wat kort, nee ? 'k Had de indruk dat er heel wat meer belangstelling was, of is het die urban/model discussie die de lijst ingekort heeft ?

James71
5 maart 2007, 12:57
Tiens, is die deelnemerslijst in post 1 actueel ? :confused:

Vermoed van niet want ik sta er nog niet tussen en heb al week geleden de 20 EUR overgemaakt.

Maar zoals al gezegd is geweest het een enorme organisatie, geef de man even tijd om z'n administratie bij te werken (zal niet simpel zijn)

Nat
5 maart 2007, 13:23
Vermoed van niet want ik sta er nog niet tussen en heb al week geleden de 20 EUR overgemaakt.

Maar zoals al gezegd is geweest het een enorme organisatie, geef de man even tijd om z'n administratie bij te werken (zal niet simpel zijn)

Ik sta er ook nog niet tussen, maar dat komt wel.
Bij deze breng ik nog extra 2 modellen mee. 4 in totaal :eek: Ik zal weten wat doen die dag :D
@ Fullator : De 4 euro extra verzekering is onderweg.

belga1
5 maart 2007, 14:28
Nat

ik neem er graag een paar met mij mee ook hoor
kwestie van je te ontlasten :p :p

Vanquisher
5 maart 2007, 14:48
3. We vragen aan de fotografen zich te melden als ze het peterschap van een beginnend fotograaf op zich willen nemen. Op die wijze verkleinen ze de drempel voor degenen die voor het eerst aan een shoot deelnemen.

Zijn er hier al veel reacties op? Ik zou het heel prettig vinden als iemand van de modelfotografie-experts hier op BD mij wat kneepjes zou kunnen bijbrengen. Ik heb namelijk absoluut geen ervaring met modellen, en zou me hier graag wat in verdiepen

Nat
5 maart 2007, 16:00
Zijn er hier al veel reacties op? Ik zou het heel prettig vinden als iemand van de modelfotografie-experts hier op BD mij wat kneepjes zou kunnen bijbrengen. Ik heb namelijk absoluut geen ervaring met modellen, en zou me hier graag wat in verdiepen

Ik wil wel iemand mee op sleeptouw nemen - mits enkele voorwaarden. Dat klinkt misschien hard en pretentievol, maar goede afspraken maakt goede vrienden. Ik voel mij ten eerste al geen expert :D Vervolgens hebben 3 van de 4 modellen die ik meebreng enkel en alleen voor mijn lens gestaan, dat slechts 1 of 2 keer en zijn geen andere fotografen gewend.
De geinteresseerden kunnen steeds PM-en.

komjewok
5 maart 2007, 17:25
Ik wil wel iemand mee op sleeptouw nemen - mits enkele voorwaarden. Dat klinkt misschien hard en prentievol, maar goede afspraken maakt goede vrienden. Ik voel mij ten eerste al geen expert :D Vervolgens hebben 3 van de 4 modellen die ik meebreng enkel en alleen voor mijn lens gestaan, dat slechts 1 of 2 keer en zijn geen andere fotografen gewend.
De geinteresseerden kunnen steeds PM-en.

Hier van 't zelfde, 2 van de 4 modellen ( tweeling) die ik meebreng hebben reeds voor lensen gestaan die nie van mij waren ( wel een beperkt aantal keren en 'k was in de buurt :D ).
Pasop hé 'k ben ook gene expert zu.:rolleyes:

Eline
5 maart 2007, 18:52
Ik quote even uit de openingspost:

"En we hebben nog een viertal andere urban shoots in het vooruitzicht!"

:D Welke dan? Ik ben benieuwd!

PierreVanHoof
5 maart 2007, 19:57
Ik heb 28€ overgemaakt

das 20€ inschrijving
en dan 3 personen buiten mezelf

dan kan ik alle kanten uit

fijne avond iedereen

Pierre

Koen Bé
5 maart 2007, 21:17
Ej, ik wil ook meedoen op de 24ste. Breng met plezier mijn dame mee als niet-naakt-model.

LJ Tom
5 maart 2007, 21:25
Zoals het topictitel al zegt : Zaterdag 31 maart - Militair Hospitaal Antwerpen - RFC

Niet meer de 24ste dus !

Koen Bé
5 maart 2007, 21:44
bah kaka
dan kan ik niet

..karen..
5 maart 2007, 22:00
Zijn er nog twee plaatsjes vrij voor fotografen zonder modellen?
PM is verstuurd.
Bedankt.

PierreVanHoof
6 maart 2007, 07:03
IK KAN NIET KOMEN !!!

Sorry ik heb verkeerd in mijn agenda gekeken en ben dat
weekend in de ardennen

Pech, als militien heb ik ooit in dat hospitaal gelegen :-)

Voor de gelukkige .. er zijn weer plaatsen vrij

Hopelijk komt er nog een volgende keer

Pierre

stroedel
6 maart 2007, 07:23
Ik wil wel iemand mee op sleeptouw nemen - mits enkele voorwaarden. Dat klinkt misschien hard en pretentievol, maar goede afspraken maakt goede vrienden. Ik voel mij ten eerste al geen expert :D Vervolgens hebben 3 van de 4 modellen die ik meebreng enkel en alleen voor mijn lens gestaan, dat slechts 1 of 2 keer en zijn geen andere fotografen gewend.
De geinteresseerden kunnen steeds PM-en.

Je kan je dan geen expert voelen.. op je site staan toch pareltjes! :love:
(ook van het MHA)
Maar ik kan best geloven dat dit jaren ervaring is en veel tijd ...
Spijtig dat ik niet meer kan op 31/03 .. of ik was zeker ingegaan op jouw aanbod mocht ik binnen de voorwaarden gevallen zijn :) ! Veel succes ..

sugar
6 maart 2007, 11:03
Als er mensen zijn uit Vlaams-Brabant die verlegen zitten voor vervoer : ik rij vanuit Tienen. Ik blijf 's avons wel eten. Er zijn vier plaatsen vrij in mijn auto.

Nat
6 maart 2007, 11:10
Je kan je dan geen expert voelen.. op je site staan toch pareltjes! :love:
(ook van het MHA)
Maar ik kan best geloven dat dit jaren ervaring is en veel tijd ...
Spijtig dat ik niet meer kan op 31/03 .. of ik was zeker ingegaan op jouw aanbod mocht ik binnen de voorwaarden gevallen zijn :) ! Veel succes ..

Thanks.
Om een voorbeeld van de *voorwaarden* te geven : ken je toestel. Ik heb geen zin om uit te leggen wat diafragma is op een dergelijke dag. Daar zijn andere shooting days geschikter voor. Ik heb "slechts" 5 uur :D !

stroedel
6 maart 2007, 11:34
Thanks.
Om een voorbeeld van de *voorwaarden* te geven : ken je toestel. Ik heb geen zin om uit te leggen wat diafragma is op een dergelijke dag. Daar zijn andere shooting days geschikter voor. Ik heb "slechts" 5 uur :D !

is beetje logisch.. je moet ook je modellen iets kunnen bieden..
maar in mijn geval zou ik zover al geraakt zijn :p
hopelijk komt er in korte termijn een iniciatief waar ik wel aanwezig kan zijn.

JP
6 maart 2007, 17:37
hedenochtend betaald € 22

reeds ingeschreven via PM
maar zoals overeengekomen, alleen de namiddag

grtz

Sallypaparazzi
7 maart 2007, 14:44
Voila,

Mijn betaling is deze ochtend verzonden...
Ik heb geen modellen mee,vormt dat een probleem?

Gtz
<<Sallypaparazzi>>

Arousal
7 maart 2007, 14:47
Eén ding is mij niet duidelijk (cfr post Nat) : als je zelf geen model meebrengt, dan heb je ook geen model :confused: Klopt dat ?

Sallypaparazzi
7 maart 2007, 14:51
Oei,ik hoop vanniet,want dan heb ik een probleem lol :p
Khb geleze dat r iets met programma's is,wat houdt dat precies in?Zowat gelijk de SD van Waterschei?

watertoren
7 maart 2007, 19:27
Ik zal er ook bij zijn. Overschrijving en PM zijn weg.

Aangezien dit mijn eerste SD is ;) ben ik op zoek naar een peter/meter, iemand kandidaat?

Soetkin
8 maart 2007, 08:22
Ik zal me in het weekend inschrijven.

Ook mijn eerste SD :p Kben benieuwd!!

Fullator
8 maart 2007, 10:19
Voila,

Mijn betaling is deze ochtend verzonden...
Ik heb geen modellen mee,vormt dat een probleem?

Gtz
<<Sallypaparazzi>>


Geen probleem Sally, maar we stevenen wel recht af op een modellentekort. Die zullen nog nooit zo in de watten zijn gelegd. De modellenlijst volgt direct na de afsluiting op 20 maart.

JP
8 maart 2007, 18:58
Geen probleem Sally, maar we stevenen wel recht af op een modellentekort. Die zullen nog nooit zo in de watten zijn gelegd. De modellenlijst volgt direct na de afsluiting op 20 maart.

Leon,

,heb je mij eerste PM niet gekregen betreffende modellen??


grtz

Roland Cuypers
8 maart 2007, 19:21
Aangezien dit mijn eerste SD is ;) ben ik op zoek naar een peter/meter, iemand kandidaat?

Gerard,


Je mag met mij mee op toer...

mvg,

Roland

EAS007
8 maart 2007, 22:22
Toch even waarschuwen.
Op de testshoot vorige zaterdag bleef ik op het eind even hangen in een lege kamer.
Terwijl ik mijn statief openzette hoorde ik een geschuifel en voelde een ijzige wind door de kamer gaan. Over die koude wind kloegen de modellen trouwens ook al die dag....
Ik nam vlug mijn foto en haaste mij om mij terug bij de groep te vervoegen.

Toen ik thuis de foto op mijn PC opende, bemerkte ik een schim op mijn foto.

Opletten dus. Deze locatie is niet zonder gevaar !

Dirk

Edit mod JLP: Foto achter deze link (http://img403.imageshack.us/img403/8789/resizeddsc3671td2.jpg) gezet, omdat die niet aan de forumregels voldoet.

vanslycken
8 maart 2007, 22:27
wellicht een model dat door anorexia om het leven gekomen is en nog graag eens voor de lens opduikt...

Fotofolio
9 maart 2007, 10:09
Toen ik thuis de foto op mijn PC opende, bemerkte ik een schim op mijn foto.

Opletten dus. Deze locatie is niet zonder gevaar !Das da spook van Mesen die zich op een nieuwe locatie laat zien :D

DD
9 maart 2007, 10:16
Das da spook van Mesen die zich op een nieuwe locatie laat zien :D

Dat spook mag gerust bij mij thuis een paar dagen komen spoken :D :clown:

tijgerhaai
9 maart 2007, 18:42
Zijn er ook meer foto’s beschikbaar van de testshoot? Mijn model en ik willen alvast gaan bedenken wat wij gaan doen en welke kleding. Een beeld van de locatie helpt daarbij.

Foto van Dirk ziet er heel gaaf uit. (daar wil ik zeker een paar foto’s maken)

Mr. White
9 maart 2007, 19:33
Ik zou ook nog graag deelnemen aan deze shooting day en heb net een pm gestuurd.
Ik breng zelf 2 modellen mee.

Gr.
Philippe

Fullator
11 maart 2007, 13:30
Zijn er ook meer foto’s beschikbaar van de testshoot? Mijn model en ik willen alvast gaan bedenken wat wij gaan doen en welke kleding. Een beeld van de locatie helpt daarbij.

Foto van Dirk ziet er heel gaaf uit. (daar wil ik zeker een paar foto’s maken)

Bij 'Mensen en modellen' staan enkele foto's...

Leon

Nat
11 maart 2007, 18:18
Zijn er ook meer foto’s beschikbaar van de testshoot? Mijn model en ik willen alvast gaan bedenken wat wij gaan doen en welke kleding. Een beeld van de locatie helpt daarbij.

Foto van Dirk ziet er heel gaaf uit. (daar wil ik zeker een paar foto’s maken)

Tip : kijk eens op mijn site onder "events".

easygirl
11 maart 2007, 18:32
Wie wil er mijn peter of meter zijn? :D
Voor de eerste Mega SD van mij wil ik toch wel niet alleen in die kelders gaan rondlopen :p
Straks zie je daar iemand al schreeuwend het gebouw uitlopen :clown:

grtz Rosita

Schanske
11 maart 2007, 18:46
Voor mij is dit ook de eerste SD die ik mee doe.
Ik ben dus ook nog op zoek naar een peter/meter.
Dus als er iemand is die mij onder zijn hoede wil nemen... ;)

Greetings,
Schanske

easygirl
11 maart 2007, 20:32
Dus als er iemand is die mij onder zijn hoede wil nemen...

Of ons tweeën? :p

easygirl
13 maart 2007, 11:19
Is hier niemand meer???

Grtz

Nat
13 maart 2007, 12:33
Is hier niemand meer???

Grtz

Ik zou net hetzelfde denken. Niemand leest deze thread. 3 reageren op mijn oproep. Niemand reageert op mijn link. :green:

linda16093
13 maart 2007, 15:27
Wie wil er mijn peter of meter zijn? :D
Voor de eerste Mega SD van mij wil ik toch wel niet alleen in die kelders gaan rondlopen :p
Straks zie je daar iemand al schreeuwend het gebouw uitlopen :clown:

grtz Rosita

allé, toch geen schrik van spinnen zeker:D
Ik heb nog nooit een SD meegemaakt waar iemand alleen rondloopt;) maar als het U gerust stelt wil ik wel mémé zijn (gezien mijn leeftijd nog toepasselijk ook), ik ga toch enkel voor de gebouwen vermits er al meer dan genoeg amateurs zijn voor het modellen gedeelte:)
groetjes linda16093

JePe
13 maart 2007, 17:45
Is hier niemand meer???

Grtz


allé, toch geen schrik van spinnen zeker:D
Ik heb nog nooit een SD meegemaakt waar iemand alleen rondloopt;) maar als het U gerust stelt wil ik wel mémé zijn (gezien mijn leeftijd nog toepasselijk ook), ik ga toch enkel voor de gebouwen vermits er al meer dan genoeg amateurs zijn voor het modellen gedeelte:)
groetjes linda16093

Modellen is ook niet mijn hoofdbedoeling maar wel het sfeertje vastleggen van site. We zullen zeker niet de enige zijn. Natuurlijk als er een konijn voor mijn lens komt, dan schiet ik erop :D

We zullen er een mini-SD van maken in deze Reuze-SD ;)
Wel broodkruimels meebrengen zodat we de weg terug vinden.

Fullator
13 maart 2007, 18:36
Is hier niemand meer???

Grtz

We volgen nog, hoor. Maar momenteel erg druk met het opstellen van het modellenblad.

Mr. White
13 maart 2007, 20:17
Ik heb net de overschrijving volbracht en een bijhorende pm gestuurd.

Ik heb echter wel nog een aantal vraagjes:
Ik ben wat dergelijke shoots betreft een absolute beginner ;)
Ook de modellen die meekomen hebben op dit vlak niet erg veel ervaring.

- Is het de bedoeling dat mijn modellen ook door andere mensen worden gefotografeerd?
- Welk materiaal wordt er zoal meegebracht buiten de camera? Flitsers? Belichting? Is dit noodzakelijk voor een dergelijke locatie want heb dit zelf niet in mijn bezit.
- Zijn er nog bepaalde tips waar ik alvast rekening mee kan houden?

Groetjes,

Philippe

EAS007
13 maart 2007, 22:47
Ikzelf zal die dag er spijtig genoeg niet kunnen bij zijn.
Want er waren nog heel wat locaties die ik graag had aangedaan.

Op dergelijke shoots is het normaal de gewoonte dat modellen door iedereen kunnen gefotografeerd worden.
Wel af te spreken met de organisatoren (Fullator).
Voordeel is dat jij ook al eens een ander model kan fotograferen.
Nadeel dat een ander fotograaf (die soms geen model meebracht!) plots met jou model blijkt aan de haal te gaan :( , maar dan zoek je gewoo neen ander.:D

Benodigdheden : statief, gewone flitser (studioflitsers zijn er niet nodig).
én reflexiescherm.
Ikzelf heb zelfs gefotografeerd zonder flitser. Heb geprobeerd puur met bestaand licht te werken en 200 ISO. Wat die dag eigenlijk te krap was en dus op sommige foto's een onscherpte bij het model gaf. Spijtig, maar dat weet ik ook weer. Dus toch maar tijdig wat hogere ISOwaarden instellen en er de korrel bijnemen.

Als je met 2 fotografen werkt en afwisselend het reflexiescherm bedient, kom je al ver.

Probeer ook zelf origineel te zijn en niet te teren op ideeen van anderen. Zelf een foto uitdenken geeft meer voldoening dan een foto te maken van de regie van een andere fotograaf. Denk dat dat op dergelijke massashoots heel belangrijk is.

Succes aan allen die er wél bij zullen zijn!

http://www.free4up.com/view.axd?fn=090094133023000.JPG (http://www.free4up.com/ShowImage.aspx?fn=090094133023000.JPG)


Groetjes,
Hoop veel foto's erna op dit forum terug te zien.
Dirk

easygirl
14 maart 2007, 14:46
allé, toch geen schrik van spinnen zeker

Nee, van spinnen niet, maar wel van die donkere keldergangen :D
En als er dan een deur kraakt ofzo :clown:

Cool, dan voeg ik me bij jou Linda......ik zal wel zien hoe alles zijn beloop gaat.
Nu nog gewoon weten hoe ik je diene dag herken :rolleyes:

grtz Rosita

linda16093
14 maart 2007, 18:03
'k zal het u makkelijk maken Rosita:p
http://forum.belgiumdigital.com/showthread.php?t=142924
post 73

PS: m'n haar zal wel een stuk korter zijn, morgen gaat de schaar erin:cool:
groeten linda

easygirl
14 maart 2007, 18:41
OK, dank je wel Linda......enne, niet te kort knippen he morgen :p

Rosita

y0ze
14 maart 2007, 21:39
Nee, van spinnen niet, maar wel van die donkere keldergangen :D
En als er dan een deur kraakt ofzo :clown:


Ik zie op je flickr dat je er al eens geweest bent... maar ik zal een extra zaklamp meenemen :P

fotograaf jacobs
14 maart 2007, 22:13
zet mij erbij waarschijnlijk kom ik met 2 modellen :G

linda16093
15 maart 2007, 13:55
Modellen is ook niet mijn hoofdbedoeling maar wel het sfeertje vastleggen van site. We zullen zeker niet de enige zijn. Natuurlijk als er een konijn voor mijn lens komt, dan schiet ik erop :D

We zullen er een mini-SD van maken in deze Reuze-SD ;)
Wel broodkruimels meebrengen zodat we de weg terug vinden.

dan bombardeer ik U nu tot de pépé van de bende:D

easygirl
15 maart 2007, 17:06
Ik zie op je flickr dat je er al eens geweest bent... maar ik zal een extra zaklamp meenemen :P

Ja, maar ik was toen niet alleen :clown:

Fullator
19 maart 2007, 12:30
Vanaf heden wordt het hoofdbericht dagelijks up to date gebracht. U kan daar de organisatie volgen en eventuele commentaren leveren.

Eline
20 maart 2007, 12:34
Foutje in de beginpost, het is identificeren en niet identifiëren.

Ik heb er zin in!

merces
21 maart 2007, 05:43
even dit ter aanvulling.

zo te zien zijn er niet overdreven veel modellen.
ikzelf ben ingeschreven als merces + partner.
mijn partner wil niet in het lijstje staan als model. ze heeft nog nooit voor de lens gestaan.
ze zal vooral model staan voor mij, maar heeft er geen probleem mee dat iemand anders ook ne keer wat foto's neemt.
dus ja, we kunnen er een half model bijtellen of zo, hehe.

greetings

Fotofolio
21 maart 2007, 08:03
@ Merces

Laureline en ik gaan ook enkel met elkaar shooten. Dit was van het begin (bij inschrijving) uitdrukkelijk onze afspraak. De reeks die ik wil neerzetten in MHA is ook niet afgewerkt in 2uur en werken onder tijdsdruk doen we niet.

Het is wel tof dat andere BD'ers gekeken hebben voor meerdere modellen die in een pool beschikbaar zullen zijn voor andere BD'ers. Iedere deelnemer die zelf géén model heeft kunnen vastleggen (meebrengen) weet op voorhand dat het aanschuiven zal zijn met een beperkte tijd per model. Ondertussen is deze SD al lang openbaar gemaakt en heeft iedereen voldoende tijd gekregen om alsnog een model te contacteren, er staan letterlijk 100den meisjes op diverse modellen portalen in België te springen om een shoot te doen in die locatie.

Wij kijken er alvast naar uit :G

tijgerhaai
21 maart 2007, 18:14
De visa is met mijn model mee, of ze ook andere modellen wil op maken weet ik niet. Model heeft haar geboekt.

Arousal
21 maart 2007, 18:23
Deze SD is mij door een andere BD'er aangeraden als een toffe gelegenheid om eens een modelshoot op locatie te doen. Nu blijken die modellen zowat witte truffels te zijn :confused: Tja, ik kom maar eens kijken en we zien wel. Mijn modellen zijn ondertussen niet actief meer ;)

Ik vraag me dan wel een beetje af waarom ik de waarborg moest storten ;)

Fotofolio
21 maart 2007, 20:14
Nu blijken die modellen zowat witte truffels te zijn :confused: [/QUOTE]

Wat zijn witte truffels ?

Arousal
21 maart 2007, 20:17
Nu blijken die modellen zowat witte truffels te zijn :confused:

Wat zijn witte truffels ?[/QUOTE]

Wel redelijk zeldzaam en zeker niet voor iedereen weggelegd ;)
Worden vooral in Italië in de streek van Piêmonte gevonden en zijn een dure delicatesse, begrijp je nu het verband :cool:

Fotofolio
21 maart 2007, 21:04
Ja nu begrijp ik waar je heen wil.

Maar zoals ik reeds eerder gepost heb, ik heb bij onze inschrijving er duidelijk erop gewezen (aan de organisator) dat we aan deze SD deelnemen om er samen voor een laatste keer te kunnen shooten. We gingen sowieso een shoot in MHA doen maar omdat het voor deze keer "met toestemming" kan maken we gebruik van deze kans (waarvoor dank).

Er is mij nergens medegedeeld bij inschrijving dat een model beschikbaar moet zijn voor iedere aanwezige fotograaf en uit respect voor de mening van het model kan ik of anderen niet eisen dat ze dit wel doet.

Ik heb ook € 20 waarborg gestort alhoewel ik een goede band heb met het model en zij er 100% zeker van is dat ze haar foto's op cd zal krijgen. (Het is niet de eerste keer dat ik met haar werk).

Ik zal ook die dag géén andere modellen shooten en volgens andere BD'ers zijn er ook fotografen die enkel intresse hebben in het gebouw.

Maar nogmaals, ik begrijp wat je wil zeggen, er zijn nu 41 modellen en 70 fotografen. Als er 6 modellen zijn die niet "wensen" te werken met andere fotografen wil dit zeggen dat er nog 35 modellen beschikbaar zijn voor 64 fotografen (waarvan er een deel zelfs enkel urban zal doen), dat is volgens mij nog steeds een goed aantal om in een "pool" voldoende shoottijd te krijgen.

We zien wel, uit de PDF van Fullator blijkt dat er alvast goede modellen aanwezig zullen zijn.

Graag wou ik aan de organisator ook vragen om de model release op voorhand te kunnen inkijken, dit op vraag van mijn model.

Fullator
22 maart 2007, 02:02
Ja nu begrijp ik waar je heen wil.


Graag wou ik aan de organisator ook vragen om de model release op voorhand te kunnen inkijken, dit op vraag van mijn model.

Als je alleen met je eigen model werkt, heeft het ondertekenen van een collectieve release weinig zin. Je werkt dan beter met het bestaande contract of release dat je al met je model hebt.

Momenteel werken we nog aan een release form die niet te beperkend is voor alle partijen. Morgenavond wordt die besproken en nog enkele andere zaken vastgelegd. We willen die met alle genoegen publiceren.

Fotofolio
22 maart 2007, 06:49
Als je alleen met je eigen model werkt, heeft het ondertekenen van een collectieve release weinig zin. Je werkt dan beter met het bestaande contract of release dat je al met je model hebt.

Idd. dat is een goed voorstel. Het bespaart jullie adminstratie. Voor de modellen die op TFC basis werken met verschillende fotografen is dit natuurlijk een handig gegeven.

witam77
22 maart 2007, 07:07
Ja nu begrijp ik waar je heen wil.

Maar zoals ik reeds eerder gepost heb, ik heb bij onze inschrijving er duidelijk erop gewezen (aan de organisator) dat we aan deze SD deelnemen om er samen voor een laatste keer te kunnen shooten. We gingen sowieso een shoot in MHA doen maar omdat het voor deze keer "met toestemming" kan maken we gebruik van deze kans (waarvoor dank).

Er is mij nergens medegedeeld bij inschrijving dat een model beschikbaar moet zijn voor iedere aanwezige fotograaf en uit respect voor de mening van het model kan ik of anderen niet eisen dat ze dit wel doet.

Ik heb ook € 20 waarborg gestort alhoewel ik een goede band heb met het model en zij er 100% zeker van is dat ze haar foto's op cd zal krijgen. (Het is niet de eerste keer dat ik met haar werk).

Ik zal ook die dag géén andere modellen shooten en volgens andere BD'ers zijn er ook fotografen die enkel intresse hebben in het gebouw.

Maar nogmaals, ik begrijp wat je wil zeggen, er zijn nu 41 modellen en 70 fotografen. Als er 6 modellen zijn die niet "wensen" te werken met andere fotografen wil dit zeggen dat er nog 35 modellen beschikbaar zijn voor 64 fotografen (waarvan er een deel zelfs enkel urban zal doen), dat is volgens mij nog steeds een goed aantal om in een "pool" voldoende shoottijd te krijgen.

We zien wel, uit de PDF van Fullator blijkt dat er alvast goede modellen aanwezig zullen zijn.

Graag wou ik aan de organisator ook vragen om de model release op voorhand te kunnen inkijken, dit op vraag van mijn model.

Ook mijn model zal uitsluitend bij mij werken. We hebben dat zo afgesproken (lang voor dit besproken werd hier). Het is haar eerste keer en dat wil ze enkel doen met iemand die ze kent. Dus er blijven nog 34 over voor 63 fotograven.

zunoel
22 maart 2007, 07:15
Een deel van het Militair Hospitaal zal wel afgesloten worden, ik ga daar een privé urbanshoot doen.
Er blijft nog we een deel over voor jullie.
:clown: :clown: :clown: :clown: :clown: :clown:

Arousal
22 maart 2007, 15:50
Een deel van het Militair Hospitaal zal wel afgesloten worden, ik ga daar een privé urbanshoot doen.
Er blijft nog we een deel over voor jullie.
:clown: :clown: :clown: :clown: :clown: :clown:

Hopelijk is dat dan niet mijn deel want dan zitten we met een probleem :(

y0ze
22 maart 2007, 16:22
Het lijkt me verstandig dat bepaalde plaatsen (kapel bv) ook een bepaalde tijd model-vrij gehouden wordt voor de "urban" fotograaf.

Maar dat zal allemaal wel goedkomen.

Fotofolio en witam77 zijn trouwens mijn modellen :P dus wel julie nette kleren aan he ;)

witam77
22 maart 2007, 21:59
Het lijkt me verstandig dat bepaalde plaatsen (kapel bv) ook een bepaalde tijd model-vrij gehouden wordt voor de "urban" fotograaf.

Maar dat zal allemaal wel goedkomen.

Fotofolio en witam77 zijn trouwens mijn modellen :P dus wel julie nette kleren aan he ;)


Hahaha.. en ik dacht nu eindelijk eens met versleten (maar zeer comfortabele) kledij te komen.. Al die verplichtingen toch.. ;) :D

Fotofolio
23 maart 2007, 13:48
Fotofolio en witam77 zijn trouwens mijn modellen :P dus wel julie nette kleren aan he ;)

Jij bent al eens mijn model geweest, dus is het inderdaad nu mijn beurt :D

ksaelen
23 maart 2007, 17:02
Ik heb deze week overlegd met mijn foto-buddy en onze modellen. En we zijn tot de slot som gekomen dat wij er ook voor kiezen om alleen met ons groepje het MHA in te trekken. Ik had dat trouwens bij de inschrijving ook al vermeld.

Wel willen we de organisatoren niet helemaal de rug toe keren. We zijn ze dankbaar dat ze het voor elkaar gekregen hebben om te gaan shooten in het MHA. Dus we gaan wel iets terug doen: we nemen nog 2 extra fotografen (Lohad en Sallypaparazzi) mee die ingeschreven zijn maar geen modellen hebben.


Kris.

Arousal
23 maart 2007, 17:05
Ik heb deze week overlegd met mijn foto-buddy en onze modellen. En we zijn tot de slot som gekomen dat wij er ook voor kiezen om alleen met ons groepje het MHA in te trekken. Ik had dat trouwens bij de inschrijving ook al vermeld.

Wel willen we de organisatoren niet helemaal de rug toe keren. We zijn ze dankbaar dat ze het voor elkaar gekregen hebben om te gaan shooten in het MHA. Dus we gaan wel iets terug doen: we nemen nog 2 extra fotografen (Lohad en Sallypaparazzi) mee die ingeschreven zijn maar geen modellen hebben.


Kris.

En hoeveel modellen moeten we dus weer van de 35 aftrekken ?

ksaelen
23 maart 2007, 17:14
En hoeveel modellen moeten we dus weer van de 35 aftrekken ?
2, Jezzz en Shirley.

Maar als ik goed gerekend heb, is er niks aan de hand: 70 fotografen/36 modellen = 2 fotografen per model. Ons groepje = 2 modellen + 2 fotografen + Lohad + Sally. Dan klopt de rekening.

Eline
23 maart 2007, 18:18
Even ter informatie, ik maak alleen foto's van het complex zelf, dus niet van modellen...

Eline
23 maart 2007, 20:21
Ben ik de enige die het heel raar vind dat er mensen zijn die "delen sluiten voor een prive shoot". Alles moet gewoon toegankelijk zijn voor iedereen. Ik kom om mooie plaatjes van het gebouw te schieten, en zou het dan ook ontzettend jammer vinden als bepaalde delen niet voor mij toegankelijk zijn. Hoe zit dit? Betalen er leden méér ofzo?

Fullator
23 maart 2007, 20:44
Ben ik de enige die het heel raar vind dat er mensen zijn die "delen sluiten voor een prive shoot". Alles moet gewoon toegankelijk zijn voor iedereen. Ik kom om mooie plaatjes van het gebouw te schieten, en zou het dan ook ontzettend jammer vinden als bepaalde delen niet voor mij toegankelijk zijn. Hoe zit dit? Betalen er leden méér ofzo?

Ik dacht het niet. Wat mij betreft was het een boutade. Alles staat dus open voor iedereen.

Al heb ik er niets op tegen dat er iemand me zou betalen :D, want totnutoe kost het me alleen veel geld.

Eline
23 maart 2007, 21:03
Mooi, dan kan ik dus gaan en staan waar ik wil. ;) Anders word het alsnog een "echt" urbex tripje, ongezien naar binnen glippen, haha.

En dat verdien je eigenlijk ook fullator, geweldig georganiseerd. :)

Arousal
24 maart 2007, 08:32
Mooi, dan kan ik dus gaan en staan waar ik wil. ;) Anders word het alsnog een "echt" urbex tripje, ongezien naar binnen glippen, haha.

En dat verdien je eigenlijk ook fullator, geweldig georganiseerd. :)

Dat modellen privéshoots doen, daar kan je moeilijk iets tegen hebben... maar als ze nu ook nog eigendom gaan inpalmen, dat zou toch iets teveel van het goede zijn dacht ik :D

y0ze
24 maart 2007, 10:37
Even ter informatie, ik maak alleen foto's van het complex zelf, dus niet van modellen...

Ik ook, en volgens mij meerdere met ons, dus er zullen echt wel modellen genoeg zijn.

linda16093
24 maart 2007, 11:01
Ik dacht het niet. Wat mij betreft was het een boutade. Alles staat dus open voor iedereen.

Al heb ik er niets op tegen dat er iemand me zou betalen :D, want totnutoe kost het me alleen veel geld.

met de klak rondgaan om de kosten te dekken hé;)

easygirl
24 maart 2007, 11:09
Ik ben benieuwd :cool:

R.

Mr. White
24 maart 2007, 12:43
Van mij mag er best een soort "collectebus" aanwezig zijn voor de inspanningen van de organisatoren te belonen. Lijkt me zeker geen slecht idee.
Denk dat hier reeds ongelooflijk veel werk ingestoken is.

Gr. Philippe

otof
24 maart 2007, 16:50
Van mij mag er best een soort "collectebus" aanwezig zijn voor de inspanningen van de organisatoren te belonen. Lijkt me zeker geen slecht idee.
Denk dat hier reeds ongelooflijk veel werk ingestoken is.

Gr. Philippe

Sluit me hier bij aan. Mag voor mij zelfs een bepaald minimumbedrag zijn zodat de organisatoren er hun gemaakte onkosten mee kunnen betalen.

grt, otof

stengil
25 maart 2007, 17:12
In den beginnen werden er parkeerplaatsen binnen het domein voorzien, is dit nog steeds mogelijk? Ingang langs Lange Leemstraat of Boomgaardstraat?
Laat ons verder op een mooie 'zonnige' dag wensen dat is voor ieder leuk.
Alvast bedankt voor het mooie initatief. :G

komjewok
25 maart 2007, 20:12
Daar ik geen weet heb van waar het domein zich ergens bevind :clown: ( nu geen nood, mijn gps wel ;) ) had ik graag geweten, ligt de route langs drukke verkeersknooppunten in het stad, kwestie van een beetje rekening te kunnen houden met files enz.....om op tijd daar te zijn.
thx

Fullator
25 maart 2007, 23:51
Daar ik geen weet heb van waar het domein zich ergens bevind :clown: ( nu geen nood, mijn gps wel ;) ) had ik graag geweten, ligt de route langs drukke verkeersknooppunten in het stad, kwestie van een beetje rekening te kunnen houden met files enz.....om op tijd daar te zijn.
thx

De Marialei ligt op het einde van de Boomgaardstraat, een oud gedeelte van Berchem. De ingang is niet langs de Boomgaardstraat, maar wel aan het andere einde van de Marialei, die volledig langs het hospitaal loopt.

Opgepast: Marialei is enkele richting en je kan ze niet inrijden als je uit de Boomgaardstraat komt.

stengil
26 maart 2007, 19:49
In den beginnen werden er parkeerplaatsen binnen het domein voorzien, is dit nog steeds mogelijk ??? :(
Handing om materiaal en statief dat je niet onmiddelijk nodig hebt in auto te laten liggen :)

Sorry , was te snel had je eerste blad niet gelezen

seppuku
26 maart 2007, 21:38
Tot mijn grote spijt moet ik meedelen dat mijn model zonet heeft laten weten dat ze er zaterdag niet bij zal kunnen zijn.

Als de verhouding fotografen/modellen uit evenwicht dreigt te raken, zal ik me louter op de gebouwen toeleggen.


seppuku.


P.S. Bovenstaande werd ook via email gemeld aan Fullator.

Sallypaparazzi
27 maart 2007, 10:30
Is er hier toevallig emand die voorbij Stekene moe rijden?

Grtz
<<Sallypaparazzi>>

seppuku
27 maart 2007, 11:12
Is er hier toevallig emand die voorbij Stekene moe rijden?

Grtz
<<Sallypaparazzi>>Als Stekene ergens in de buurt van de autosnelweg Kortrijk-Gent-Antwerpen (E17) ligt, wil ik daar wel passeren.

Ik blijf wel eten 's avonds.


seppuku.

sugar
27 maart 2007, 18:57
Mensen uit Regio Hageland die ook blijven eten 's avonds kunnen altijd met mij meerijden...

kazan
27 maart 2007, 19:19
ik wil wel iemand meenemen van regio Hasselt
Dat is mijn bijdrage aan de vermindering van de kleine stofdeeltjes ;)
maar ik blijf niet voor het avondmaal

groetjes

jansegers ivo
28 maart 2007, 06:53
Sorry mannen.. Gsm is een privee gsm.. dus iederéén op tijd om 10.15.. de rest staat voor de poort.

Voor mij blijft het ook een hobby met als bedoeling een fotoke te maken..

mvg ivo

Sallypaparazzi
28 maart 2007, 11:54
Om hoe laat zou alles gedaan zijn en zouden wij gaan eten?
T'is omdat ik om 9u naar een feestje moet.

Grtz
<<Sallypaparazzi>>

Nat
28 maart 2007, 15:05
Om hoe laat zou alles gedaan zijn en zouden wij gaan eten?
T'is omdat ik om 9u naar een feestje moet.

Grtz
<<Sallypaparazzi>>

Ik ga je brengen en ineens met mijn 3 modellen meefeesten :D
Ik denk dat 21u00 mogelijk moet zijn.

Mr. White
28 maart 2007, 16:05
In verband met de modellen... In principe zou ik er ook met hen op uit getrokken zijn. Ik zou vooral willen werken aan een opdracht voor de fotografieopleiding.
Ik heb voorlopig iets in mijn hoofd met mensen die wat meegemaakt hebben en nu nog steeds in dat ziekenhuis ronddwalen :rolleyes:
Uiteraard ben ik er nog niet geweest en moet dus ook nog afwachten wat er te zien zal zijn.
Nu denk ik wel niet dat die twee meisjes (mijn vriendin en een vriendin) er iets op tegen hebben om daarbuiten nog eens voor een andere camera te staan. (We zijn gemakkelijke mensen :p )
Ze hebben echter verder geen modellenervaring.
Er mag trouwens ook iemand anders met ons doorheen het terrein hossen :D
Er vallen dus niet echt modellen weg ;) ... maar misschien kan er wel rekening mee gehouden worden.
Aan de andere kant heb ik ook wel de indruk dat er echt een hoop mensen echt enkel voor de gebouwen komen?

Gr. Philippe

mir
28 maart 2007, 19:57
Ik lees dat hier meer en meer modellen zijn die enkel met hun fotograaf willen werken.Ik vind dit spijtig,als je deelneemd aan een groeps modellen shoot weet je toch dat je er niet alleen zal zijn met je fotograaf?
Het is voor mij de eerste keer dat ik aan zo een project deel neem,hoe gaan wij weten welke modellen liever niet door andere fotografen gaan 'getrokken' worden ?En hoe kan je dit in de praktijk realiseren?

mir

y0ze
28 maart 2007, 21:32
@ Mr White... klinkt cool. Beetje ghost foto's bedoel je? Volgens mij leent de omgeving zich daar zeker voor.

Zou lekker creatief zijn met visagie dan. Eigenlijk moet je van die ehbo visagisten hebben die lekkere wonden kunnen namaken.

Arousal
28 maart 2007, 21:34
@ Mr White... klinkt cool. Beetje ghost foto's bedoel je? Volgens mij leent de omgeving zich daar zeker voor.

Zou lekker creatief zijn met visagie dan. Eigenlijk moet je van die ehbo visagisten hebben die lekkere wonden kunnen namaken.

Dit is een militair ziekenhuis, de enige geesten die daar nog ronddolen zijn die van miliciens met een stuk in hun ****** :p

Fotofolio
28 maart 2007, 21:44
Modellen zijn nog steeds mensen en door hun aan te spreken zal je al snel weten of ze met je willen werken of niet. Je bent als fotograaf die dag in een luxe positie omdat je "zomaar" x-aantal modellen ter beschikking hebt.

Ik snap de redenering van mensen die géén ervaring hebben met modellen, maar hou er rekening mee dat er meer nodig is dan "hey, gaan we shooten". Als ik contact leg met een model gebeurd dit meestal 1 maand voor de shoot. We spreken onderling af welke reeks we zullen neerzetten.
Hou er ook rekening mee dat je op 1 uurtje echt niet veel kan bereiken, vele "ervaren" modelfotografen zullen kunnen bevestigen dat het eerste uurtje van een shoot een verloren uur is omdat beide partijen elkaar moeten "verkennen" (tenzij je met een model werkt die je kent).

Naast het technisch shooten is er ook een andere zijde, je moet het model sturen ... je moet haar in een zeker pose/sfeer praten ... soms klikt dit (meestal), soms niet.
Verwacht ook niet van een model dat zij haar ding zal doen (poseren) en dat jij enkel hoeft in te zitten met de technische kant. De meeste modellen verwachten dat je hun aanwijzingen zal geven. En aangezien velen druk bezig zullen zijn met hun instellingen zal het model in een dood moment belanden, probeer dit te voorkomen! Modellen zijn (meestal) niet zelf bezig als fotograaf en kennen bitterweinig van instellingen, voor hun is dit saai en als ze 1minuut moeten wachten tot dat jij als fotograaf je instellingen goed hebt is dit soms genoeg om te twijfelen aan jou kunnen.

Dus als je alles op een rijtje zet is het dan ook meer dan normaal dat sommigen zullen verkiezen met een vast model te werken, ik neem deel aan deze SD omdat mijn ding wil doen samen met mijn model waarmee ik reeds alles doorgenomen heb. Ik neem niet deel om "iets" bij te leren (modelfotografie) of om er 6 modellen te shooten. Mijn sfeer ligt vast, de kledij is gekozen en mijn model heeft ervoor gekozen om die dag met mij aleen te werken. Ik heb het reeds eerder geschreven, er is nooit, vanuit de organisatie, een voorwaarde gesteld dat de modellen met iedereen moeten werken.

Een hele resum ;)

alainD
28 maart 2007, 21:53
Om een idee te krijgen van het domein kun je bij maps google (http://maps.google.com/) eens "marialei 2018 Antwerpen" intypen en een combinatie van kaart en satelliet (beide) nemen en dan maar vergroten...

Alain

TedereTijger
29 maart 2007, 08:02
Om een idee te krijgen van het domein kun je bij maps google (http://maps.google.com/) eens "marialei 2018 Antwerpen" intypen en een combinatie van kaart en satelliet (beide) nemen en dan maar vergroten...
Alain

Interessant, maareuh...... Google mag toch eens 'n deftigere lens nemen hoor, al die CA ! :clown: :D

linda16093
29 maart 2007, 08:07
het militair hospitaal heeft een eigen website waarop ook een plan van de gebouwen is weergegeven

Nat
29 maart 2007, 09:13
even helpen :
http://i5.tinypic.com/44hg5fr.jpg

photogRAF
29 maart 2007, 11:12
het militair hospitaal heeft een eigen website waarop ook een plan van de gebouwen is weergegeven

Even gegoogled, http://www.mha.be/index.html
Met dank aan Linda voor de tip. En tot zaterdag.

Fullator
29 maart 2007, 15:45
In verband met de modellen... In principe zou ik er ook met hen op uit getrokken zijn. Ik zou vooral willen werken aan een opdracht voor de fotografieopleiding.

Aan de andere kant heb ik ook wel de indruk dat er echt een hoop mensen echt enkel voor de gebouwen komen?

Gr. Philippe

Er zijn 6 urban shooting fotografen bij de 70 aanmelders.

Fullator
29 maart 2007, 15:47
het militair hospitaal heeft een eigen website waarop ook een plan van de gebouwen is weergegeven

Er zit een uitgebreid plan in de documentatiemap die iedereen ontvangt.

easygirl
29 maart 2007, 15:48
Dan ben ik in de minderheid :D

Linda, mij niet verliezen he :-)


R.

Sallypaparazzi
29 maart 2007, 20:21
Er zit een uitgebreid plan in de documentatiemap die iedereen ontvangt.

Wow,fullator,je hebt blijkbaar goed je best gedaan :G

jansegers ivo
30 maart 2007, 06:59
Hoi mannen en vrouwen breng wat klein geld mee..Nee NIETvoor de parkeermeter te vullen in Antwerpen. Want we hebben een privé parking vlak voor het terrein!! :D
Maar voor onze collectebus een beetje te spijzen. De documentatie mapjes zijn een beetje groot uit gevallen ,en blijkbaar hadden ze op mijn werk het niet echt begrepen dat dit voor een goed doel was. :B . O ja.. kan er iemand zorgen voor een beetje zon morgen. De weerman hebben we nog niet omgekocht.!!!:eek:
Nog één keer slapen(brrrr) en het is zover.:clown:

ivo

merces
30 maart 2007, 07:28
zo een dag in elkaar steken moet veel werk zijn, en zal inderdaad ook wel kosten met zich meebrengen.
en we MOGEN er bij zijn

dus hierbij wil ik al laten weten dat de 20 euro waarborg die ik gestort heb, die mogen jullie houden om de kosten wat te dekken.

mischien breng ik nog een paar anderen op het idee :D :D

p.s. : de zon regelen kan ik niet :(

linda16093
30 maart 2007, 08:05
Dan ben ik in de minderheid :D

Linda, mij niet verliezen he :-)


R.

neenee en ge moet gene schrik hebben er zullen wel nog een paar pepe's meekomen ook:clown:

Arousal
30 maart 2007, 08:18
Modellen zijn nog steeds mensen en door hun aan te spreken zal je al snel weten of ze met je willen werken of niet. Je bent als fotograaf die dag in een luxe positie omdat je "zomaar" x-aantal modellen ter beschikking hebt.

Ik snap de redenering van mensen die géén ervaring hebben met modellen, maar hou er rekening mee dat er meer nodig is dan "hey, gaan we shooten". Als ik contact leg met een model gebeurd dit meestal 1 maand voor de shoot. We spreken onderling af welke reeks we zullen neerzetten.
Hou er ook rekening mee dat je op 1 uurtje echt niet veel kan bereiken, vele "ervaren" modelfotografen zullen kunnen bevestigen dat het eerste uurtje van een shoot een verloren uur is omdat beide partijen elkaar moeten "verkennen" (tenzij je met een model werkt die je kent).

Naast het technisch shooten is er ook een andere zijde, je moet het model sturen ... je moet haar in een zeker pose/sfeer praten ... soms klikt dit (meestal), soms niet.
Verwacht ook niet van een model dat zij haar ding zal doen (poseren) en dat jij enkel hoeft in te zitten met de technische kant. De meeste modellen verwachten dat je hun aanwijzingen zal geven. En aangezien velen druk bezig zullen zijn met hun instellingen zal het model in een dood moment belanden, probeer dit te voorkomen! Modellen zijn (meestal) niet zelf bezig als fotograaf en kennen bitterweinig van instellingen, voor hun is dit saai en als ze 1minuut moeten wachten tot dat jij als fotograaf je instellingen goed hebt is dit soms genoeg om te twijfelen aan jou kunnen.

Dus als je alles op een rijtje zet is het dan ook meer dan normaal dat sommigen zullen verkiezen met een vast model te werken, ik neem deel aan deze SD omdat mijn ding wil doen samen met mijn model waarmee ik reeds alles doorgenomen heb. Ik neem niet deel om "iets" bij te leren (modelfotografie) of om er 6 modellen te shooten. Mijn sfeer ligt vast, de kledij is gekozen en mijn model heeft ervoor gekozen om die dag met mij aleen te werken. Ik heb het reeds eerder geschreven, er is nooit, vanuit de organisatie, een voorwaarde gesteld dat de modellen met iedereen moeten werken.

Een hele resum ;)

Wat je hier neerschrijft is op zich een waarheid als een koe :G
Maar dat neemt niet weg dat het ij als debutant op een dergelijke SD anders is uitgelegd. Om het kort te houden komt het er op neer dat ik verwacht dat er ons de kans geboden wordt om modellen te shooten. Ik weet ook heel goed dat zo'n megashoot niet te vergelijken valt met een privéshoot hé ;)

Maar je moet ook begrijpen als er plots post's komen in de trand van "dit model werkt alleen voor mij" en "mijn modellen ook", tja dan mag je toch wat paniekerige teleurstelling verwachten hé.

Ik ga het hier bij laten, anders gaat iedereen mij morgen "vies" bekijken :p :G :D

Grtz.

Fotofolio
30 maart 2007, 08:38
zo een dag in elkaar steken moet veel werk zijn, en zal inderdaad ook wel kosten met zich meebrengen.
en we MOGEN er bij zijn

dus hierbij wil ik al laten weten dat de 20 euro waarborg die ik gestort heb, die mogen jullie houden om de kosten wat te dekken.Ik volg, mijn waarborg gaat ook naar de onkosten/organisatie :G

Fotofolio
30 maart 2007, 08:42
Om het kort te houden komt het er op neer dat ik verwacht dat er ons de kans geboden wordt om modellen te shooten..

Ewel als je niet de kans gekregen hebt om 4 modellen te shooten dan mag je mij als model gebruiken, ik ben slank en heb een "karakter"-kop :D :D :G :G

Ik begrijp je standpunt :G , deed dit al vanaf je eerste opmerking hierover ... en ik geloof er sterk in dat het aantal modellen / fotografen in evenwicht zal zijn.

jansegers ivo
30 maart 2007, 08:51
niet overdrijven ...met klein geld bedoel ik ook klein geld. je weet wel . zo van die blinkende munten!!:D . Zal leon vragen om een grote doos te zetten :G

Eukaryoot AB+
30 maart 2007, 10:48
Kan iemand hier het precieze adres eens geven om in de gps in te voeren?

Marialei (welk nummer?)
2000 Antwerpen of is het in een omliggende gemeente van Antwerpen met een andere postcode?

Alvast bedankt. :-)

ksaelen
30 maart 2007, 10:56
Kan iemand hier het precieze adres eens geven om in de gps in te voeren?

Marialei (welk nummer?)
2000 Antwerpen of is het in een omliggende gemeente van Antwerpen met een andere postcode?
GPS coordinaten: N51 12.109 E4 25.322

Ofwel vlakbij Marialei 49, Antwerpen.

linda16093
30 maart 2007, 13:23
Kan iemand hier het precieze adres eens geven om in de gps in te voeren?

Marialei (welk nummer?)
2000 Antwerpen of is het in een omliggende gemeente van Antwerpen met een andere postcode?

Alvast bedankt. :-)


Ligging

De site maakt onderdeel uit van de 19de eeuwse gordel tussen de Ring en de Leien en situeert zich aan de zuidoostkant van het District Antwerpen op wandelafstand van het station Berchem.

Vanquisher
30 maart 2007, 13:30
Komen er nog mensen met de trein vanuit Dendermonde of Mechelen? Ik kom in Berchem aan om 9h15. Misschien kunnen we ergens afspreken...

Edit: zijn er nog bepaalde spullen die we best meebrengen, buiten ons fotomateriaal? Ik dacht misschien aan een zaklamp ofzo...

linda16093
30 maart 2007, 15:41
Komen er nog mensen met de trein vanuit Dendermonde of Mechelen? Ik kom in Berchem aan om 9h15. Misschien kunnen we ergens afspreken...

Edit: zijn er nog bepaalde spullen die we best meebrengen, buiten ons fotomateriaal? Ik dacht misschien aan een zaklamp ofzo...

Bert,
Ik kom niet over Dendermonde maar wil wel op je wachten aan het station.
een zaklamp zal zeer nuttig zijn denk ik en misschien wat overlevingsmateriaal voor het geval ge om 5 uur niet aan de uitgang zijt:clown:

Vanquisher
30 maart 2007, 15:44
Ok Linda

we zullen elkaar in het station wel vinden zeker?

mir
30 maart 2007, 16:35
Het is me niet echt duidelijk waar de parkeerplaats is voorzien.Typ ik in mijn tomtom Marialei 49 antwerpen? :p

mir

easygirl
30 maart 2007, 17:10
Komen er nog mensen met de trein vanuit Dendermonde of Mechelen? Ik kom in Berchem aan om 9h15. Misschien kunnen we ergens afspreken...

Ik heb ook besloten met de trein van Leuven te komen voor het gemak, 'k heb geen GPS :D

Dus ik kom aan rond 9u22.

Linda, wacht je dan daar ook op mij?

Groetjes, Rosita

linda16093
30 maart 2007, 17:28
ok ik wacht op Bert en Rosita

easygirl
30 maart 2007, 17:35
Thanks :D
Ik kijk er al naar uit :p

..karen..
30 maart 2007, 17:38
Het is voor mij de eerste keer dat ik aan zo iets meedoen, ik kijk er enorm naar uit.
Hoop alleen dat de weergoden ons een beetje goed gezind zijn..

Tot morgen.

Mr. White
30 maart 2007, 17:44
Maar je moet ook begrijpen als er plots post's komen in de trand van "dit model werkt alleen voor mij" en "mijn modellen ook", tja dan mag je toch wat paniekerige teleurstelling verwachten hé.
Grtz.

Ook even reageren... mijn post hieromtrent was zeker niet negatief bedoeld.
Ik heb enkel iets in mijn hoofd waar ik rond wil werken en waarvoor ik mijn vriendin en vriendin als model wil "gebruiken". Maar ... zoals ik ook al zei: Ik ben er zeker van dat ze ook wel eens voor een andere lens willen staan hoor.
Ik veronderstel dus wel dat dat allemaal in orde komt.
Ben ook wel benieuwd en kijk er ook al naar uit.

Groeten en tot morgen (voor mijn eerste SD :eek: ),

Philippe

p.s.: ook die 20 euro van mij mag in de collectebus blijven.

Vanquisher
30 maart 2007, 17:48
Hoop alleen dat de weergoden ons een beetje goed gezind zijn..

ze geven voor morgen 16°C en eerst nevelig weer, met later wisselende bewolking en kans op buien. Zolang het bij die 'kans' blijft is het goed :)

komjewok
30 maart 2007, 18:41
Daar ik vier modellen meebreng en enkel mijn tijd daar wel zal kunnen aan gebruiken zeg ik : Stop mijn 20.00 euro waarborg maar in de collectebus;).
Vier terzelfde tijd is wat veel dus , ze ( de modellen ) staan graag voor andere BD's hun lens op voorwaarde dat ze achteraf, via mij , hun foto's ontvangen.

watertoren
30 maart 2007, 18:50
Komen er nog mensen met de trein vanuit Dendermonde of Mechelen? Ik kom in Berchem aan om 9h15. Misschien kunnen we ergens afspreken...

Edit: zijn er nog bepaalde spullen die we best meebrengen, buiten ons fotomateriaal? Ik dacht misschien aan een zaklamp ofzo...

Ik kom ook met de trein, vanuit Mechelen. Afspraak in tweede wagon in de trein van 9:03. Met ons fotomateriaal zullen we elkaar wel vinden zeker ;)

Vanquisher
30 maart 2007, 19:00
Ik kom ook met de trein, vanuit Mechelen. Afspraak in tweede wagon in de trein van 9:03. Met ons fotomateriaal zullen we elkaar wel vinden zeker ;)

Ok :G
Ik loop rond met een fototas van Minolta (terwijl ik met canon werk :) )

eliesje
30 maart 2007, 19:14
Ik wil ook gerust wachten aan het station. Ik ben dan wel niet met de trein, maar moet er toch passeren.

Groetjes,
Elisabeth

alainD
30 maart 2007, 19:39
Het is me niet echt duidelijk waar de parkeerplaats is voorzien.Typ ik in mijn tomtom Marialei 49 antwerpen? :p

mir

Er is kennelijk genoeg plaats op het domein vlak na de ingang.

alainD
30 maart 2007, 19:45
even helpen :
http://i5.tinypic.com/44hg5fr.jpg

Inderdaad, toch nog even vermelden dat er enkelrichtingstraten zijn. Je kan de Marialei enkel in via de Lamorinièrestraat en niet via de boomgaardstraat of Helenalei.

Voor de mensen die van de A12, E19 (Brussel) of afrit Berchem (grote steenweg) komen, draai je rechts in vlak na het Electrabel gebouw (met links het Albertpark) en bij een "knik" in de Lamorinièrestraat rechts af.

mir
30 maart 2007, 20:05
Bedankt alainD

De batterijen zijn opgeladen,nu nog alles in de fototas en zeker statief niet vergeten.
tot morgen!

mir

alainD
30 maart 2007, 20:38
...

Edit: zijn er nog bepaalde spullen die we best meebrengen, buiten ons fotomateriaal? Ik dacht misschien aan een zaklamp ofzo...

Het domein is bijna 8 Ha, gemakkelijke schoenen en kledij lijkt mij handig. Ook voor zorgen dat je je materiaal vlot kunt verplaatsen/meenemen.

De gebouwen staat meer dan 10 jaar leeg, waarvan de eerste zonder bewaking -> stoffig, vuil.

De poort gaat dicht, dus wat eten en drinken voor de 7 uur durende shoot... Maar er zouden wel eten en drinken geleverd worden om 13u (bestellen bij registratie).

easygirl
30 maart 2007, 20:43
De batterijen zijn opgeladen,nu nog alles in de fototas en zeker statief niet vergeten.

Nu dacht ik eens aan alles se, behalve mijn batterijen :rolleyes:

Nu nog kiezen welke lenzen ik ga meenemen :p


Ik kom ook met de trein, vanuit Mechelen. Afspraak in tweede wagon in de trein van 9:03. Met ons fotomateriaal zullen we elkaar wel vinden zeker

Ik zit ook op diene trein, dus 2e wagon.....kunnen we al dromen over de komende shots :-)


R.

Fotofolio
30 maart 2007, 21:07
Nu nog kiezen welke lenzen ik ga meenemen :p


Alles tussen 10 en 200mm is goed :G :D

easygirl
30 maart 2007, 21:16
Alles tussen 10 en 200mm is goed

Daar zit ik dus volledig in.....mijn sigma 10-20, 50mm 1.8 en de 18-200 VR + flitser niet vergeten :D

Tot morgen allemaal.

Rosita

komjewok
30 maart 2007, 22:07
juist één van mijn modellen ( fleur) afgemeld : ziek.:(

Nat
30 maart 2007, 22:47
Daar zit ik dus volledig in.....mijn sigma 10-20, 50mm 1.8 en de 18-200 VR + flitser niet vergeten :D

Tot morgen allemaal.

Rosita

Ik heb mijn breedhoek mee, de 12-24 van Tokina, mijn 28-75F2.8 Van Tamron en de 80-200F2.8. Ten minste, dat was de bedoeling. Tot ik mijn 85mmF1.8 vast had. Die kán ik niet thuislaten....
Nog wat batterijen aan het laden en zo. Enfin, ik ben er helemaal klaar voor. Gisteren gebeld met Fullator en vandaag met Ivo en gemaild/msn met de modellen. Morgen wordt schitterend. Ik voel het aan mijn botten ! :D

fotograaf jacobs
31 maart 2007, 00:36
ik ben er ook klaar voor:G
ik heb nog op tijd een vervangster gevonden gevonden mss met vriendin:rolleyes:

komjewok
31 maart 2007, 05:55
We zijn der mee weg,modellen ophalen , en richting Antw.
Tot sebiet hé.

Nat
31 maart 2007, 06:18
ik ben er ook klaar voor:G
ik heb nog op tijd een vervangster gevonden gevonden mss met vriendin:rolleyes:

Dan zal dat waarschijnlijk pech zjin voor U, want die zijn niet verzekerd....

Eukaryoot AB+
31 maart 2007, 06:23
Mijn €20 mag ook in die collectebus hoor.

(Heel late vraag, maar is er ergens nog een sympathieke peter/meter die mij+vriendin als aanhangsel zou willen? Diafragma, iso, sluitertijd, .. enz moeten allemaal niet meer uitgelegd worden, zoals een andere peter/meter in dit topic vreesde. Als ik de assertiviteit kan opbrengen, zal ik straks misschien eens enkele mensen irl aanporren ofzo.)

Fullator
31 maart 2007, 06:27
Mijn €20 mag ook in die collectebus hoor.

(Heel late vraag, maar is er ergens nog een sympathieke peter/meter die mij+vriendin als aanhangsel zou willen? Diafragma, iso, sluitertijd, .. enz moeten allemaal niet meer uitgelegd worden, zoals een andere peter/meter in dit topic vreesde. Als ik de assertiviteit kan opbrengen, zal ik straks misschien eens enkele mensen irl aanporren ofzo.)

Bedankt voor de gift.
Bij de briefing kan je SvenMichiels aanspreken: hij staat voor de relaties tussen modellen en fotografen, en zal je zeker kunnen helpen.

fotograaf jacobs
31 maart 2007, 06:33
hey leon
heb nog eentje gevonden met vriendin:G

DD
31 maart 2007, 06:45
Jullie zijn er allemaal klaar voor? Wel ik niet :(
Ik ben gisteren naar een concert geweest en plots deed mijn D70 het niet meer, error r09. Mijn spiegel wil niet meer naar beneden :(
Weet er iemand aan wat dit kan liegen???? Als dit niet opgelost raakt moet ik helaas forfait geven :( :(

seppuku
31 maart 2007, 06:54
Jullie zijn er allemaal klaar voor? Wel ik niet :(
Ik ben gisteren naar een concert geweest en plots deed mijn D70 het niet meer, error r09. Mijn spiegel wil niet meer naar beneden :(
Weet er iemand aan wat dit kan liegen???? Als dit niet opgelost raakt moet ik helaas forfait geven :( :(Heb ik al verschillende keren meegemaakt met mijn D70. Batterij eruit en terug in? Paar keer aan- en uitzetten? Paar keer achter elkaar op de ontspanknop drukken (met batterij erin en camera aan, uiteraard). Meestal moet je gewoon even aan de knopjes blijven prutsen en dan komt die spiegel zonder duidelijke reden terug naar beneden.

Ik hoop voor je dat het lukt...


seppuku.

DD
31 maart 2007, 06:56
probeer al de ganse nacht, het lukt helaas niet :( :( blijt blijt

y0ze
31 maart 2007, 07:23
Hoop dat je er wel bent, heb je geen analoge back-up? Is er geen fotograaf met een extra body te leen?

DD
31 maart 2007, 07:25
ik vertrek nu, desnoods de locatie met een compactje :D

photogRAF
31 maart 2007, 08:23
ik vertrek nu, desnoods de locatie met een compactje :D

Indien je wil ik vertrek nu en heb nog een analoge back up bij body F601 (maar niet veel film), als je wat film meepakt kan je hem lenen.

Rogier
31 maart 2007, 09:49
Indien je wil ik vertrek nu en heb nog een analoge back up bij body F601 (maar niet veel film), als je wat film meepakt kan je hem lenen.

Wat een kameraadschap:G :G :G , ik was er graag ook bij. Ik had naar mijn idee wel interresse getoond, maar door omstandigheden stond ik niet op de lijst :o Maar ik ben wel benieuwd naar alle resultaten.

DD
31 maart 2007, 14:05
Ik ben al terug van Antwerpen :(
Heb daar enkele uurtjes geweest, exact twee foto's genomen, en dan heeft mijn camera het volledig begeven. Dus was er voor mij geen reden meer om nog langer te blijven en toe te zien :( :bom: :mad:

Roland Cuypers
31 maart 2007, 19:15
Aan Fullator en zijn team een dikke proficiat met deze zeer geslaagde SD!
Ook gaat mijn dank naar de modellen die we mochten fotograferen en de deelnemers voor het teamwork tijdens de shoots.
Het was weer een gelegenheid om bekenden nog eens terug te zien
en face to face kennis te maken met personen die ik kende van het forum.

Er was een enorme goeie sfeer in het militair gasthuis!
Voor herhaling vatbaar.

mvg,


Roland Cuypers

ksaelen
31 maart 2007, 19:23
@ Fullator en team: bedankt voor de organisatie! Top locatie! Jammer dat het niet een 2de keer kan.


Groetjes, Kris.

Arousal
31 maart 2007, 19:36
Uiteraard van mijnwege hetzelfde :G Was zelfs zo enthousiast dat ik weer niet kon wachten met posten (http://forum.belgiumdigital.com/showthread.php?p=1349943#post1349943) :rolleyes:

PS : mijn 20 euro mag daar blijven hoor :G

zunoel
31 maart 2007, 19:50
Fullator, Ivo, Sven, Hesy, Ajuin, ...
Het was een fantastische dag, bedankt om dit mogelijk te maken. :G :G :G :G :G

Ook dank aan de modellen die bereid waren om voor ons te poseren :G :G :G :G :G

Mijn 20 euro mag je ook beschouwen als vrijwillige bijdrage aan de organisatiekosten.

stengil
31 maart 2007, 20:05
Dank aan Fullator voor zijn waardevolle bijdrage om dit mogelijk te maken. :G
Ook het begeleidende team verdiend een pluim.
Bij elke stap, beseffen dat deze unieke locatie spoedig verdwijnen zal, tja dan zoek je nog meer leuke plekjes en hoekjes op !
De sfeer was heel ontspannen en gemoedelijk, tof om 'die' forum lieden eens life aan het werk te zien :p.
Ik heb ook met plezier het peterschap opgenomen om twee fotograven op weg te zetten naar een grotere creativiteit :D
Ook de modellen die bereid waren om hiervoor te poseren dank je wel. ;)
Met deze wil ik dan ook de € 20 aan de organisatie af staan. :D

Sallypaparazzi
31 maart 2007, 20:17
Even een dankwoordje aan de organisatie,voor het organiseren van een toffe dank.:G
Ook bedankt aan degenen die me een rit tot daar en thuis hebben aangeboden :G

Ben net thuis,moe maar volledig voldaan...

Grtz
<<Sallypaparazzi>>
Degene met de scherpe tong

edwin1974
31 maart 2007, 20:21
Fullator en team, hartelijk dank voor deze onvergetelijke dag,
Men 20 € mag je ook beschouwen als deelname in de kosten


Bedankt :G :G :G

Soetkin
31 maart 2007, 20:26
Aan alle organisatoren: heel erg bedankt voor deze fijne en goed georganiseerde SD op een prachtige locatie :G :G
Twas mijn eerste SD en zeker niet mijn laatste :)

pdeco
31 maart 2007, 20:40
Duizenden voor ons hebben deze gangen bewandeld en er aangename of minder aangename ervaringen van overgehouden. Een vreemde gedachte dat wij de laatste waren die het complex in min of meer intacte staat hebben mogen aanschouwen.
Aan alle organisatoren geweldig bedankt voor deze prachtige en unieke gelegenheid.

Tot een volgende SD van BD

Patrick

merces
31 maart 2007, 20:52
wat meer kunnen we er aan toevoegen dan BEDANKT

tijgerhaai
31 maart 2007, 21:09
Het was die rit van 3 uur in de auto zeker waard! Model en visa hebben het erg naar hun zin gehad. Ik ben dan ook weer met een goed gevoel 3 uur terug gereden. Nu de foto’s uit zoeken. (later op dit forum) als iemand ons trouwens in actie heeft gefotografeerd, hou ik mij aan bevolen. Iedereen die deze dag tot een succes gemaakt heeft :G

grtx Johan

easygirl
31 maart 2007, 21:45
Het was inderdaad allemaal goed geregeld, en de weergoden waren ons zeer goed gezind.....iemand naar de clarissen geweest? :p

Bedankt voor alles en binnenkort foto's te zien.....ik heb er zo'n 300 :rolleyes:

Goed gedaan :G :G

Groetjes, Rosita

LJ Tom
31 maart 2007, 21:48
Goede SD! Puik werk organistie!
Mooi weer en vele toffe mensen samen, meer moet dat niet zijn :G

Ook mijn 20€ mag als gift opgenomen worden.

Eukaryoot AB+
31 maart 2007, 21:49
En ook van mij nog een bedanktje aan de organisatie en aan de modellen, en ook eentje aan Sengil voor het peterschap en het op weg helpen naar grotere creativiteit. :-)

y0ze
1 april 2007, 09:09
Hoe en waar moeten we de foto's aanleveren???

alainD
1 april 2007, 09:16
Hoe en waar moeten we de foto's aanleveren???

Staat in punt 3. van de documentatiemap :D

Sallypaparazzi
1 april 2007, 09:21
Die ben ik toevallig ergens verloren door mn concentratie :bom:

peterfoto
1 april 2007, 09:32
Ik heb daar ooit nog 14 dagen gezeten met de rode hond, tijdens mijn legerdienst, dus zeker geïnteresseerd.
Ik was nogal laat met mijn "kinderziekten", want daarna, na mijn legerdienst, heb ik nog mazelen gehad..... :green:

Maar het heeft geen sporen nagelaten, want ik heb dan nog redelijk mijn streng getrokken op atletiekgebied. :D

Rode hond... sporen nagelaten... wat ras was dat? :D

Schanske
1 april 2007, 09:38
Fullator en team, bedankt voor de leuke dag. :G
Kazan, bedankt voor de lift en begeleiding. :G

Het was mijn eerste SD en ik heb me goed geamuseerd.

Mijn 20€ mag je ook houden als bijdrage in de kosten.

Greetings,
Schanske

jansegers ivo
1 april 2007, 10:19
Bedankt mensen. Het was een toffe dag.. Had er wel enkel slaaploze nachten opzitten. Maar al bij al. Alles naar wens verlopen.
Dank ook aan Leon voor de perfecte organisatie . Er kruipt daar geweldig veel tijd in !!!
Spijtig dat ik niet vlug genoeg was om voor enkel mensen de deuren open te doen. Dus zal vandaag toch even met enkel oogvijzen en schroevendraaiers naar het hospitaal moeten.

Hier enkel sfeerbeelden .

Vriendelijke groeten ivo
http://users.telenet.be/fotodigitaal/groot/DSC00252.jpg
http://users.telenet.be/fotodigitaal/groot/DSC00254.jpg
http://users.telenet.be/fotodigitaal/groot/DSC00257.jpg

EDIT MOD Franciskine : Ivo, ik begrijp je enthousiasme maar helaas moet ik de forumregels toepassen en alle foto's buiten de maximum 3 toegelaten verwijderen . . . zet ze anders even achter een link of maak een online album ;)

trbt555
1 april 2007, 10:36
Hoedje af voor de organisatie en hun inzet om de SD zulk een success te maken.
Schitterende locatie, mooi weer, leuke mensen.
Fantastisch :G .

Mijn enige bedenking : 'k had ook een model moeten meebrengen...

By the way, ik kon het niet laten mijn eerste te posten hier (http://forum.belgiumdigital.com/showthread.php?t=154033).

Gegroet,
Tom.

Sallypaparazzi
1 april 2007, 10:51
Hier enkel sfeerbeelden .

Vriendelijke groeten ivo

http://users.telenet.be/fotodigitaal/groot/DSC00269.jpg


Lap,paparazzi 2 is in the house,ik heb niet eens gezien dat ik getrokken werd :eek:

Grtz
<<sallypaparazzi>>

geertc
1 april 2007, 11:41
bedankt voor de hele goeie organisatie, 't is een prachtiglocatie
ik heb ervan genoten en ben blij dat ik er bij was
die 20 euro betaal ik graag als deelname in de kosten
groetjes, GeertC

Vanquisher
1 april 2007, 11:52
Aan alle mensen van de organisatie een dikke proficiat voor deze prachtige SD :G

Hopelijk komen er zo nog meer SD's

JePe
1 april 2007, 15:40
Het was gisteren weeral een heel toffe dag !.
Eerste keer urban maar niet de laatste keer.
Veel nieuwe mensen leren kennen in een leuke sfeer

Voor de organisatoren : een dikke proficiat !

witam77
1 april 2007, 16:33
Schitterend gedaan! Bedankt.

komjewok
1 april 2007, 17:23
Thx aan de organisatie voor de prachtige locatie.:G :G :G
Hopelijk verloop het toesturen van het beeldmateriaal ook zo vlekkeloos.:rolleyes: :confused:

James71
1 april 2007, 22:46
Lap,paparazzi 2 is in the house,ik heb niet eens gezien dat ik getrokken werd :eek:

Grtz
<<sallypaparazzi>>

En nr 3 moet ge nog leren kennen :D ...

sugar
1 april 2007, 22:51
ook hier een dikke :G :G :G voor Leon Ivo en iedereen die heeft geholpen bij deze uitstekend georganiseerde SD

tijgerhaai
1 april 2007, 22:52
Was er nog weer paparazzi on the spot? Een foto van Picasso staat ondertussen op mijn site. :clown:

grtx Johan

kazan
1 april 2007, 22:54
hier ook een tevreden man :G :G :G
een album van de SD kan je bekijken op mijn site (http://pcphoto.be)

James71
1 april 2007, 23:01
een album van de SD kan je bekijken op mijn site (http://pcphoto.be)

Er zitten pareltjes tussen :G

photogRAF
1 april 2007, 23:07
Bij deze nogmaals dank aan iedereen die deze fantastische dag mogelijk heeft gemaakt.
Ikzelf en mijn modellen en visa kijken terug op een geslaagde dag.
Nu nog de foto's uitsorteren en het is af.:G

James71
1 april 2007, 23:11
Bij deze wens ik nogmaals Fullator en zijn ganse team te bedanken voor deze geweldige unieke ervaring.

We hebben genoten van een prachtige locatie overgoten door zonneschijn (godzijdank voor die eieren ;) )

Het was een gelegenheid om de forumleden wat beter te leren kennen en er een gezicht op te plakken.

Prachtige professionele modellen en sommige fotografes mochten er ook wezen hoor :o tot 3 keer toe dacht ik een model aan te spreken en bleek het een fotografe te zijn.

Het eten achteraf was de gelegenheid om wat na te praten.

Kortom ik heb me geweldig geamuseerd en heel wat bijgeleerd van de "anciens" of ervaringsdeskundigen.

Uiteraard schenk ik dan ook met plezier de 20 EUR aan de organisatie

Mijn foto's volgen nog...maar dat kan nog een weekje duren

Fotofolio
1 april 2007, 23:22
Het was super, mooi weer en een toffe locatie.

Ondanks de vele aanwezigen hebben we niet echt het gevoel gehad dat dit een storende factor was (buiten enkelingen, die zonder scrupules, tijdens de shoot hun eigen bedienden van een foto :D ).

Aan de organisatie een dikke mercie :G

We hebben ons ding kunnen doen en dat is het voornaamste :p

Lohad
2 april 2007, 09:04
Het was een geweldige dag :G
Ik zou graag Fullator en zijn team willen bedanken voor de schitterende organisatie.

En Ksaelen, Bogey,Shirley en Jezz voor de toffe en leerrijke dag :G :G :G

photogRAF
2 april 2007, 10:45
@fotofolio

Ondanks de vele aanwezigen hebben we niet echt het gevoel gehad dat dit een storende factor was (buiten enkelingen, die zonder scrupules, tijdens de shoot hun eigen bedienden van een foto ).


Maar gij zijt mijn favoriet model op een BD shoot:cool:
http://img295.imageshack.us/img295/3299/dsc0081dshx5.jpg (http://imageshack.us)

Fotofolio
2 april 2007, 12:36
@fotofolio


Maar gij zijt mijn favoriet model op een BD shoot:cool:


:D Maar mijn scheef mondje moet je er bij nemen é :D

Nat
2 april 2007, 15:16
Ja het was goed hé. Heel goed. Het weer zat goed, de sfeer zat prima.
Geheel tegen mijn gewoontes in, heb ik nog steeds geen foto's kunnen afwerken. Maar daar wordt aan gewerkt :D
Ivo, Fullator, Hesy, Sven, Nancy, ...bedankt voor de schitterende organisatie.
Ylvie, Saskia, Peggy, Daantje, Pascal, bedankt voor het schitterend modellenwerk.
AlainD, bedankt voor de hints tijdens het shooten.
En ik vergeet er nog een pak.
Er is 1 ding heel spijtig. Echt. Het zou 5 dagen moeten duren, en dagen van 8 uur 'smorgens tot 8 uur 's avonds. En het kan niet meer. Toeme toch... :D

watertoren
2 april 2007, 19:32
Bedankt aan de organisatoren, ik heb een leuke en leerrijke dag gehad.

Ook dank aan Roland op me op weg te helpen ...

Gerard

alainD
2 april 2007, 20:59
Ja het was goed hé. Heel goed. Het weer zat goed, de sfeer zat prima.
Geheel tegen mijn gewoontes in, heb ik nog steeds geen foto's kunnen afwerken. Maar daar wordt aan gewerkt :D
Ivo, Fullator, Hesy, Sven, Nancy, ...bedankt voor de schitterende organisatie.
Ylvie, Saskia, Peggy, Daantje, Pascal, bedankt voor het schitterend modellenwerk.
AlainD, bedankt voor de hints tijdens het shooten.
En ik vergeet er nog een pak.
Er is 1 ding heel spijtig. Echt. Het zou 5 dagen moeten duren, en dagen van 8 uur 'smorgens tot 8 uur 's avonds. En het kan niet meer. Toeme toch... :D

5 dagen zou leuk zijn, maar dan mag je de eerste dag toch geen regendans uitvoeren :

http://users.telenet.be/3144/foto/bd/DPICT7572BR.JPG

Overigens ook mijn dank aan de organisatie, de promoter om het MHA open te zetten en de fotografen en modellen waar ik mee gewerkt heb.

Alain

seppuku
3 april 2007, 11:40
Er is 1 ding heel spijtig. Echt. Het zou 5 dagen moeten duren, en dagen van 8 uur 'smorgens tot 8 uur 's avonds. En het kan niet meer. Toeme toch... :DEn 5 dagen het eten van al je modellen betalen? :eek: Dan ben je zeker failliet! :clown:


MHA: Een interessante shoot. Zo'n modellenpool werkt effectief een stuk beter dan een doorschuifsysteem. Voor (meerdere) herhaling(en) vatbaar! ;)


seppuku.

Nat
3 april 2007, 13:04
En 5 dagen het eten van al je modellen betalen? :eek: Dan ben je zeker failliet! :clown:


Goede afspraken maakt goede vrienden hé. Mijn modellen hebben netjes, zoals op voorhand afgesproken, hun deel betaald :p In ruil heb ik ze afgehaald en teruggebracht. ;)


MHA: Een interessante shoot. Zo'n modellenpool werkt effectief een stuk beter dan een doorschuifsysteem. Voor (meerdere) herhaling(en) vatbaar! ;)


Daar ben ik nog niet zo zeker van.... Mijn modellen hebben zich een aantal keer serieus "verschoten" toen ongevraagd 20 lenzen op hen werden gericht....

photogRAF
3 april 2007, 13:29
Goede afspraken maakt goede vrienden hé. Mijn modellen hebben netjes, zoals op voorhand afgesproken, hun deel betaald :p In ruil heb ik ze afgehaald en teruggebracht. ;)
Daar ben ik nog niet zo zeker van.... Mijn modellen hebben zich een aantal keer serieus "verschoten" toen ongevraagd 20 lenzen op hen werden gericht....

Ik, noch mijn model hebben hiervan geen hinder gehad, dus ik kan hier niet over klagen. Nu weet ik wel dat er workshops kunnen gevolgd worden met als thema "omgang met modellen", misschien is dit mogelijk een thema voor een volgende modellendag. Uiteindelijk is dit een van de punten die een fotosessie doen slagen, de samenwerking.

teske21
3 april 2007, 19:32
nice nice alst nog ne keer in Antwerpen is willek ook wel es meegaan! Al ist maar om ervaring op te doen;-)) En er ntlk een fijne dag van te maken!

groetjes!
Tessie

fotograaf jacobs
6 april 2007, 08:26
was leuke dag zo vonden ook men modellen trouwens
alvast bedankt voor de leuke dag en de oganisatie was heel goed geregeld ook het zonnetje was van de partij
:G

Antonius
9 april 2007, 08:24
MHA: Een interessante shoot. Zo'n modellenpool werkt effectief een stuk beter dan een doorschuifsysteem. Voor (meerdere) herhaling(en) vatbaar! ;)


seppuku.

Hallo
In antwoord op de stelling dat een "modellenpool" beter werkt dan een "doorschuifsysteem" wil ik het volgende vertellen.

Ik was met 3 modellen aanwezig.
Van 11.00 uur tot 13.00 uur hadden ze alle drie 2 á 3 fotografen, waar ze dus ook mee gewerkt hadden. Om niet de gehele dag met dezefde fotografen te werken, werd besloten om naar de verzamelplek te gaan en daar te wachten op nieuwe fotografen. (en te eten) Na het eten vergeefs gewacht op andere fotografen, maar die hadden allemaal al een model of waren alleen in het gebouw geïnterresseerd. Om mijn modellen toch niet te hele tijd te laten ronddolen, heb ik ze zelf maar geschoten. Ondertussen steeds vragend aan andere of zij een model nodig hadden. Schijnbaar niet. (of waren "mijn" modellen niet de moeite waard om mee te werken?) Tegen 15.00 maar weer naar de verzamelplek toegegaan en weer gewacht.
Niemand die kwam opdagen, dus na een halfuurtje wachten zijn we maar huiswaards gekeerd!!!!

Dus "poolsysteem" werkt beter?? Denk het niet.
Zeker niet als je dat niet van te voren afspreekt. (Dus een verzamelplek waar modellen door fotografen opgehaald kunnen worden.)
Het "doorschuifsysteem" had kunnen werken, maar is niet toegepast. Is ook heel moeilijk om dat met deze aantallen te organiseren.

Dus mijn conclusie en die van mijn modellen is dan ook:
De organisatie was goed, maar niet meer dan dat.
De kreten "schitterend", "perfect", "grandioos" zijn in mijn ogen niet van toepassing. Die kreten waren wel van toepassing op de locatie en de weersomstandigheden.

Dat was wat ik even kwijt wilde.

Met vriendelijke groet,

Antonius
beheerder van http://www.znam.nl

ps
Maar toch gaarne bereid om een volgende keer weer modellen te leveren voor een nieuwe BD modellendag

http://www.znam.nl/IMG_6121.JPG

Van L. n. R. Sarina, Yoni, Anouk. Zittend: Susanne

zunoel
9 april 2007, 08:36
Jeezus Antonius, ik had maar al te graag jou modellen voor de lens gehad maar wij hadden net na de middag een paar modellen opgepikt binnen.

Toen we rond 15.30 uur naar de verzamelplek gingen kijken of er nog anderen waren, stonden de aanwezige modellen te wachten op hun eigen fotograaf.
en waren jullie blijkbaar al naar huis.
Spijtig dat we mekaar mislopen hadden.

Misschien in het vervolg betere afspraken maken, zoals bvb dat iedereen die geïnteresseerd is de modellenpool dit op voorhand te melden en dan kan er misschien al voorlopige afspraken gemaakt worden rond model en tijd.

Ik vind het echt spijtig dat ik dit nu te weten kom dat er nog modellen beschikbaar waren terwijl wij eigenlijk op zoek waren naar modellen.

Beter was geweest om een meer centrale plaats te gebruiken als afspraakzone omdat men nu helemaal terug naar de uitgang moest en men soms onderweg wel al iemand tegenkwam.

photogRAF
9 april 2007, 08:41
En dat allemaal nadat er op voorhand zo'n heisa werd gemaakt omdat enkele fotografen exclusief met hun eigen model wilde werken. :(
Maar dat is natuurlijk geen verwijt naar de organisatie toe, volgens mij waren er enkele fotografen die een fotoshoot aldaar een beetje onderschat hadden.

JP
9 april 2007, 08:52
Jezus, Ton
ik beklaag mij bijna van jou ingelicht te hebben
niettemin vind ik dat jouw commentaar gegrond is
heb ook een model uitgenodigd met de bedoeling dat zij met meer fotografen kon werken en aan het eind van de dag over een uitgebreide portfolio kon beschikken
ik ben in elk geval ook voorstander van een doorschuifsysteem
gezien de grootte van de locatie was iedereen ook een beetje verspreid en was het moeilijk mekaar te vinden
wij trekken er lessen uit voor de toekomst
neemt niet weg dat wij de organisatoren danken voor de inzet
grtz

easygirl
9 april 2007, 09:40
Ik vind het echt spijtig dat ik dit nu te weten kom dat er nog modellen beschikbaar waren terwijl wij eigenlijk op zoek waren naar modellen.


Ja, en ze waren zo hopeloos dat ze mij al als model wilden gebruiken :rolleyes: :D

Had ik geweten dat ik dat gewoon kon vragen, had ik het ook wel eens willen proberen, maar ja dat had ik nog nooit gedaan.
Misschien volgende keer.....

Grtz R.

alainD
9 april 2007, 09:43
...
Misschien in het vervolg betere afspraken maken, zoals bvb dat iedereen die geïnteresseerd is de modellenpool dit op voorhand te melden en dan kan er misschien al voorlopige afspraken gemaakt worden rond model en tijd.

...

Beter was geweest om een meer centrale plaats te gebruiken als afspraakzone omdat men nu helemaal terug naar de uitgang moest en men soms onderweg wel al iemand tegenkwam.

Ik denk dat het niet eenvoudig is om goed te regelen. Werken op een groot domein heeft nu ook zijn nadelen. Een meer "zichtbare" plaats had misschien beter geweest...

Fullator
9 april 2007, 09:46
Hallo
In antwoord op de stelling dat een "modellenpool" beter werkt dan een "doorschuifsysteem" wil ik het volgende vertellen.

Ik was met 3 modellen aanwezig.
Van 11.00 uur tot 13.00 uur hadden ze alle drie 2 á 3 fotografen, waar ze dus ook mee gewerkt hadden. Om niet de gehele dag met dezefde fotografen te werken, werd besloten om naar de verzamelplek te gaan en daar te wachten op nieuwe fotografen. (en te eten) Na het eten vergeefs gewacht op andere fotografen, maar die hadden allemaal al een model of waren alleen in het gebouw geïnterresseerd. Om mijn modellen toch niet te hele tijd te laten ronddolen, heb ik ze zelf maar geschoten. Ondertussen steeds vragend aan andere of zij een model nodig hadden. Schijnbaar niet. (of waren "mijn" modellen niet de moeite waard om mee te werken?) Tegen 15.00 maar weer naar de verzamelplek toegegaan en weer gewacht.
Niemand die kwam opdagen, dus na een halfuurtje wachten zijn we maar huiswaards gekeerd!!!!

Dus "poolsysteem" werkt beter?? Denk het niet.
Zeker niet als je dat niet van te voren afspreekt. (Dus een verzamelplek waar modellen door fotografen opgehaald kunnen worden.)
Het "doorschuifsysteem" had kunnen werken, maar is niet toegepast. Is ook heel moeilijk om dat met deze aantallen te organiseren.

Dus mijn conclusie en die van mijn modellen is dan ook:
De organisatie was goed, maar niet meer dan dat.
De kreten "schitterend", "perfect", "grandioos" zijn in mijn ogen niet van toepassing. Die kreten waren wel van toepassing op de locatie en de weersomstandigheden.

Dat was wat ik even kwijt wilde.

Met vriendelijke groet,

Antonius
beheerder van http://www.znam.nl

ps
Maar toch gaarne bereid om een volgende keer weer modellen te leveren voor een nieuwe BD modellendag


Hallo Ton,

Bij de briefing vooraf was duidelijk afgesproken dat wie modellen of fotografen zocht, contact kon opnemen met Sven. Die zorgde voor de coördinatie. Maar dat contact is er blijkbaar niet geweest. De bereikbaarheid was nochtans gegarandeerd via de verspreide GSM-nummers: langs de administratoren (rode badge) was iedereen te bereiken, want ze hadden de volledige lijst met telefoonnummers. En dat alles stond ook nog eens zeer duidelijk vermeld in het blad met richtlijnen (3blz) die alle fotografen kregen.

Een probleem hierbij was dat bijna iedereen nogal bezitterig deed over zijn modellen. Daarom dat de meesten het niet aandurfden te informeren of ze een model konden 'lenen' bij een fotograaf die bezig was.

Mij heeft dit nogal gestoord: de opgeëiste monopolies. Het is een les voor de toekomst: wie alleen met zijn eigen modellen wil werken, moet zelf maar een locatie gaan zoeken. Een shooting day is er voor iedereen. Aan georganiseerd egoïsme wil ik liever niet meewerken.

Het lag dus zeer zeker niet aan de organisatie. Men kan ons niet verantwoordelijk stellen als niemand de richtlijnen wil lezen.

Dit gezegd zijnde, heb ik je bereidwillige hulp in veel dank aanvaard. Was iedereen maar zo.

En over je modellen was iedereen het eens: ze behoorden tot de top!

witam77
9 april 2007, 11:05
Een klein vraagje: hoe leveren we de foto's aan aan jullie?

Fullator
9 april 2007, 14:08
Een klein vraagje: hoe leveren we de foto's aan aan jullie?

Er wordt aan gewerkt. Er komt een ftp-server en wat software om alles samen te brengen, mét een trefwoord per model. Wie geen modellen heeft kan als trefwoord "Gebouwen" of "Varia" gebruiken (dat laatste bv. voor foto's over fotografen). Purlut is de zorgzame persoon die ons die service beschikbaar stelt.

Binnenkort hier in de zaal...

seppuku
9 april 2007, 14:50
Hallo
In antwoord op de stelling dat een "modellenpool" beter werkt dan een "doorschuifsysteem" wil ik het volgende vertellen.

Ik was met 3 modellen aanwezig.
Van 11.00 uur tot 13.00 uur hadden ze alle drie 2 á 3 fotografen, waar ze dus ook mee gewerkt hadden. Om niet de gehele dag met dezefde fotografen te werken, werd besloten om naar de verzamelplek te gaan en daar te wachten op nieuwe fotografen. (en te eten) Na het eten vergeefs gewacht op andere fotografen, maar die hadden allemaal al een model of waren alleen in het gebouw geïnterresseerd. Om mijn modellen toch niet te hele tijd te laten ronddolen, heb ik ze zelf maar geschoten. Ondertussen steeds vragend aan andere of zij een model nodig hadden. Schijnbaar niet. (of waren "mijn" modellen niet de moeite waard om mee te werken?) Tegen 15.00 maar weer naar de verzamelplek toegegaan en weer gewacht.
Niemand die kwam opdagen, dus na een halfuurtje wachten zijn we maar huiswaards gekeerd!!!!

Dus "poolsysteem" werkt beter?? Denk het niet.
Zeker niet als je dat niet van te voren afspreekt. (Dus een verzamelplek waar modellen door fotografen opgehaald kunnen worden.)
Het "doorschuifsysteem" had kunnen werken, maar is niet toegepast. Is ook heel moeilijk om dat met deze aantallen te organiseren.

Dus mijn conclusie en die van mijn modellen is dan ook:
De organisatie was goed, maar niet meer dan dat.
De kreten "schitterend", "perfect", "grandioos" zijn in mijn ogen niet van toepassing. Die kreten waren wel van toepassing op de locatie en de weersomstandigheden.

Dat was wat ik even kwijt wilde.

Met vriendelijke groet,

Antonius
beheerder van http://www.znam.nl

ps
Maar toch gaarne bereid om een volgende keer weer modellen te leveren voor een nieuwe BD modellendag

Antonius,


Ik weet niet of je aanwezig was op de modellenshoots in Winterslag en Waterschei, maar daar is duidelijk gebleken dat een doorschuifsysteem op dergelijke schaal gewoon niet werkt. Daar waren het al snel fotografen zonder model en modellen zonder fotograaf die elkaar tegen het lijf liepen en het dan maar met elkaar "moesten" doen.
In dat opzicht lijkt mij een modellenpool een stuk beter, maar - zoals nu blijkt uit jouw ervaring - dient ook daar nog één en ander aan bijgeschaafd te worden. We kunnen er alleen maar uit leren voor een eventuele volgende shoot.

Ik denk dat in het MHA veel fotografen en modellen elkaar tegengekomen zijn op weg naar het afspreekpunt en daar bijgevolg niet geraakt zijn, ook al omdat de plaats in een uithoek van het terrein lag (maar dat laatste kon daar ook moeilijk anders).

En euh... ik had gerust nog wat met Yoni willen shooten, voor zover het ze het niet beu was om met iemand te werken die voortdurend een onverstaanbaar taaltje ergens uit een verre uithoek van Vlaanderen brabbelt... :D ;)


seppuku.

merces
9 april 2007, 17:23
ge hebt natuurlijk ook altijd domme****** gelijk mij die het lef en de moed dan ontbreken het model mee te nemen en er een shoot mee te doen.

heb het mij al serieus beklaagd.
een dure les voor de volgende keer

sugar
9 april 2007, 17:28
En dat allemaal nadat er op voorhand zo'n heisa werd gemaakt omdat enkele fotografen exclusief met hun eigen model wilde werken. :(
Maar dat is natuurlijk geen verwijt naar de organisatie toe, volgens mij waren er enkele fotografen die een fotoshoot aldaar een beetje onderschat hadden.

Dit is volgens mij de basis van het probleem. Heel het gedoe rond die exclusieve modellen heeft er voor gezorgd dat een heleboel andere fotografen niet goed wisten of bepaalde modellen nu wel of niet beschikbaar waren.

sugarEen probleem hierbij was dat bijna iedereen nogal bezitterig deed over zijn modellen. Daarom dat de meesten het niet aandurfden te informeren of ze een model konden 'lenen' bij een fotograaf die bezig was.

Mij heeft dit nogal gestoord: de opgeëiste monopolies. Het is een les voor de toekomst: wie alleen met zijn eigen modellen wil werken, moet zelf maar een locatie gaan zoeken. Een shooting day is er voor iedereen. Aan georganiseerd egoïsme wil ik liever niet meewerken.


Dat is waar ik dus op doelde :D

Walt
9 april 2007, 19:27
Hallo
Ik was met 3 modellen aanwezig. ... vergeefs gewacht op andere fotografen


@ Antonius,
Als ik dat geweten had...

Waarschijnlijk ben ik de enige die zonder een enkele modelfoto terug naar huis ben getrokken.
Door een ongelukkig toeval zijn Nat en ik mekaar bij de start uit het oog verloren. Maar daarom niet getreurd, we zullen mekaar wel tegen het lijf lopen, althans dat dacht ik toen. Dus het 10 - 20 mm objectief op de camera, en ook eens een poging doen om ondertussen gebouwen te fotograferen. Nat en zijn ploeg ben ik op het terrein echter niet meer tegengekomen.

Wat me direct opviel was de agressiviteit van sommige fotografen. Als je toevallig in een zaal binnenstapte waar de bewuste meneertjes aan het werk waren, werd je getracteerd op meer dan een boze blik. Of als deze meneertjes zelf in een zaal binnenkwamen, verwachten zij dat deze direct ontruimd werd voor hun.

Ik heb niet de gewoonte om over de schouder van een andere fotograaf opnames te maken. Een tweetal keren ben ik voorbij het bureeltje gepasseerd, maar op deze momenten stond er niemand. Na een voormiddag rondlopen kreeg ik er serieus de pest in, en ben dan om 14h00 opgestapt.

Natuurlijk had ik de organisatie kunen vragen om bemiddeling maar dat hoefde op dat moment niet meer.

Ik wil er wel op wijzen dat ik de organisatoren helemaal niets verwijt. Leon en zijn ploeg hebben schitterend werk verricht, en daarvoor wil ik hen oprecht bedanken. (Ik wil trouwens mijn 20€ waarborg storten als deelname in de onkosten.) Ik hoop dat ik in de toekomst nog meetings van hen mag bijwonen, maar dan vertrek ik niet meer zonder eigen modellen!

groeten,
Walt

komjewok
9 april 2007, 20:09
Zoals ik van in het begin vermeld had stonden mijn modellen ter beschikking van iedereen die dat wenste.
Wat mij wel opviel van in het begin was dat na de brieving ( lees openen van de poorten ) bijna alle fotografen het terrein opwilden, terwijl ( althans, mijn modelllen) nog in de kleedkamer aanwezig waren.
Ikzelf had dus van in het begin mijn drie modellen bij en er was geen enkele fotograaf ( op zoek naar een model ) te bespeuren.
Nu, lang duurde dit niet , en ben ik enkel met charlotte ( tot de middag )op wandel geweest.'k Veronderstel ( volgens de hier reeds getoonde opnames ) dat mijn andere modellen wel een fotograaf gevonden hadden.
Doorschuifsysteem zoals ik meegemaakt heb in Waterschei had het nadeel dat er een tijd op stond. Na een kwartiertje moest men doorschuiven, wat in het begin goed werkte maar al vlug misliep daar men zich niet hield aan de vooropgestelde tijd.
Niet getreurd al doende leert men.
Mijn modellen kijken uit naar hun opname's.( alléé da hopen ze tenminste van te kunnen doen).

James71
9 april 2007, 20:34
Jeezus Antonius, ik had maar al te graag jou modellen voor de lens gehad ...

Ik heb het genoegen gehad om Yoni en Suzanne voor m'n lens te krijgen, de overige schoonheden die Antonius bij had heb ik van nabij kunnen aanschouwen ;) (waarvoor oevrigens mijn dank :G )

Moet wel toegeven dat de modellen mij hebben aangesproken daar ik als beginner ook te verlegen was om initiatief te nemen (is nadien wel wat gebeterd)

Antonius
9 april 2007, 21:15
Hallo allen

Bedankt voor jullie positieve reacties op mijn opmerkingen.:G
Ik was al bang dat als ik een beetje te kritisch zou zijn, jullie met z'n allen over me heen zouden vliegen.;)

Maar zoals al eerder gezegd en geschreven:
No problem, tot een volgende keer.

:) Antonius :)

mir
12 april 2007, 19:38
Al iemand nieuws hoe we de foto's kunnen leveren of uploaden?
Moeten dit full size fotos zijn (enkel de gebouwen) of mogen die resized zijn?

mir

Fullator
12 april 2007, 20:40
Al iemand nieuws hoe we de foto's kunnen leveren of uploaden?
Moeten dit full size fotos zijn (enkel de gebouwen) of mogen die resized zijn?

mir

Ik wacht op een reactie van Purlut.
Als die uitblijft, ttz als ik volgende week geen reactie heb, nemen we een andere koers. Informatie komt dan hier.

mir
12 april 2007, 20:49
ok bedankt voor de reactie Leon.

ps ik was de persoon met die 24-105 die je aansprak,de lens is naar Canon voor nazicht ben benieuwd...

mir

Fullator
13 april 2007, 23:52
ok bedankt voor de reactie Leon.

ps ik was de persoon met die 24-105 die je aansprak,de lens is naar Canon voor nazicht ben benieuwd...

mir

Hou me beslist op de hoogte!

Fotofolio
14 april 2007, 00:00
Mij heeft dit nogal gestoord: de opgeëiste monopolies. Het is een les voor de toekomst: wie alleen met zijn eigen modellen wil werken, moet zelf maar een locatie gaan zoeken. Een shooting day is er voor iedereen. Aan georganiseerd egoïsme wil ik liever niet meewerken.

Het lag dus zeer zeker niet aan de organisatie. Men kan ons niet verantwoordelijk stellen als niemand de richtlijnen wil lezen.


Leon, eerst en vooral bedankt voor al het werk, de vlotte toegang en de voorbereidingen :G, dit niet enkel naar u persoonlijk maar naar iedereen die in de organisatie zat !

Maar bovenstaande reactie zijn voor mij vijgen na Pasen, ik heb je telefonisch gecontacteerd om te vragen (voor ik "ons" inschreef) of ik die dag samen met mijn model "alleen" mocht werken. Ik kreeg van u die bevestiging, waarvoor dank. Ik heb onmiddellijk de € 22 overgemaakt.

MAAR,
in mijn posts in deze topic voorafgaand aan de shooting day zelf heb ik duidelijk medegedeeld dat mijn model géén samenwerking wou met andere fotografen en ik vond dat, uit respect voor haar keuze, dit probleem mocht zijn.
Toch was het iemand van de organisatie die zonder scrupules, in onze setting/pose, plots onze shoot "onderbrak" om zelf een foto van het model te nemen tot grote verbazing van het model (cfr. workshop "contact met model"). Diezelfde persoon heeft zelfs géén contact gehad met het model noch aan haar gevraagd om een foto te nemen of haar ff. bedankt. Zij vond dit allesbehalve en zou graag die foto niet gepubliceerd zien, enkel door de manier waarop.

Ik noem géén namen, de desbetreffende persoon wist op dat moment goed genoeg waarvoor hij die foto nam (statement?) ;)

Jammer dat er dus stenen geworpen worden naar ons ondanks de duidelijke afspraken op voorhand :(

Fullator
14 april 2007, 10:29
Leon, eerst en vooral bedankt voor al het werk, de vlotte toegang en de voorbereidingen :G, dit niet enkel naar u persoonlijk maar naar iedereen die in de organisatie zat !

Maar bovenstaande reactie zijn voor mij vijgen na Pasen, ik heb je telefonisch gecontacteerd om te vragen (voor ik "ons" inschreef) of ik die dag samen met mijn model "alleen" mocht werken. Ik kreeg van u die bevestiging, waarvoor dank. Ik heb onmiddellijk de € 22 overgemaakt.

MAAR,
in mijn posts in deze topic voorafgaand aan de shooting day zelf heb ik duidelijk medegedeeld dat mijn model géén samenwerking wou met andere fotografen en ik vond dat, uit respect voor haar keuze, dit probleem mocht zijn.
Toch was het iemand van de organisatie die zonder scrupules, in onze setting/pose, plots onze shoot "onderbrak" om zelf een foto van het model te nemen tot grote verbazing van het model (cfr. workshop "contact met model"). Diezelfde persoon heeft zelfs géén contact gehad met het model noch aan haar gevraagd om een foto te nemen of haar ff. bedankt. Zij vond dit allesbehalve en zou graag die foto niet gepubliceerd zien, enkel door de manier waarop.

Ik noem géén namen, de desbetreffende persoon wist op dat moment goed genoeg waarvoor hij die foto nam (statement?) ;)

Jammer dat er dus stenen geworpen worden naar ons ondanks de duidelijke afspraken op voorhand :(

Ik begrijp je reactie volkomen.
Er is een groot verschil tussen een persoonlijke sessie, omwille van gevoeligheden van het model en het niet willen delen van modellen met anderen. We zullen hier in de toekomst meer aandacht aan moeten besteden.

Voor de SD had ik zo'n 550 mails ontvangen. Ik heb die uiteraard niet allemaal naar de andere organisatoren doorgestuurd, dus waren ze niet van elk individueel geval op de hoogte. Daarom tijdens de briefing vooraf mijn benadrukking van wederzijds respect.

Bij SD's van deze omvang is het moeilijk te vermijden dat er eens iets misgaat of misverstanden ontstaan. En dus hadden we de telefoonnummers van al de administratoren en organisatoren op de docfile gezet die iedereen kreeg.

Excuses als het niet helemaal is gelopen zoals je verwacht had (ook aan het model); we leren eruit. Toch had ik de indruk dat het voor het overige voor jullie een erg geslaagde dag was geweest.

Wim.Vanmaele
14 april 2007, 11:21
@fullator ...
Heb je gisteren al een pm gestuurd met de vraag of het voorstel wat ik deed goed is...
Indien ja, kunnen we vandaag of morgen nog starten.
Alles staat klaar om te posten zodat iedereen als holder de bolder kan starten ...
Ik wacht nog op je reactie

Fullator
15 april 2007, 00:02
@fullator ...
Heb je gisteren al een pm gestuurd met de vraag of het voorstel wat ik deed goed is...
Indien ja, kunnen we vandaag of morgen nog starten.
Alles staat klaar om te posten zodat iedereen als holder de bolder kan starten ...
Ik wacht nog op je reactie

Go go go !!

Leon

Arousal
15 april 2007, 00:11
Als ik nu de posts lees van Antonius, dan zijn het weer maar eens vijgen na Pasen. Ik was waarschijnlijk het slachtoffer van onwetendheid, maar ook van al die posts hier over persoonlijke (privé) modellen.... Vandaar dat ik :o teveel over de schouder meedeed (maar wel na het braafjes te vragen).

Fotofolio
15 april 2007, 07:44
Excuses als het niet helemaal is gelopen zoals je verwacht had (ook aan het model); we leren eruit. Toch had ik de indruk dat het voor het overige voor jullie een erg geslaagde dag was geweest.

Het zeker een leuke dag en wij zijn tevreden van de resultaten. Ik heb ook maar 1 keer "last" gehad van iemand die ongevraagd "voor onze neus sprong". Als organisatie heb je dit niet in de hand, ook al is die persoon betrokken bij de organisatie ...

Nu, géén stress hoor, ik ging hier eerst niets over posten, mijn reactie kwam er enkel als gevolg van de "verwijten" die blijkbaar niet aan ons adres waren ;)

ajuin
16 april 2007, 09:20
Het gaat niet altijjjjjjjd over jou he :p

Wim.Vanmaele
17 april 2007, 09:43
Wegens geen antwoord op pm :confused: , dan maar zelf intiatief.

@Fullator

Hallo,
Ik heb alles op de site klaar gezet.
Ik stuur dit via U opdat ik je de keuze laat.
1) ofwel plaats je de link naar de software om de foto's te bezorgen zodat iedereend at kan doen, ofwel stuur je die via PM naar alle deelnemers. Ik laat aan U de keuze.
Je plaatst best een eind-datum op tot waanner ze de foto's moeten ospturen. Dit doe je best via PM waarbij je de geadresseerden dan bijhoudt.
Je dient dan erook nog bij te melden, dat het de bedoeling is dat de personen voor wie de foto's bestemd zijn, dan de foto's kunnen opvragen aan de auteur.

Hier de link:

http://www.fotospotter.be/download/s...mgenerator.zip (http://www.fotospotter.be/download/sd_albumgenerator.zip)Het programma dient gedezipt in een ROOT van een harde schijf met behoudt van de directorystructuur.
Er is eveneens een volledig word-bestand (doc) beschikbaar met alle nodige uitleg.
Belangrijk.
1) doe eerst een resize van alle foto's eer je ze in het progje inleest. (max 1024 pixel)
2) Vul alle nodige coördinaten van jezelf in, anders kan je op de tweede pagina je dat NIET bewaren.
Als als gedaan is, maak je een cal-bestand. Dit bestand NIET ZIPPEN. Dat bestand heb ik nodig.
Normaal kan je het via het progje opsturen. ALs dat niet lukt kan het via

http://www.yousendit.com/

of

http://www.megaupload.com/nl/

of een ander file-share-programma.

Als je het cal-bestand hebt doorgestuur, graag een mail hiervan aan fullator en aan purlut

met dank.

Nat
17 april 2007, 10:49
Euh... Ik heb mijn CD al 2 weken geleden met de post opgestuurd naar Fullator en naar de modellen waarvan ik foto's heb getrokken... Moet ik nu alles nog eens uploaden ook :confused:

Fullator
17 april 2007, 11:18
Wegens geen antwoord op pm :confused: , dan maar zelf intiatief.

@Fullator

Hallo,
Ik heb alles op de site klaar gezet.
Ik stuur dit via U opdat ik je de keuze laat.
1) ofwel plaats je de link naar de software om de foto's te bezorgen zodat iedereend at kan doen, ofwel stuur je die via PM naar alle deelnemers. Ik laat aan U de keuze.
Je plaatst best een eind-datum op tot waanner ze de foto's moeten ospturen. Dit doe je best via PM waarbij je de geadresseerden dan bijhoudt.
Je dient dan erook nog bij te melden, dat het de bedoeling is dat de personen voor wie de foto's bestemd zijn, dan de foto's kunnen opvragen aan de auteur.

Hier de link:

http://www.fotospotter.be/download/s...mgenerator.zip (http://www.fotospotter.be/download/sd_albumgenerator.zip)Het programma dient gedezipt in een ROOT van een harde schijf met behoudt van de directorystructuur.
Er is eveneens een volledig word-bestand (doc) beschikbaar met alle nodige uitleg.
Belangrijk.
1) doe eerst een resize van alle foto's eer je ze in het progje inleest. (max 1024 pixel)
2) Vul alle nodige coördinaten van jezelf in, anders kan je op de tweede pagina je dat NIET bewaren.
Als als gedaan is, maak je een cal-bestand. Dit bestand NIET ZIPPEN. Dat bestand heb ik nodig.
Normaal kan je het via het progje opsturen. ALs dat niet lukt kan het via

http://www.yousendit.com/

of

http://www.megaupload.com/nl/

of een ander file-share-programma.

Als je het cal-bestand hebt doorgestuur, graag een mail hiervan aan fullator en aan purlut

met dank.Sorry Purlut,

Maar nu en dan doceer ik nog eens aan de unief in Gent, en dat vraagt ook tijd. Mijn mails en PM's worden afgewerkt volgens een prioriteitenlijstje, en je stond helemaal bovenaan. Met daaronder nog zo'n slordige 300 andere.:B

We proberen er iets goeds van te maken!

@ Nat: nee hoor, ik zorg wel voor alles. Je foto's zijn prachtig, maar dat was al duidelijk. Wat me vooral heeft getroffen: de creativiteit, de originaliteit en de harmonie met je modellen. Je hebt jezelf alweer eens overtroffen!

Leon

James71
18 april 2007, 13:15
Is er ook een MAC-versie van die soft :D

Zal effe een van mijn PC's reanimeren ;) :green:

mir
18 april 2007, 17:31
Mijn fotos zijn verzonden,wel raar dat het programma 102 files heeft geupload terwijl er maar 62 foto's zijn??
Indien niet ok kan ik ze ook nog via mail versturen is totaal 7 MB groot.

mir

geertc
18 april 2007, 20:55
mijn foto's zijn ge-upload, tot mijn verrassing is me dat zonder problemen gelukt;
groeten en tot een volgende keer

Wim.Vanmaele
18 april 2007, 21:16
@mir, hij heeft enkel 62 foto's opgestuurd, maar het progje doet dat in pakketjes en het is de teller van die pakketjes die je zag...

Van volgende mensen reeds het album ontvangen:
1) (geertc)
2) (mir)
3) (vanstraetenfotografie)
4) (SallyPaparazzi)

mir
19 april 2007, 06:21
Zou je uit privacy overwegingen onze familienaam niet verwijderen?

mir

F4-2grapher
22 april 2007, 09:06
Er wordt aan gewerkt. Er komt een ftp-server en wat software om alles samen te brengen, mét een trefwoord per model. Wie geen modellen heeft kan als trefwoord "Gebouwen" of "Varia" gebruiken (dat laatste bv. voor foto's over fotografen). Purlut is de zorgzame persoon die ons die service beschikbaar stelt.

Binnenkort hier in de zaal...


Mijn model Susanne - die heeft foto cd-rom al (via Ton) die ik de volgende week trof in Genk dus dat is geregeld

Kan ik mijn €20 statiegeld teruggestort krijgen - heb verder niet met andere modellen gewerkt (behalve die van Ton cq ZNAM en die foto's staan ook op die CD) want wat er rondliep vond ik niet de moeite waard om CF kaart ruimte aan op te offeren...:B

Als ik foto's bekijk die daar gemaakt zijn met modellen (geld deels ook voor mijn werk) is niet altijd herkenbaar dat het op dit specifieke domein is gemaakt. Daarnaast vond ik het een deprimerende plek, grauwe architectuur geen echte vrolijkheid en ik 'voelde' de ellende en dood die daar ontbeerd is. OOk al omdat ik vanwege vrijdagnacht opdracht maar met <4uur slaap daar als een zombie rondliep ben ik om 15u vertrokken moest Susanne nog via Sittard naar huis brengen en dan weer door naar Eindhoven.

Ik had meer / hogere verwachtingen van de locatie - of nog in betere staat binnen waar nog echt wat meer ziekenhuissfeer en meubilair zou zijn of nog meer verwarloosd gesloopt het was het met wat ik voor ogen had als contrast met model Net Niet. Had ik dit vooraf geweten dan was ik niet gegaan... Dat neemt niet weg dat ik een paar goede platen heb maar om daarvoor in totaal 4 uur te rijden (via de omweg en 450km voor te rijden...) verklaarde me mesjogge toen ik zondag weer aanreed voor een PoolShoot in Gouda NL.:( :S

Suus BD RFC Mil Zknh..
http://i91.photobucket.com/albums/k319/F4-2grapher/IMG-s_9682.jpg

Suus2 BD RFC Mil Zkn...
http://i91.photobucket.com/albums/k319/F4-2grapher/IMG-s_9709.jpg

Suus2 BD RFC Mil Zkn...
http://i91.photobucket.com/albums/k319/F4-2grapher/IMG-s_9849.jpg

Ze kan evt via http://www.znam.nl geboekt worden

tijgerhaai
22 april 2007, 09:25
wat er rondliep vond ik niet de moeite waard om CF kaart ruimte aan op te offeren...:B
Nou, nou, dat is ook leuk om te lezen voor de modellen. Ieder heeft zijn voorkeur, er waren toch modellen genoeg waar ik ook best mee had willen werken. Maar ik was zo’n :bom:censuur:toxic: die zo nodig met een “eigen” model moest werken. Wij vonden het een fantastische locatie. (als het niet goed genoeg was had je zelf wat moeten zoeken) Nu ik weet wat er is zou ik er nog 5 shoots kunnen doen.

Het model en de visa hebben ondertussen hun cd met foto’s. Leon en iedereen die dit verder mogelijk gemaakt heeft nogmaals bedankt! :G

Sallypaparazzi
22 april 2007, 11:41
Ik vermoed dat mn foto's zijn verzonden :green:

Grtz
<<Sallypaparazzi>>

y0ze
22 april 2007, 12:27
Daarnaast vond ik het een deprimerende plek, grauwe architectuur geen echte vrolijkheid en ik 'voelde' de ellende en dood die daar ontbeerd is.

Klinkt toch als een super uitdagende plaats om erg gave foto's te maken....

Wat een geklaag toch altijd hier, kan niet snel goed zijn volgens mij. De locatie is echt super, maar dan moet je niet foto's maken voor een wit geverfde baksteenmuur, maar de ziel van het gebouw opzoeken. Probeer de elende en de dood op de gevoelige plaat te zetten.

F4-2grapher
22 april 2007, 16:53
kijk over de modellen dat vind ik ja - zeker als ik andere modellendagen gewend ben - en ok smaken verschillen maar komaan zeg 70% wat er was mag zich nog niet predikaat speciaal aankaarten - vnl geen goede proporties niet echt fotogreniek gezicht en daarnaast wat ik uit mijn ooghoeken zag geen benul hoe ze moeten staan...

Over de locatie - was niet de meest opbeurende plek en ja dan kan je er oook gave platen maken, echter dan wordt het superlastig met stralend weer en tempeartuurtje van rond 20C. Dan liever mistig / heig / reganchtiv weer die dat complemeteerd - nu staat eht voor mijn gevoel haaks op mekaar. ook kwam ik primair voor modellendag en mijn intentie was ook om andere modellen te schieten (voor mijn portfolio) maar ik ga daar geen tijd moeite en nog eens extra kosten als het voor mij toch 98% de prullenmand in kan...

Sorry als dat hard is maar wereldje is hard.

Sallypaparazzi
22 april 2007, 17:43
kijk over de modellen dat vind ik ja - zeker als ik andere modellendagen gewend ben - en ok smaken verschillen maar komaan zeg 70% wat er was mag zich nog niet predikaat speciaal aankaarten - vnl geen goede proporties niet echt fotogreniek gezicht en daarnaast wat ik uit mijn ooghoeken zag geen benul hoe ze moeten staan...Hieruit blijkt het alsof je geen kans geeft aan beginnende modellen,en dan is het maar normaal dat ze niet weten hoe ze moeten staan.
Ik vind het ook een beetje aan de fotograaf om te zeggen hoe je model moet staan,want anders ben je maar en flutfotograaf als je je model alle werk laat doen.
Een model moet toch niet zo'n baby-girl zijn,toch? Zou ook maar tegenstrijdig zijn met die gebouwen.
Zo zie ik het hé.

Grtz
<<Sallypaparazzi>>

ajuin
22 april 2007, 18:28
Mustang Sally, gotta put your flat feet on the ground...
What i said now...let me say it one more time.

Now all you wanna do is ride around Sally...
Ride, Sally, Ride

sn :clown: rry

Wim.Vanmaele
22 april 2007, 19:52
Dank aan diegene die de moeite doen om het progje toch te proberen :G ... ipv te kritiekasteren

Van volgende mensen reeds het album ontvangen:
1) (geertc)
2) (mir)
3) (vanstraetenfotografie)
4) (SallyPaparazzi)
5) (cDirk)
6) (Sugar)
7) (Jansegers)
8) (LJ Tom)
9) (edwin1974)

Sallypaparazzi
22 april 2007, 20:28
We zouden je moeten bedanken purlut,voor de werking van dit progje,ze zouden idd wat minder kritish zijn,een mens steekt er al zn werk in ;)

grtz
<<sallypaparazzi>>

sugar
22 april 2007, 20:56
Dank aan diegene die de moeite doen om het progje toch te proberen :G ... ipv te kritiekasterenIk zou zeggen : respect man :G :G :G

Ik heb de indruk dat er nog één en ander bijgeschaafd is sinds de mini-SD.
Zoals steeds staan de beste schippers aan wal

Als alles goed is zou er een pakketje moeten aankomen van mij, van modellen die de plaats op mijn CF - kaartje wel waard waren, net zoals de gebouwen

Fullator
22 april 2007, 23:11
Dank aan diegene die de moeite doen om het progje toch te proberen :G ... ipv te kritiekasteren

Van volgende mensen reeds het album ontvangen:
1) (geertc)
2) (mir)
3) (vanstraetenfotografie)
4) (SallyPaparazzi)
5) (cDirk)

Momenteel zit ik midden in de eindexamenperiode, dus je moet me nog even wat tijd geven, maar mijn foto's komen (uiteraard) ook bij jou terecht. Binnen twee weken ben ik door het ergste door en maak ik de status op. En de plannen voor de volgende shoot liggen al klaar. Hou je vast aan je bretellen!

En van harte bedankt voor alle hulp. Het doet deugd te weten dat er mensen zijn waarop je kan rekenen.

Leon

James71
22 april 2007, 23:47
Momenteel zit ik midden in de eindexamenperiode, dus je moet me nog even wat tijd geven

idem hier
over enkele weken ligt alles (hopelijk) weer op z'n plooi

TedereTijger
23 april 2007, 11:44
Dank aan diegene die de moeite doen om het progje toch te proberen :G ... ipv te kritiekasteren

Van volgende mensen reeds het album ontvangen:
1) (geertc)
2) (mir)
3) (vanstraetenfotografie)
4) (SallyPaparazzi)
5) (cDirk)

De mijne zullen ook voor binnen 2-3 weken zijn :o , 'k moet eerst nog die van SD concertshoot doen :o :o en vrijdag vertrek 'k voor 'n goei week naar NYC. :D :D :D

Sallypaparazzi
23 april 2007, 12:03
En ik maar denken dak al bij de laatsten was :D :p

Grtz
<<sallypaparazzi>>

jansegers ivo
23 april 2007, 19:26
Mijn fotokes zijn doorgestuurd. Mooi progje Purlut..werkt vlot!!!

Zou het misschien ook niet mogelijk zijn om een webalbum te maken van al de geposte foto’s.; ok zal wel wat werk zijn. Maar het zou toch een idee geven wat elke fotograaf zo een beetje heeft gedaan die dag op het mha. Nu zien we hier en daar een foto opdagen.

Groeten ivo

witam77
23 april 2007, 19:33
Een klein vraagje, en ik hoop dat ik er niet overgelezen heb, wordt er al dan niet verwacht dat de naam van de fotograaf op de foto zelf staat?

Sallypaparazzi
23 april 2007, 19:35
Ik heb dat niet gedaan hoor Witam,je kan ook gewoon in je copyright zetten (via PS)

Natacha
23 april 2007, 20:19
Ik heb men fototjes van JP al gekregen ;)
groetjes Natacha

Wim.Vanmaele
23 april 2007, 22:35
Van volgende mensen reeds het album ontvangen:
1) (geertc)
2) (mir)
3) (vanstraetenfotografie)
4) (SallyPaparazzi)
5) (cDirk)
6) (Sugar)
7) (Jansegers)
8) (LJ Tom)
9) (edwin1974)

PS? om er een webalbum ervan te maken volstaat één toetsindruk (hier bij me thuis bij het globalizeringsprogje). DUs, dat kan

jansegers ivo
24 april 2007, 00:56
he leuk.; hopelijk komen er nog veel foto's op de server te staan..En ja Druk dat knopje op het einde van de rit toch maar in hoor. Zou leuk zijn .
Groetjes ivo:G :G :G

Fullator
24 april 2007, 09:44
Ik zou het erg op prijs stellen als iedereen het programma van Purlut zou gebruiken. Op die manier kunnen we eenvormig werken.

Stuur me aub geen CDs of e-mails met fotobijlagen. Ik heb momenteel noch de tijd noch de mogelijkheden noch de bandbreedte om dit individueel te verwerken. Bovendien ontneem je de andere fotografen dan de kans om je werk te zien.

Als laatste inzenddatum stellen we 1 juni 2007. Wie dan zijn foto's niet heeft binnengestuurd, verspeelt zijn waarborg (die gaat naar de modellen). Dus nog ruim de tijd, maar die tijd verloopt sneller dan je denkt.

Vanaf 1 juni worden al de waarborgen terugbetaald. De lijst wordt nauwkeurig bijgehouden. Dank aan iedereen die zijn waarborg afstond als bijdrage in de - hoger dan verwachte - onkosten. Ook de vele blijken van appreciatie hebben me deugd gedaan. Ze vormen een aanmoediging om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Fullator
24 april 2007, 09:46
Ik heb men fototjes van JP al gekregen ;)
groetjes Natacha

Ik heb ze gezien. Je hebt jezelf alweer overtroffen: zeer mooi materiaal!

Sallypaparazzi
24 april 2007, 10:58
Nu ben ik wel al benieuwd hoor Natacha :D

jansegers ivo
24 april 2007, 13:46
Nu ben ik ook wel benieuwd hoor Natacha
ivo

Wim.Vanmaele
25 april 2007, 07:17
Van volgende mensen reeds het album ontvangen:
1) (geertc)
2) (mir)
3) (vanstraetenfotografie)
4) (SallyPaparazzi)
5) (cDirk)
6) (Sugar)
7) (Jansegers)
8) (LJ Tom)
9) (edwin1974)

Natacha
26 april 2007, 16:08
Ik heb ze gezien. Je hebt jezelf alweer overtroffen: zeer mooi materiaal!

Tnx he. Heb men best gedaan zoals altijd he ;)
Maar me jpke is da ni moelijk he :p

Groetjes

Chrisly
28 april 2007, 07:34
Nat (nu in Duitsland) laat weten dat Fullator 14 dagen buiten strijd is wegens een hartaanval. Hij is aan de betere hand.

Vanmijnentwege alvast een spoedig herstel Fullator!

sugar
28 april 2007, 07:41
Ook vanwege mij beterschap toegewenst aan Fullator , en een spoedig herstel

alainD
28 april 2007, 07:57
Ook van mij een voorspoedig herstel voor Fullator.

tijgerhaai
28 april 2007, 08:03
Ook van deze kant strekte!

edwin1974
28 april 2007, 08:09
van hier uit ook spoedig herstel gewenst.

Natacha
28 april 2007, 11:20
veel sterkte Fullator!!!!
kusjes Natacha

pdeco
28 april 2007, 12:54
Dat is wel even schrikken. Ook van mij van een voorspoedig herstel toegewenst.

Patrick

komjewok
28 april 2007, 15:07
Leon,spoedig herstel toegewenst vanuit W-Vl

Roland Cuypers
28 april 2007, 15:35
Leon,

Beterschap en verzorg je goed!

mvg,


Roland

Franciskine
28 april 2007, 15:36
Dat is even verschieten, spoedig herstel hoor ! ! !

JP
28 april 2007, 15:52
ook effe verschoten

Leon, t'beste hoor

spoedig weer op de been -

groetjes

otof
28 april 2007, 18:43
Ook van hieruit een spoedig herstel toegewenst aan Fullator.

grt, otof

Walt
28 april 2007, 19:02
Leon,
Van hieruit de welgemeende wensen voor een spoedig herstel!

Walt

watertoren
28 april 2007, 20:12
Leon,

Ook van mij veel beterschap toegewenst, en een spoedig herstel

Gerard

James71
28 april 2007, 23:17
Leon,

Veel beterschap en spoedig herstel !

Fotofolio
28 april 2007, 23:26
Spoedig herstel en hopelijk mogen we snel hier opnieuw berichten van je lezen ...

Ik ben bezig de reeks van MHA te bewerken, deze komen online op mijn server ... ik plaats hier dan ook de link zodat iedereen het kan bekijken ...

Jullie spreken van anderen hun foto's te bekijken ... ofwel heb ik het draadje hiernaartoe gemist ofwel kan ik die niet zien ...

Any help?? waar staan (of zullen die foto's dan staan)??

stengil
29 april 2007, 23:05
Leon,spoedig herstel.
Laat je niet te snel vangen , stress is nergens goed voor ... trop is te veel ... :toxic:
Beterschap en hoop je snel iets van je te lezen. :)

Gie.

Wim.Vanmaele
30 april 2007, 06:05
Leon,
effen alles opzij zetten en vooral nu rusten en aan jezelf denken ...
Veel beterschap ! :G :G :G :G :G :G :G


voor diegene die eventueel nog het progje zoeken om hun foto's te verwerken, hier de link.

Hier de link:

http://www.fotospotter.be/download/s...mgenerator.zip (http://www.fotospotter.be/download/sd_albumgenerator.zip)


Van volgende mensen reeds het album ontvangen:
1) (geertc)
2) (mir)
3) (vanstraetenfotografie)
4) (SallyPaparazzi)
5) (cDirk)
6) (Sugar)
7) (Jansegers)
8) (LJ Tom)
9) (edwin1974)
10) (otof)

Fullator
30 april 2007, 19:33
Nat (nu in Duitsland) laat weten dat Fullator 14 dagen buiten strijd is wegens een hartaanval. Hij is aan de betere hand.

Vanmijnentwege alvast een spoedig herstel Fullator!

Spijtig genoeg is je berichtje waar. Vrijdagmorgen werd ik getroffen door een coronaire ischemie, waardoor de hartspier te weinig bloed kreeg. Gelukkig herkende ik de symptomen meteen, en kon ik snel voor een spoedopname zorgen. Volgens de cardioloog was een half uur later fataal geweest.

Nu, zowat honderd baxters, spuiten, pillen, bloedstalen, bloedverdunners, cholesterolremmers, bloeddrukverlagers, anti-flebitispreparaten, aderverwijders, RXen, EKG's en labo-onderzoeken verder, is de toestand gestabiliseerd.

Maar ik blijf een risicopatiënt en moet op 15 mei terug voor een verwijding van de kroonslagader via catherisatie na angiografie. En natuurlijk nog wat pillen, spuiten, bloedstalen enz enz. Mijn buik ziet eruit als een vogelpikbord na 20 jaar intensief gebruik, maar kwatongen zeggen dat je het verschil niet merkt. Enfin, positief is dat ik drie kilo ben vermagerd. En ik heb voldoende nitroglycerine binnen om een gebouw op te blazen.

Maar inmiddels mag ik naar huis, op voorwaarde dat ik voor zombie speel. Dus worden alle activiteiten - ook de modellenworkshop - tijdelijk opgeschort.
Maar dadelijk na de ingreep van 15 mei gaan we verder, vooropgesteld dat de operatie slaagt natuurlijk. Ook de handleiding voor fotografen deel III is bijna klaar, en daar kan ik nu héél héél rustig aan verderwerken.

Maar het jachtige leven is voorgoed voorbij. Voortaan maak ik alleen nog tijd voor mijn hobby, want dat werkt anti-stresserend.

Inmiddels: al mijn dank voor het medeleven. Dat was de beste medicijn. Ik voel me nog erg moe, maar kom opnieuw op het forum zodra ik het aankan.

Leon.

JePe
30 april 2007, 20:52
Ik heb het zondag vernomen. Alvast een snel herstel gewenst en daarna volop (maar met mate) van het leven genieten :G

Wim.Vanmaele
30 april 2007, 21:11
Van volgende mensen reeds het album ontvangen:
1) (geertc)
2) (mir)
3) (vanstraetenfotografie)
4) (SallyPaparazzi)
5) (cDirk)
6) (Sugar)
7) (Jansegers)
8) (LJ Tom)
9) (edwin1974)
10) (otof)
11) (Fightertown)
12) (Soetkin)
13) (Probeerderke)

komjewok
30 april 2007, 23:46
Foto' ontvangen voor de modellen Charlotte Lieselotte en Geneviéve van geertC, waarvoor dank.:G

linda16093
1 mei 2007, 13:32
rusten Leon is het enige wat je nu kan doen en rustig blijven ook na 15 mei, veel beterschap:G

Sallypaparazzi
1 mei 2007, 15:01
Leon,

Rust is wat een mens in bedwang houdt,rusten is het spoedigste herstel.
Dus rust maar gauw en herstel maar spoedig!

Veel beterschap van SallyPaparazzi

Nat
1 mei 2007, 21:19
Nat (nu in Duitsland) laat weten dat Fullator 14 dagen buiten strijd is wegens een hartaanval. Hij is aan de betere hand.


Terug thuis.
Ik heb inderdaad op 28 april om 7u00 's morgens telefoon gekregen van Fullator met dit nieuws. Aan de telefoon klonk hij opgewekt en spraaklustig zoals gewoonlijk, het was er niet aan te horen. Ik kon eigenlijk dus ook moeilijk mijn oren geloven. Ik had geen internet toegang en toen Chrisly ingeschakeld als tussenpersoon. Bedankt Chrisly voor het prompt plaatsen van het bericht.

Maar goed, ondertussen heeft Fullator hierboven alles uiteengedaan.

Ik wens hem alvast een heel spoedig herstel toe !

Groeten,

Nat.

jansegers ivo
2 mei 2007, 13:56
Leon,

Veel beterschap en spoedig herstel !
mvg ivo