Ik heb gemerkt dat Photoshop (CC2014) een 'Log' functie heeft (in te stellen in Preferences>General>).
Voor mij werkt dit niet, aangezien Photoshop naar mijn mening aan één kant veel teveel registreert, zoals bv. het zichtbaar maken van een laag, het weer onzichtbaar maken van dezelfde laag en het weer zichtbaar maken van deze laag. En bij invoer via Camera Raw worden alle instellingen, ook degene waar je niets aan verandert en dus op waarde 0 staan, in het log opgenomen.
Aan de andere kant wordt vaak 'Set Current layer' in het Log opgenomen, met de handeling daar dan op. Maar hoe weet ik achteraf wat 'de current layer' is? Ik zou liever zien dat de naam van die layer genoemd werd.
Kortom, in mijn ogen een nogal krakkemikkige 'Log functie'.

Mijn vragen :

1. Zijn er applicaies, c.q. plug-ins die dit wel goed verzorgen, bv. ook met instelbaar maken welke handelingen ik gelogd wil hebben?
2. Zou er interesse zijn als ik zoiets zou schrijven?

Groeten, Beat