Beste forumgebruikers,

Belgiumdigital kan zich verheugen over een zeer intense activiteit op het forum. In de maand september 2010 telde CIM Metriweb gemiddeld 16.000 unieke bezoekers per dag, waarvan 11.000 regelmatige gebruikers. Ook de hoge opkomst op BelgiumdigitalLive wijst op de aanhoudende interesse vanwege ons doelpubliek.

Het is en blijft onze eerste betrachting met het forum een aangename en leerrijke ontmoetingsplaats te bieden voor al wie geïnteresseerd is in digitale fotografie. Of het nu gaat om commentaren op geposte foto’s of discussies over apparatuur en technieken, iedereen vindt wel ergens op het forum zijn of haar gading. En tijdens Shooting Days en andere evenementen worden die ontmoetingen ook mogelijk in levenden lijve.

Wie wel eens als medewerker betrokken is geweest bij de werking-achter-de-schermen van Belgiumdigital, weet dat er heel wat tijd, energie en vrijwillig werk kruipt in het goed en vlot draaiende houden van de BD-machine.

Het is dan ook altijd zeer jammer te moeten vaststellen dat af en toe een zeer kleine minderheid van forumgebruikers meent te moeten zorgen voor valse noten in die symfonie. En wanneer wij horen dat die enkele geïsoleerde stemmen niet alleen het plezier van de duizenden andere deelnemers verstoren, maar ook door hun gedrag zoveel ergernis veroorzaken dat hier en daar trouwe bezoekers en zelfs medewerkers het voor bekeken houden, kunnen wij niet anders dan ingrijpen.

Sinds jaar en dag biedt ons forumreglement enkele eenvoudige gedragregels om de werking van en de communicatie op het forum in goede banen te leiden. We hebben er altijd naar gestreefd om die regeltjes eerder naar de geest en minder naar de letter, kortom (misschien té) soepel toe te passen.

Naar aanleiding van een (weliswaar zeer klein) aantal recent ontspoorde discussies hebben we besloten om voortaan prompter en strikter te modereren: enkel op die manier kunnen we op een beschaafde en respectvolle manier met elkaar blijven omgaan.

In het bijzonder zullen we de forumregels over de volgende aspecten strenger en kordater opvolgen:
· Volgehouden off-topic discussies bij bepaalde onderwerpen;
· Doelbewust geplaatste vijandige, beledigende of provocerende berichten, met inbegrip van maatschappelijke, religieuze en politieke discussies;
· Verdachtmakingen, beledigingen en persoonlijke aanvallen t.o.v. eender welke forumgebruiker of medewerker;
· Publieke discussies over forumregels en over beslissingen van moderators, forumleiding en BD-bestuur (reageer desgevallend via PM, helpdesk of email);
· Elke andere daad gesteld met de bedoeling schade toe te brengen aan het forum, de leden, de medewerkers of de bestuurders van Belgiumdigital of aan de vereniging zelf.

Ongepaste en off-topic opmerkingen zullen zonder meer verwijderd worden. Forumgebruikers die zich – ook na verwittiging door de moderators - niet houden aan de bepalingen van het forumreglement kunnen voor een bepaalde tijd of zelfs definitief de toegang tot het forum ontzegd worden.

Uiteraard worden een aantal ‘technische overtredingen’ (foto’s met te grote afmetingen, teveel foto’s in één post…) net zoals voorheen met een voorlopige tussenkomst en een vriendelijk berichtje afgehandeld.

Wij zetten deze stap niet van harte, maar willen boven alles het plezier en het voordeel dat zoveel forumgebruikers dagelijks aan Belgiumdigital beleven niet (laten) vergallen of in gevaar brengen.

Wij zijn er dan ook van overtuigd dat we voor deze beslissing op jullie ruime steun en medewerking kunnen rekenen.

Met vriendelijke groeten,

Forumleiding en moderatoren