Beoordelingen Dec 2008

De foto’s zijn hier niet geplaatst in functie van de rangschikking maar wel in de volgorde waarin de foto's werden ontvangen.

Beoordelingen Dec 2008 (Behaalde de 2de plaats)
Deelnemer: willemieke
Titel: Een glaasje ijskoud water


Link naar foto willempieke

Mogelijk zal men deze foto minder origineel noemen maar men zal er onmiddellijk aan toevoegen dat het een foto is met mooie heldere blauwe kleuren. Blauwer dan blauw is niet meer mogelijk. Blauw is de koudste kleur maar om het geheel koel te houden is het glas omringt door ijskoude ijsblokjes. Zelfs het water wordt koel gehouden met ijs. De belichting is subliem, geen hinderlijke schaduwen,geen hinderlijke reflecties en in de donkere parijen behoud je een goede doortekening van het detail.

Tot nu toe voor mij één van de betere foto’s.

Beoordelingen Dec 2008 (Behaalde de 18de plaats)
Deelnemer: Stampers
Titel:.


Link naar foto stampers

Een mooie foto dit is het ongetwijfeld. Maar ik mis bij deze foto kracht. Mooi is zeker de zachte overgangskleuren wat je zeker als geslaagd mag noemen. Ook het idee is niet slecht maar ik mis een beetje de goede compositie.
Alles licht hier te centraal in het beeld.. Door de knikker uit het centrum te halen krijg je naar mijn gevoel meer dynamiek in de foto omdat je in dit geval optisch de indruk krijgt dat de harde glazen koele knikker over het zachte dons van de pluim afrolt. Je brengt in de foto een dubbel contrast, een contrast van warmte en kilte en een contrast van hard en zacht. Mogelijk zijn er Challengers die het thema alweer te letterlijk zullen nemen en mogelijk zullen oordelen dat er net iets teveel warme kleuren in het beeld voorkomen.

Ik vermoed dat net de koelte en koude kleuren te weinig aan bod komen om de foto boven de andere inzendingen te laten uitkomen.. De zelfde knikker met dezelfde pluim maar met een intenser blauwere achtergrond zou hier het verschil kunnen maken.

Beoordelingen Dec 2008 (Behaalde de 7de plaats)
Deelnemer: Den Door
Titel:. Close-up van speld in koele kleur met verfrissende druppels


Link naar de foto van Den Door

Een foto die door zijn heel aparte eigenschappen me even deed twijfelen of dit wel een onbewerkte foto was. Daarom mijn navraag bij de inzender om bepaalde eigenaardigheden me nader te verklaren.
Wat me opviel als niet gewoon waren de volgende elementen:

  • Het is net of de wasknijper boven het grondvlak zweeft.
  • De druppels zien er onnatuurlijk, mooi en gelijkvormig uit.
  • De waterdruppels vertonen een mooi regelmatig patroon.
  • De speciale belichting van het geheel.

Van de inzender kreeg ik een mooi en duidelijk antwoord op mijn vragen. Een verduidelijking welk ik hier niet nader wil verklaren gezien naar mijn mening ik zoiets liever overlaat aan de inzender van de foto indien hij dit wenst.

Gezien bovenvermelde speciale eigenschappen welke we in deze foto kunnen terugvinden mogen en kunnen we hier toch wel spreken van een uitzonderlijke mooie en originele foto. De blauwe wasknijper beantwoord volledig aan de opgelegde uitdaging van “koele” of “koude”kleuren. Zelfs de aanwezige waterdruppels vormen samen met de wasknijper een samenhangend geheel. Wie aan een wasknijper denkt zal ongetwijfeld en onrechtstreeks denken aan water. De eenvoud van een gewone wasknijper werd via een goed doordachte en met precisie uitgewerkte compositie tot een eenvoudig maar mooie rustig beeld opgebouwd. De aanwezige DOF en de afname van de waterdruppels in grote naar achteren toe brengen een zekere diepte in de foto en zorgen ervoor dat de foto vlak en plat wordt.

Zelf de afwijking op de algemene regel om je hoofdonderwerp niet centraal te plaatsen doet hier geen afbreuk aan de compositie. De wasknijper krijgt en eist ondanks zijn centrale plaats alle nodige aandacht van de toeschouwer.

Beoordelingen Dec 2008 (Behaalde de 4fr plaats)
Deelnemer: Tigo
Titel:.Een frisse koele ijswaterbloem. *

Link naar foto van Tigo

Eenvoudige van opbouw al zal het verwezenlijken van deze foto meer in zich gehad hebben dan alleen maar het realiseren van een eenvoudig beeld. Sterk is dat er niet alleen een beeld gevormd wordt enkel bestaande uit 1 enkele kleur maar deze beeldvorming samengesteld is uit meervoudige tinten blauw. Het opspatten van het water vormt een heerlijk onrealistisch patroon waardoor het gecreeerde beeld kunstzinnig overkomt. Het is een beeld die niet alleen omwille van de kleur maar ook omwille van het patroon heel veel rust uitstraalt. Met enige fantasie kan men in het patroon pado’s herkennen. Laat men zich verder meeslepen door zijn fantasie dan lijken deze water - pado’s een eigen leven van nederigheid te leiden.

Zal best terug een foto zijn welke men bij de beoordelingen rekening zal mee moeten houden. Dus zeker geen foto om zo maar naast zich neer te leggen. Dus een foto met een hoog Challenge gehalte.

Derde inzending
Deelnemer: GALLOSH (Behaalde de 5de plaats)
Titel:


Link naar foto GALLOSH

Een foto die me wel weet de boeien, omdat het een foto is die mooi balanceert op de grens van het abstracte en toch nog voldoende herkenbaar overkomt. Wat het juist is weet ik niet. Maar juist dat onbekende maakt dat men langer het beeld waarneemt en in zich opneemt. Er zijn zoveel open vragen. Openvragen waar men als toeschouwer probeert een antwoord op te vinden. Zo stel je onverwijld uit welke materie is die bal gemaakt. Is het glas of is het plastiek. Is het hard of is het zacht. Zijn het luchtbellen of zijn het waterdruppels of hebben we met beiden te maken. Luchtbellen in de bal waterdruppels op de bal. Is het wel een bal ? Is het geen platgelegde waterfles waarvan de bodem werd gefotografeerd ? Allemaal vragen waardoor de foto niet alleen boeiend maar ook interessant wordt.

Buiten de abstracte vraagstelling vinden we nog 2 sterke elementen terug die de foto helpen maken namelijk de gebruikte kleurtint van het monotoon koude blauw in meerdere gradaties teweeggebracht door een goed opgesteld en uitgekiende belichting.

Beoordelingen Dec 2008 (Behaalde de 9de plaats)
Deelnemer: Orcanick
Titel:Koele kleuren versus warme kleuren*


Link naar foto van Orcanick

Een foto met dubbel contrast. Dubbel contrast omwille van:


  • het hoog doorgevoerd contrast waardoor er in de donkere partijen weinig of geen doortekening is.
  • Het goed gevonden en in beeld gebrachte kleurcontrast van de koude en warme kleuren

Dat de omkadering van de foto heel erg nauwkeurig werd uitgewerkt getuigt de sterke en goed overwogen symmetrie

Het reeds aangehaalde hoog doorgevoerde contrast in deze foto brengt in combinatie van de aanwezige symmetrie iets speciaals, waardoor de mooie kerstverlichting in de foto me doet denken aan een tekening met stripgehalte.

Het blauwe koude licht van de lantaarnpalen begeleiden de ogen van de toeschouwer naar het attractie punt de kerstboom.

Dus een niet zo maar alledaagse foto. Wel een feestelijke foto die niet alleen beantwoord aan de Challenge opdracht van deze maand maar die ook nog eens goed aansluit op deze kerstperiode.