In het weekend van 5 en 6 augustus 2017 houdt de vereniging Historical War Wheels een open deur in recreatiedomein Fort 2 te Wommelgem, provincie Antwerpen.
De club slaagt er telkens weer in om een prachtig geallieerd kamp na te bouwen: een veldkeuken, telefooncentrale, MP-Post, Rode Kruiseenheid, een voertuig onderhoudsdepot… Je kan het allemaal komen bekijken en fotograferen.

Meer info hier